Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Thapelo ya go rapelela kgosi, fa e bololela ntweng

201Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2A Morena a go utlwe

ka letsatsi la tlalelo;

a leina la Modimo wa ga Jakobe

le go femele.

20:2
Diane 18:10

3A a go romele thuso e e tswang

mo Felong-ga-Boitshepo,

a go kokotletse a le mo Sione.

4A a gopole ditshupelo tsotlhe

tsa gago tsa dijo;

a be a itumelele setlhabelo sa gago

sa phiso. Sela.

5A a go neye se pelo ya gago

e se eletsang,

a dirafatse maikaelelo otlhe a gago.

20:5
Pes. 21:3

6Re tla dudueletsa phenyo ya gago,

re tlhoma difoka

ka leina la Modimo wa rona.

A Morena a dirafatse

dikopo tsotlhe tsa gago.

7Jaanong ke itse gore Morena

o thusa motlodiwa wa gagwe,

a mo utlwa a le kwa legodimong

le le boitshepo la gagwe

ka thata e e pholosang

ya letsogo le le jang la gagwe.

20:7
Ekes. 15:6

8Bangwe ba boka

dikoloi tsa tlhabano,

ba bangwe ba boka dipitse;

mme rona re baka

leina la Morena,

Modimo wa rona.

20:8
Doit. 20:1
Jes. 31:1

9Bao, ba obegile ba wa;

mme rona

re tsogile re eme ka tlhomamo.

10Morena, thusa kgosi,

o re utlwe mogang re go bitsang.

21

Tebogo ya phenyo

211Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2Morena,

kgosi e itumelela thata ya gago,

e dudueletsa thuso ya gago

bogolo jang ne!

3O e neile

se pelo ya yona e se eletsang;

ga o a ka wa gana kopo

ya molomo wa yona. Sela.

21:3
Pes. 20:5
37:4

4Gonne o ne wa e kgatlhantsha

ka ditshegofatso tsa molemo,

wa e rwesa tlhogo

ka serwalo sa gouta e ntlentle.

21:4
Pes. 132:18

5E kopile bophelo mo go wena,

o bo e neile,

botshelo jo boleele ka gale

le ka bosakhutleng.

6Tlotlo ya yona e kgolo

ka thuso ya gago;

o beile tlotlo le borena mo go yona.

7Gonne o e beile go nna lesego

le legolo thata ka bosakhutleng,

wa e itumedisa ka boitumelo

fa pele ga gago.

8Gonne kgosi e ikanya Morena;

mme ka bopelotlhomogi

jwa Mogodimodimo

ga e kitla e theekela.

9Letsogo la gago le tla fitlha

kwa babeng botlhe ba gago;

letsogo le le jang

le tla tshwara ba ba go tlhoileng.

10O tla ba direla

jaaka pesetso ya molelo,

mogang o ipontshang.

Morena o tla ba metsa

mo bogaleng jwa gagwe,

molelo o tla ba nyeletsa.

11Leungo la bona o tla le nyeletsa,

o le tlosa mo lefatsheng,

le losika lwa bona

mo baneng ba batho.

21:11
Pes. 109:13

12Ba ne ba go gopoletse bosula,

ba go logetse maano,

mme ba sa nonofa go a dirafatsa.

21:12
Jes. 8:10

13O tla ba hularisa ka go lebisa

dithapo tsa bora jwa gago

kwa difatlhegong tsa bona.

21:13
Pes. 7:13

14Morena,

nanoga o bonale ka thata ya gago;

mme re tla opelela

bonatla jwa gago, re bo baka.

22

Modimo wa me, o ntlogeletseng?

221Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi ka moopelo wa: “Tshephe ya mahube.”

2Modimo wa me, Modimo wa me,

o ntlogeletseng,

wa nna kgakala le thuso ya me,

kgakala le mafoko

a selelo se segolo sa me?

22:2
Math. 27:46

3Modimo wa me,

ke bitsa motshegare,

mme ga o nkarabe;

le mo bosigong ke a lela,

mme ga ke gomotsege.

4Etswe o le Moitshepi,

wena yo o agileng

mo dipakong tsa Iseraele.

5Borraetsho ba ne ba go ikanya,

ba ne ba ikanya, mme o ba golole.

6Ba ne ba goela kwa go wena,

mme ba pholosiwa;

ba ne ba go ikanya,

mme ba se ka

ba tlhajwa ke ditlhong.

