Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Itshenolo ya Modimo ka dilo tsa tlholego le ka lefoko

191Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2Magodimo a bolela

kgalalelo ya Modimo,

phuthologo e rera tiro tsa ona.

19:2
Baroma 1:20

3Letsatsi le bilolela letsatsi

le lengwe polelo,

le bosigo bo utlwaletsa bosigo

jo bongwe kitso.

4Ga go na polelo le e seng mafoko;

modumo wa tsona ga o utlwale.

5Modumo wa ona magodimo

o tswetse mo lefatsheng lotlhe,

le mafoko a ona a fitlha

kwa mafelelong a lefatshe;

Modimo o beetse letsatsi tente

kwa go ona magodimo.

19:5
Baroma 10:18

6Le tshwana le monyadi

yo o tswang mo ntlwaneng

ya borobalo ya gagwe,

le itumelela go taboga tseleng

ya lone jaaka mogale.

7Le tswa kwa bokhutlong

jwa magodimo,

le dikologa go ya bokhutlong

jo bongwe jwa ona,

mme ga go sepe se se fitlhetsweng

mogote wa lone.

19:7
Pes. 104:19

8Molao wa Morena o botlalo,

o lapolosa mowa;

tshupo ya Morena e a ikanyega,

e tlhalefisa yo o sa tlhalefang.

19:8
Pes. 119:50-130

9Ditao tsa Morena di siame,

di itumedisa pelo;

taolo ya Morena e phepa,

e bonesa matlho.

19:9
Pes. 12:7
18:31
119:105

10Go boifa Morena go itshekile,

go bile go nnela ruri;

tse Morena a di siamisitseng

ke tsa nnete,

di bile di siame tsotlhe.

11Di eletsega bogolo go gouta

le bontsi jwa gouta e ntlentle;

di botshe bogolo go dinotshe,

e bong mafura a tsona.

19:11
Pes. 119:72

12Le motlhanka wa gago

o sedimosediwa ka tsona;

go di tlhokomela go na le mosola

o mogolo.

13Ke mang yo o ka itemogang

diphoso tsotlhe?

Intshwarele tse di fitlhegileng.

19:13
Jobe 9:3
Pes. 130:3

14Le gona thibela motlhanka wa gago

mo maleong a boikgantsho,

a a se ntaole.

Foo ke tla nna mosiami,

ke se na molato wa boleo

jo bogolo.

19:14
Pes. 18:24

15A mafoko a molomo wa me

le kakanyo ya pelo ya me

di go kgatlhe, Morena,

lefika la me le mogolodi wa me.

20

Thapelo ya go rapelela kgosi, fa e bololela ntweng

201Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2A Morena a go utlwe

ka letsatsi la tlalelo;

a leina la Modimo wa ga Jakobe

le go femele.

20:2
Diane 18:10

3A a go romele thuso e e tswang

mo Felong-ga-Boitshepo,

a go kokotletse a le mo Sione.

4A a gopole ditshupelo tsotlhe

tsa gago tsa dijo;

a be a itumelele setlhabelo sa gago

sa phiso. Sela.

5A a go neye se pelo ya gago

e se eletsang,

a dirafatse maikaelelo otlhe a gago.

20:5
Pes. 21:3

6Re tla dudueletsa phenyo ya gago,

re tlhoma difoka

ka leina la Modimo wa rona.

A Morena a dirafatse

dikopo tsotlhe tsa gago.

7Jaanong ke itse gore Morena

o thusa motlodiwa wa gagwe,

a mo utlwa a le kwa legodimong

le le boitshepo la gagwe

ka thata e e pholosang

ya letsogo le le jang la gagwe.

20:7
Ekes. 15:6

8Bangwe ba boka

dikoloi tsa tlhabano,

ba bangwe ba boka dipitse;

mme rona re baka

leina la Morena,

Modimo wa rona.

20:8
Doit. 20:1
Jes. 31:1

9Bao, ba obegile ba wa;

mme rona

re tsogile re eme ka tlhomamo.

10Morena, thusa kgosi,

o re utlwe mogang re go bitsang.

21

Tebogo ya phenyo

211Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2Morena,

kgosi e itumelela thata ya gago,

e dudueletsa thuso ya gago

bogolo jang ne!

3O e neile

se pelo ya yona e se eletsang;

ga o a ka wa gana kopo

ya molomo wa yona. Sela.

21:3
Pes. 20:5
37:4

4Gonne o ne wa e kgatlhantsha

ka ditshegofatso tsa molemo,

wa e rwesa tlhogo

ka serwalo sa gouta e ntlentle.

21:4
Pes. 132:18

5E kopile bophelo mo go wena,

o bo e neile,

botshelo jo boleele ka gale

le ka bosakhutleng.

6Tlotlo ya yona e kgolo

ka thuso ya gago;

o beile tlotlo le borena mo go yona.

7Gonne o e beile go nna lesego

le legolo thata ka bosakhutleng,

wa e itumedisa ka boitumelo

fa pele ga gago.

8Gonne kgosi e ikanya Morena;

mme ka bopelotlhomogi

jwa Mogodimodimo

ga e kitla e theekela.

9Letsogo la gago le tla fitlha

kwa babeng botlhe ba gago;

letsogo le le jang

le tla tshwara ba ba go tlhoileng.

10O tla ba direla

jaaka pesetso ya molelo,

mogang o ipontshang.

Morena o tla ba metsa

mo bogaleng jwa gagwe,

molelo o tla ba nyeletsa.

11Leungo la bona o tla le nyeletsa,

o le tlosa mo lefatsheng,

le losika lwa bona

mo baneng ba batho.

21:11
Pes. 109:13

12Ba ne ba go gopoletse bosula,

ba go logetse maano,

mme ba sa nonofa go a dirafatsa.

21:12
Jes. 8:10

13O tla ba hularisa ka go lebisa

dithapo tsa bora jwa gago

kwa difatlhegong tsa bona.

21:13
Pes. 7:13

14Morena,

nanoga o bonale ka thata ya gago;

mme re tla opelela

bonatla jwa gago, re bo baka.