Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

Selelo le thapelo le tebogo

311Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2Ke ikanya wena, Morena;

a ke se ka ka tlhajwa ke ditlhong

ka bosakhutleng;

nkgolola ka tshiamo ya gago.

3Ntshekegele tsebe,

o nkgolole ka bonako;

o nne lefika la me la botshabelo

le ntlo ya phemelo

kwa thabeng ya go nthusa.

31:3
Pes. 18:3

4Gonne ke wena lefika la me

le botshabelo jwa me;

ka moo o nkgoge, o ntsamaise

ka ntlha ya leina la gago.

31:4
Pes. 23:3

5O tla ntshwatola mo letloeng

le ba nthaisitseng ka lone

mo sephiring;

gonne ke wena botshabelo jwa me.

31:5
Pes. 25:15

6Ke neela mowa wa me

mo seatleng sa gago,

ke wena yo o nkgolotseng,

Morena,

Modimo o o ikanyegang.

31:6
Luka 23:46

7O ila ba ba direlang medimo

ya boithamako,

mme nna ke ikanya Morena.

8Ke tla duduetsa, ke itumela

ka ntlha ya bopelontle jwa gago,

ka o bonye pogisego ya me,

wa ba wa tlhokomela

mowa wa me mo ditlalelong.

9Mme ga o a ka wa ntsenya

mo seatleng sa mmaba;

dinao tsa me o di tlhomile

mo patlelong e e atlhameng.

31:9
Pes. 18:37

10Nkutlwele botlhoko, Morena,

gonne ke pitlagantswe;

leitlho la me le mowa wa me

le mmele wa me

di tlhontse ka bohutsana.

31:10
Pes. 6:8

11Gonne bophelo jwa me

bo fedisiwa ke tshwenyego,

le dinyaga tsa me ke phegelo;

thata ya me e reketla

ka ntlha ya tshiamololo ya me,

marapo a me a a kgobega.

12Ke nyatsegile

mo baganetsing ba me botlhe,

bogolo mo go ba ke bapileng nabo,

ka nna yo o tshosang

mo go ba ke itsanyeng nabo.

Ba ba mponang kwa mmileng

ba a ntshaba.

31:12
Pes. 69:11-13

13Ke lebetswe mo pelong

jaaka moswi;

ke ntse jaaka nkgwana

e e thubegileng.

14Gonne ke utlwa kgalo ya batho

ba le bantsi.

Poitshego e ntlheng tsotlhe,

ka ba gakololana ka ga me;

ba ikaeletse go mpolaya.

31:14
Jer. 20:10
46:5

15Mme nna ke ikantse wena,

Morena,

ka re: “O Modimo wa me.”

16Sebaka sa me

se mo seatleng sa gago.

Nkgolole

mo diatleng tsa baba ba me

le mo go ba ba ntelekileng.

31:16
Pes. 139:16

17Phatsimisetsa motlhanka wa gago

sefatlhego sa gago,

o nthuse

ka boutlwelo-botlhoko jwa gago.

31:17
Num. 6:25
Pes. 80:4

18Morena,

se ntese ka tlhajwa ke ditlhong,

gonne ke goela kwa go wena.

A baikepi ba tlhajwe ke ditlhong,

a ba tlhoke puo

kwa felong ga baswi.

19A melomo ya maaka e didimadiwe,

e e buang ka makgakga

ka ga mosiami ka boikgantsho

le lenyatso.

20Kana molemo wa gago

o mogolo jang,

o ò o boloketseng ba ba go boifang,

wa o direla bona ba ba go ikanyang

fa pele ga bana ba batho.

21O ba fitlha mo botikelong

jwa sefatlhego sa gago

ka ntlha ya dikhuduo tsa batho;

o ba fitlha mo motlaaganeng

gore ba se ka ba angwa

ke dikgantsho tsa diteme.

31:21
Pes. 27:5

22A Morena a bakwe,

ka a ntiretse boutlwelo-botlhoko

jwa gagwe

ka mokgwa o o gakgamatsang

mo motseng o o thata.

31:22
Pes. 17:7

23Le gale nna, e rile ke tshoga, ka re:

“Ke kgaotswe, ke tlositswe fa pele

ga matlho a gago.”

Mme ruri, ya re ke goela thuso

kwa go wena,

wa utlwa selelo sa mekokotlelo

ya me.

31:23
Pes. 116:11

24Ratang Morena, lona lotlhe

baratiwa ba gagwe.

Morena o boloka

ba ba ikanyegang;

mme o duela ka botlalo

ene yo o dirang ka boikgantsho.

25Nametsegang, mme

a dipelo tsa lona di natlafale,

lona lotlhe ba lo lebelelang

Morena.

31:25
Pes. 27:14