22:6
Pes. 25:2,3

7Mme nna ke seboko fela,

ga ke motho;

ke lesotlwa la batho

le monyatsegi wa morafe.

22:7
Pes. 69:8
Jes. 53:3
Math. 27:39-44

8Botlhe ba ba mponang

ba sotla ka nna,

ba petla melomo,

ba thukhutha ditlhogo ba re:

22:8
Jobe 16:4-10

9“O pitiketse matshwenyego

kwa Moreneng!

A ene a mo golole, a mo pholose,

fa a kgatlhwa ke ene.”

10Ee, ke wena yo o nntshitseng

mo mmeleng wa ga mme;

wa ntapolosa

mo mabeleng a ga mme.

22:10
Pes. 71:6

11Ke sa le ke latlhelwa mo go wena,

fa ke tsalwa;

o Modimo wa me

go tswa botsalong jwa me.

12Se nne kgakala le nna,

gonne pitlagano e gaufi,

mme ga go na mothusi.

13Dipoo tse dintsi di ntikanyeditse;

dipoo tse di thata tsa Basane

di ntikile.

14Di nkatlhamiseditse

magano a tsona,

jaaka tau e e gagolang, e e dumang.

15Ke tsholotswe jaaka metsi,

marapo otlhe a me a lokologile;

pelo ya me e fetogile

ya nna jaaka mmotu,

e gakologile mo teng ga me.

22:15
Luka 22:4

16Thata ya me e omeletse

jaaka lengetana,

loleme lwa me

lo kgomaretse magalapa a me;

mme o ntatsa mo loroleng lwa loso.

22:16
Joh. 19:28

17Gonne dintšwa di ntikanyeditse,

lesomo la basenyi le ntsentse gare;

ba phuntse diatla tsa me

le dinao tsa me.

18Nka bala marapo otlhe a me,

mme bone ba a mpona,

ba ntebile ba kgatlhega.

19Ba kgaogana diaparo tsa me,

mme kojwana ya me

ba e tlhamela tengwa.

22:19
Joh. 19:24

20Mme wena, Morena,

se nne kgakala le nna,

wena thata ya me,

itlhaganelele go nthusa.

22:20
Pes. 35:17

21Pholosa botshelo jwa me

mo tšhakeng,

botshelo jo bo nosi jwa me

mo thateng ya ntšwa.

22Nkgolole mo leganong la tau,

o nkarabe (ka go mpholosa)

mo dinakeng tsa dinare.

23Ke rata go bolelela ba ga etsho

leina la gago,

ke go tumisa mo phuthegong:

22:23
Pes. 9:15
Baheb. 2:12
Joh. 20:17

24“Lona ba lo boifang Morena,

mo galaletseng;

lona boora Jakobe lotlhe,

mo tlotleng;

lona boora Iseraele lotlhe,

mmoifeng!

25Gonne ga a ka a nyatsa tlalelo

ya motlalelwi,

le e seng go tenwa ke yona,

le e seng go mo fitlhela sefatlhego,

mme e rile a goela thuso

kwa go ene, a mo ngoka.”

22:25
Pes. 9:13
Baheb. 5:7

26Pako ya me mo phuthegong

e kgolo e tswa mo go wena.

Maikano a me ke tla a dirafatsa

fa pele ga bone ba ba mmoifang.

22:26
Pes. 116:14

27Ba ba pelonolo ba tla ja, ba kgora;

ba ba batlang Morena

ba tla mo galaletsa.

A dipelo tsa lona

di lapologe ka bosakhutleng!

22:27
Pes. 69:33

28Dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe

di tla gakologelwa,

di boela kwa Moreneng,

mme ditshika tsotlhe tsa merafe

di tla obamela fa pele ga gago.

29Gonne bogosi ke jwa Morena,

o busa merafe.

30Botlhe ba ba robetseng

mo diphupung

ba tla obamela ene fela;

botlhe ba ba fologetseng

kwa leroleng

ba tla khubama fa pele ga gagwe,

mme ke ene yo mowa wa me

o mo phelelang.

22:30
Bafil. 2:10

31Losika lo lo tlang lo tla mo direla;

losika lo lo kwa pele

lo tla bolelelwa ka ga Morena.

22:31
Jes. 53:10

32Ba tla tla ba itsise morafe

o o tla tsalwang tshiamo ya gagwe

gore Morena o dirile jalo.

22:32
Pes. 110:3
Joh. 19:30