Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

KAROLO YA NTLHA, DIPESALOME 1 – 41

Ditsela tse pedi

11Go sego monna

yo o sa tsamaeng

ka fa kgakololong ya baikepi,

le e seng go gata

mo tseleng ya baleofi,

le e seng go nna

mo mannong a basotli,

1:1
Pes. 119:1
26:4
Diane 4:14
Jer. 15:17

2mme a itumelela

molao wa Morena,

a akanya molao wa gagwe

bosigo le motshegare.

1:2
Pes. 119:35,47,70,97
Još. 1:8
Doit. 6:8

3O tshwana le setlhare

se se tlhomilweng

fa dinokaneng tsa metsi,

se se ungwang leungo la sona

mo motlheng wa sona,

se matlhare a sona a sa swabeng,

mme tsotlhe tse o di dirang

o di swetsa ka lesego.

1:3
Pes. 92:13-16
Jer. 17:8

4Baikepi ga ba a nna jalo;

nnyaya, ba tshwana le moko

o phefo e o gogolang.

1:4
Pes. 35:5
Jobe 21:18
Hos. 13:3

5Ka ntlha ya moo baikepi

ga ba nke ba atlholelwa

mo katlholong,

le e seng baleofi

mo phuthegong ya basiami.

6Gonne Morena o itse

tsela ya basiami,

mme tsela ya baikepi

e isa tshenyegong.

1:6
Pes. 37:18
Jobe 23:10
2 Tim. 2:19

2

Tlhabano le phenyo ya ga Mesia

21Kana merafe e huduelang,

ditšhaba di akanyetsang

dilo tsa boithamako?

2Dikgosi tsa lefatshe

di a ikemisa le babusi

ba nnela go logisanya maano

a go lwa le Morena

le Motlodiwa wa gagwe ba re:

2:2
Tshen. 11:18
19:19

3“A re kgaoleng dikgole tsa bone,

megala ya bone re e tlose

mo go rona, re e latlhe!”

2:3
Jer. 2:10
5:5
Luka 19:14

4Ene yo o agileng mo legodimong

o a tshega,

Morena o a ba sotla.

2:4
Pes. 37:13
59:9

5Foo o tla bua nabo

ka bogale jwa gagwe,

o tla ba tshosa

ka kgakalo ya gagwe:

2:5
Jes. 34

6“Mme nna, kana ke tlhomile kgosi

ya me mo Sione,

mo thabeng ya me e e boitshepo!”

7Ke rata go bolela

ka ga maikaelelo a Morena.

O ntheile a re: “O morwaake,

ke go tsetse kajeno.

2:7
Pes. 89:27-30
Dit. 13:33
Baheb. 1:5
5:5

8Lopa mo go nna,

mme ke tla go naya merafe

go nna boswa jwa gago,

le dikhutlo tsa lefatshe

go nna leruo la gago.

2:8
Dan. 7:13,14

9O tla ba robaganya

ka thobane ya tshipi;

o tla ba thubaganya

jaaka sejana sa letsopa.”

2:9
Tshen. 2:27
12:5
19:15

10Ka moo he, tlhalefang,

lona dikgosi;

tlhagisiwang,

lona baatlhodi ba lefatshe.

11Direlang Morena ka poifo,

lo duduetse ka thoromo.

12Atlang Morwa

gore a se ka a gakala,

mme lwa latlhega mo tseleng.

Gonne bogale jwa gagwe

bo ka akofa jwa tuka.

Go sego bona botlhe

ba ba mo ikanyang.

2:12
Pes. 34:9
84:13
1 Sam. 10:1
Jes. 30:18

3

Sefela sa mo mosong

31Pesalome ya ga Dafita ya sebaka sa fa a tshaba Abesalomo morwawe.

3:1
2 Sam. 15:14

2Morena, kana baganetsi ba me

ba atile jang!

Ba bantsi ba ba ntsogelang,

3ba bantsi ba ba buang ka ga me

ba re:

“Ga a na thuso epe

mo Modimong.” Sela.3:3 Ke go re: Tlhatlosang mantswe.

4Mme wena, Morena,

o thebe e e ntshireletsang,

o tlotlo ya me

le motsholetsi wa tlhogo ya me.

3:4
Pes. 84:12

5Ke tlhaeleleditse thata

go Morena, mme a nkutlwa,

a le mo thabeng ya gagwe

e e boitshepo. Sela.

6Ke ne ka rapama, ka robala;

ka ba ka thanya;

gonne Morena o a nkokotletsa.

3:6
Pes. 4:9
Diane 3:24

7Ga nkitla ke boifa dikete

tse di masome tsa batho

ba ba ntsogetseng ba ntikanyeditse.

3:7
Pes. 27:3

8Tloga o eme, Morena; mpholose,

Modimo wa me!

Gonne o iteile baba ba me botlhe

mo lotlhaeng,

o robile meno a baikepi.

3:8
Pes. 58:7

9Pholoso e mo Moreneng;

tshegofatso ya gago

e okame morafe wa gago. Sela.

3:9
Jer. 3:23