Setswana 1970/1987 (TSW70)
28

Thapelo ya go gololwa

281Pesalome ya ga Dafita.

Ke tlhaeleletsa kwa go wena,

Morena;

se ntidimalele, lefika la me,

e se re gongwe fa o ntidimalela,

ka nna jaaka bona ba ba fologelang

kwa felong ga baswi.

28:1
Pes. 143:7

2Utlwa lentswe

la mekokotlelo ya me,

fa ke goela thuso kwa go wena,

fa ke tsholeletsa mabogo

kwa tengteng ga

Felo-fa-go-Boitshepo ga gago.

28:2
1 Dikg. 8:30
Dilelo 3:41

3Se nkgogoreletse le badiradibe

le basiamolodi ba ba buang kagiso

le bangwe-ka-bona,

etswe bosula

bo le mo dipelong tsa bona.

28:3
Pes. 26:9

4Ba nee ka fa ditirong tsa bona

le ka fa bosuleng

jwa ditiro tsa bona;

ba nee ka fa ditirong

tsa diatla tsa bona,

ba busetse se ba se dirileng.

5E re ka ba sa tlhokomele

ditiro tsa Morena

le e seng tiro ya diatla tsa gagwe,

o tla ba rutla,

mme ga a kitla a ba aga gape.

28:5
Jes. 5:12

6A Morena a a bakwe;

gonne o utlwile lentswe

la mekokotlelo ya me.

7Morena ke thata ya me

le thebe ya me;

pelo ya me e ne e mo ikanya,

mme ka thusega;

ka moo pelo ya me e a duduetsa,

mme ke mo leboga ka sefela sa me.

28:7
Pes. 18:2,3

8Morena

ke thata ya morafe wa gagwe

le botshabelo jo bo pholosang

jwa motlodiwa wa gagwe.

9Thusa batho ba gago,

o tshegofatse boswa jwa gago,

o ba fudise, o bo o ba belege

go ya bosakhutleng.

28:9
Pes. 29:11

29

Kgalalelo ya Modimo, fa maru a duma

291Pesalome ya ga Dafita.

Nayang Morena,

lona bomorwa Modimo,

nayang Morena tlotlo le thata.

29:1
Pes. 89:7
103:20

2Nayang Morena tlotlo

e e tshwanetseng leina la gagwe;

obamelang Morena

lo kgabile ka tse di boitshepo.

29:2
Pes. 96:7-9

3Lentswe la Morena

le mo godimo ga metsi;

Modimo wa kgalalelo

o dumisa maru.

Morena o okame metsi a magolo.

29:3
Jobe 37:2

4Lentswe la Morena le thata,

lentswe la Morena le a galalela.

5Lentswe la Morena

le robaganya ditlhare tsa mesetere.

Ee, Morena o robaganya

mesetere ya Lebanone.

6O karagantsha Lebanone

jaaka namane

le Sirione29:6 Ke leina le lengwe la thaba ya Heremone. jaaka poana ya nare.

29:6
Doit. 3:8,9

7Lentswe la Morena le a ratha,

le ntshe kgabo ya molelo.

8Lentswe la Morena le roromisa

sekaka;

Morena o roromisa sekaka

sa Kateše.

9Lentswe la Morena

le tsadisa ditshephe,

le fotlhe dikgwa,

mme mo Tempeleng ya gagwe

dilo tsotlhe di bua di re:

“Kgalalelo!”

10Morena o kile a okama

Morwalela wa metsi,

Morena o bile o ntse a dutse jalo

e le kgosi ya bosakhutleng.

11Morena o tla naya batho ba gagwe

thata,

Morena o tla tshegofatsa

batho ba gagwe ka kagiso.

29:11
Pes. 28:8,9

30

Bogale jwa Modimo ke jwa sebakanyana, mme molemo wa ona ke wa bosakhutleng

301Pesalome ya ga Dafita. Sefela sa kgakolo ya Tempele.

2Ke tla go godisa, Morena;

gonne o ntshwatotse,

mme ga o a ka wa leseletsa

baba ba me go itumela ka ga me.

30:2
Pes. 35:19-24

3Morena, Modimo wa me,

ke goetse thuso kwa go wena,

mme o mphodisitse.

4Morena, o tlhatlositse mowa

wa me mo felong ga baswi,

o mphedisitse ke le mo go bona

ba ba fologelang mo moleteng.

30:4
Pes. 116:3,4

5Opelelang Morena,

lona baratwi ba gagwe,

lo bake segopotso

sa boitshepo jwa gagwe.

6Gonne bogale jwa gagwe

ke jwa sebakanyana,

mme bopelontle jwa gagwe

ke jwa bophelo jotlhe.

Maitsiboa go lale go le selelo,

mme mo mosong

go tsoge go le boitumelo.

30:6
Jes. 54:7

7Mo boiketlong jwa me

ke itheile ka re:

“Ga nkitla ke tshikinyega

ka bosenabokhutlo.”

8Morena, e rile o intumelela,

wa nkemisa mo thabeng ya me

e e thata;

mme ya re o fitlha sefatlhego

sa gago, ka tshoga.

9Ka goela kwa go wena, Morena,

ka kopa Morena

ka mekokotlelo ka re:

10“Go tla go thusa eng,

fa madi a me a tshololwa,

ke fologela mo lebitleng?

A lerole le ka go baka,

a le ka bolela boammaaruri

jwa gago?

30:10
Pes. 6:6

11Utlwa, Morena,

o ntlhomogele pelo;

Morena, o nne mothusi wa me.”

12Selelo sa me o se mphetoletse pina,

o nkapotse lesela la khutsafalo,

wa ntlama ka boitumelo

30:12
Joh. 16:20

13gore kgalalelo ya me

e go opelele pako,

mme e se didimale.

Morena, Modimo wa me,

ke tla go leboga ka bosakhutleng.

30:13
Pes. 16:9