Setswana 1970/1987 (TSW70)
33

Sefela sa go opelela Mong-wa-thata-yotlhe. Bopelontle jwa Modimo le boitshwarelo jwa ona

331Lona basiami,

dudueletsang Morena,

sefela sa pako

se tshwanetse batlhamaladi.

33:1
Pes. 32:11

2Bakang Morena ka kitara,

lo mo opelele ka harepa

e e dithapo di le some.

33:2
Pes. 92:4

3Mo opeleleng sefela se sešwa,

letsang sentle ka tumo e kgolo;

33:3
Pes. 40:4
96:1
98:1
Tshen. 5:9

4gonne lefoko la Morena ke nnete,

le go dira gotlhe ga gagwe

go a ikanyega.

5O rata tshiamo le molao;

lefatshe lotlhe le tletse

bopelotlhomogi jwa Morena.

6Magodimo a dirilwe

ka lefoko la Morena,

le lesomo lotlhe la ona

ka mowa wa molomo wa gagwe.

33:6
Gen. 1:6-14

7O kgobokanya metsi a lewatle

e kete mo lekukeng,

o tsenya merwalela mo difaleng.

33:7
Pes. 104:9

8A lefatshe lotlhe le boife Morena,

a botlhe ba ba agileng

mo lefatsheng

ba rorome fa pele ga gagwe.

9Gonne o buile, mme ga direga;

a laola, ga ba ga nna teng.

10Morena o nyeleditse

kgakololo ya ditšhaba,

a senya maano a merafe.

11Kgakololo ya Morena

e tlhomame ka bosakhutleng,

le maano a pelo ya gagwe

go ya tshikatshikeng.

12Go sego morafe

o Morena e leng Modimo wa ona,

batho ba a ba itlhaoletseng

go nna boswa jwa gagwe.

33:12
Doit. 33:29

13Morena o leba

a le mo legodimong,

o bona bana ba batho botlhe;

14a le mo felong ga boago jwa gagwe,

o lebile botlhe

ba ba agileng mo lefatsheng;

15ena yo o bopileng

dipelo tsa bona botlhe,

yo o tlhokometseng

ditiro tsotlhe tsa bona.

16Kgosi ga e fenye

ka mophato o mogolo;

mogale ga a pholosiwe

ka thata e kgolo.

33:16
1 Sam. 17

17Pitse ga e ikanyege

go ka isa phenyong;

ga e ka ke ya pholosa ope

ka thata e kgolo ya yona.

33:17
Pes. 20:8

18Bonang, leitlho la Morena

le lebile bona ba ba mmoifang,

bona ba ba lebeletseng

bopelontle jwa gagwe,

33:18
Pes. 34:16-18

19gore a pholose maphelo a bone

mo losong,

le go ba phedisa,

fa ba le mo tlaleng.

33:19
Pes. 34:10,11

20Mewa ya rona e lebeletse Morena;

ke ena thuso ya rona

le thebe ya rona.

33:20
Pes. 3:4

21Gonne dipelo tsa rona

di itumela mo go ena,

ka re ikanya leina

le le boitshepo la gagwe.

22Morena, a bopelontle jwa gago

bo nne mo go rona,

fela ka fa re go lebeletseng ka teng.