Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

Morena ke lesedi le pholoso mo ntweng

271Pesalome ya ga Dafita.

Morena ke lesedi la me

le pholoso ya me;

ke tla boifa mang?

Morena ke botshabelo

jwa bophelo jwa me;

ke tla tshoga mang?

27:1
Pes. 56:5
Jes. 12:2

2E a re fa basenyi ba ntsogela

go tla go ja nama ya me,

e bong baganetsi ba me

le baba ba me,

ba kgopiwe ka nosi, ba we.

27:2
Jobe 19:22

3Le fa ntwa e ka ntikanyetsa,

pelo ya me ga e kitla e boifa;

le fa tlhabano e ka ntlhasela,

le foo ke tletse boikanyo.

27:3
Pes. 3:7

4Selo se le sengwe se ke se kopileng

mo go Morena,

se ke se eletsang ke go re,

ke nne mo Ntlong ya Morena ka

metlha yotlhe ya bophelo jwa me,

go leba bontle jwa Morena

le go akanya

mo Tempeleng ya gagwe.

27:4
Pes. 23:6
26:6-8
42:5
84:4,5

5Gonne o mpoloka mo boagong

jwa gagwe mo letsatsing la tlalelo;

o mphitlha mo botikelong

jwa Tente ya gagwe,

o ntsholeletsa mo lefikeng.

27:5
Pes. 31:21
40:3

6Mme jaanong tlhogo ya me

e tla bo e tsholetsegile

godimo ga baba ba me

ba ba mo tikologong ya me,

mme ke rata go tlhaba ditlhabelo

tsa meduduetso

mo Tenteng ya gagwe.

Ke rata go opela,

go opelela Morena dipako.

7Utlwa, Morena,

ke kua ka lentswe le legolo;

nkutlwele botlhoko, o nkarabe.

8Pelo ya me

e bolela lefoko la gago le le reng:

“Batlang sefatlhego sa me.”

Ka moo ke batla sefatlhego

sa gago, Morena.

9Se mphitlhele sefatlhego sa gago,

se kobe motlhanka wa gago

ka bogale;

wena yo o neng o le thuso ya me,

se ntatlhe, o se ntlogele,

Modimo o o mpholosang.

10Rre le mme ba ntlogetse,

mme Morena o a nkamogela.

27:10
Jes. 49:15

11Morena, nthute tsela ya gago,

o ntsamaise mo tselaneng

e e papannweng

ka ntlha ya baba ba me.

27:11
Pes. 25:4
86:11
139:24

12O se ka wa ntsenya mo thateng

ya baganetsi ba me;

gonne ke tsogetswe

ke basupi ba maaka,

le mongwe

yo o sumelang go senya.

13Fa nka bo ke sa dumela gore

ke tla bona molemo wa Morena

mo lefatsheng la baphedi,

nka bo ke latlhegile.

27:13
Pes. 142:6
Jes. 38:11

14Lebelela Morena o namatshege;

a pelo ya gago e tie,

mme o solofele Morena.

27:14
Pes. 31:25

28

Thapelo ya go gololwa

281Pesalome ya ga Dafita.

Ke tlhaeleletsa kwa go wena,

Morena;

se ntidimalele, lefika la me,

e se re gongwe fa o ntidimalela,

ka nna jaaka bona ba ba fologelang

kwa felong ga baswi.

28:1
Pes. 143:7

2Utlwa lentswe

la mekokotlelo ya me,

fa ke goela thuso kwa go wena,

fa ke tsholeletsa mabogo

kwa tengteng ga

Felo-fa-go-Boitshepo ga gago.

28:2
1 Dikg. 8:30
Dilelo 3:41

3Se nkgogoreletse le badiradibe

le basiamolodi ba ba buang kagiso

le bangwe-ka-bona,

etswe bosula

bo le mo dipelong tsa bona.

28:3
Pes. 26:9

4Ba nee ka fa ditirong tsa bona

le ka fa bosuleng

jwa ditiro tsa bona;

ba nee ka fa ditirong

tsa diatla tsa bona,

ba busetse se ba se dirileng.

5E re ka ba sa tlhokomele

ditiro tsa Morena

le e seng tiro ya diatla tsa gagwe,

o tla ba rutla,

mme ga a kitla a ba aga gape.

28:5
Jes. 5:12

6A Morena a a bakwe;

gonne o utlwile lentswe

la mekokotlelo ya me.

7Morena ke thata ya me

le thebe ya me;

pelo ya me e ne e mo ikanya,

mme ka thusega;

ka moo pelo ya me e a duduetsa,

mme ke mo leboga ka sefela sa me.

28:7
Pes. 18:2,3

8Morena

ke thata ya morafe wa gagwe

le botshabelo jo bo pholosang

jwa motlodiwa wa gagwe.

9Thusa batho ba gago,

o tshegofatse boswa jwa gago,

o ba fudise, o bo o ba belege

go ya bosakhutleng.

28:9
Pes. 29:11

29

Kgalalelo ya Modimo, fa maru a duma

291Pesalome ya ga Dafita.

Nayang Morena,

lona bomorwa Modimo,

nayang Morena tlotlo le thata.

29:1
Pes. 89:7
103:20

2Nayang Morena tlotlo

e e tshwanetseng leina la gagwe;

obamelang Morena

lo kgabile ka tse di boitshepo.

29:2
Pes. 96:7-9

3Lentswe la Morena

le mo godimo ga metsi;

Modimo wa kgalalelo

o dumisa maru.

Morena o okame metsi a magolo.

29:3
Jobe 37:2

4Lentswe la Morena le thata,

lentswe la Morena le a galalela.

5Lentswe la Morena

le robaganya ditlhare tsa mesetere.

Ee, Morena o robaganya

mesetere ya Lebanone.

6O karagantsha Lebanone

jaaka namane

le Sirione29:6 Ke leina le lengwe la thaba ya Heremone. jaaka poana ya nare.

29:6
Doit. 3:8,9

7Lentswe la Morena le a ratha,

le ntshe kgabo ya molelo.

8Lentswe la Morena le roromisa

sekaka;

Morena o roromisa sekaka

sa Kateše.

9Lentswe la Morena

le tsadisa ditshephe,

le fotlhe dikgwa,

mme mo Tempeleng ya gagwe

dilo tsotlhe di bua di re:

“Kgalalelo!”

10Morena o kile a okama

Morwalela wa metsi,

Morena o bile o ntse a dutse jalo

e le kgosi ya bosakhutleng.

11Morena o tla naya batho ba gagwe

thata,

Morena o tla tshegofatsa

batho ba gagwe ka kagiso.

29:11
Pes. 28:8,9