Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Morena, ke mang yo o tla tlholang mo ntlong ya gago?

151Pesalome ya ga Dafita.

Morena,

ke mang yo o ka tsenang

mo Tenteng ya gago?

Ke mang yo o ka nnang

mo thabeng ya gago

e e boitshepo?

15:1
Pes. 84:5

2Ke ene fela yo o sepelang

a se na molato,

a dira ka tshiamo,

a bua boammaaruri ka pelo;

15:2
Jes. 33:15

3yo o sa senyeng motho leina

ka loleme,

a sa direle mongwe-ka-ene bosula,

a sa kgobe wa ga gabo;

4yo molatlhegi a nyatsegang

mo matlhong a gagwe,

mme a tlotla

ba ba boifang Morena;

yo e a reng a ikanetse sengwe,

a se ke a fetoge,

le fa a ka senyegelwa;

5yo o sa adimeng madi

ka go a tsadisa,

a sa rekwe

go patika yo o se nang molato.

15:5
Ekes. 22:24

Yo o dirang jalo,

ga a kitla a tshikinyega ka gope.

16

Modimo o molemo bogolo bogolo

161Loboko lwa ga Dafita.

Modimo, mpoloke,

gonne ke ikanya wena!

2Ke reile Morena ka re:

“Ke wena Morena wa me,

ga ke na molemo ope

kwa ntle ga gago.”

16:2
Pes. 73:25

3Fa e le baitshepi

ba ba mo lefatsheng,

bona batlotlegi

ke ba ba nkgatlhang.

4Dipogo tsa bona ba ba ipatlelang

medimo e sele di tla ntsifala.

Ga nkitla ke e isetsa ditshupelo

tsa madi,

le e seng go bua maina a yona

ka molomo wa me.

5Morena

ke kabelo ya boswa jwa me,

le ya senwelo sa me;

o tshegeditse kabelo ya me.

16:5
Dilelo 3:24

6Melelwane e ntiteetse

ka fa mafelong a a monate.

Ee, ke na le boswa jo bontle.

7Ke tla baka Morena

yo o nkgakolotseng.

Ee, le mo bosigong diphilo tsa me

di a nkaela.

16:7
Pes. 4:5
17:3

8Ke ntse ke emisitse Morena

fa pele ga matlho a me;

ga nkitla ke tshikinyega,

ka a nkeme ka fa letsogong

le le jang.

9Ka moo pelo ya me e a itumela,

le mowa wa me o a ipela;

mmele wa me le ona

o tla ikhutsa o iketlile.

16:9
Gen. 49:6

10Gonne

ga o kitla o tlogela mowa wa me

go tsena mo bobipong,

le e seng go leseletsa moitshepi

wa gago go bona go bola.

16:10
Dit. 2:25-32
13:35-37

11O tla nkitsise tsela ya bophelo;

go kgora boitumelo,

go fa pele ga sefatlhego sa gago,

le go ja monate

fa letsogong le le jang la gago

ka bosakhutleng.

17

Thapelo ya go gololwa

171Thapelo ya ga Dafita.

Morena,

utlwa go rapelela tse di siameng,

o tlhokomele go kua ga me;

reetsa thapelo ya me

e e seng ya molomo wa tsietso.

2A tse di ntshiametseng

di tswe mo go wena;

a matlho a gago a lebe ka tshiamo.

17:2
Pes. 43:1

3O leka pelo ya me,

o nkeleka mo bosigong,

o a ntlhotlhomisa,

mme ga o fitlhele tse di tlhabisang

ditlhong mo go nna;

le molomo wa me ga o senye.

17:3
Pes. 16:7
139:1

4Fa e le ditiro tsa batho,

ke ila ditsela tsa mogateledi

ka fa lefokong la molomo wa gago.

5Dikgato tsa me di paleletse

mo metlhaleng ya gago;

dinao tsa me

ga di a ka tsa theekela.

6Ke goela kwa go wena, Modimo;

gonne o a nkutlwa;

ntshekegele tsebe,

o reetse polelo ya me.

7Supa maitshwarelo a gago

ka mokgwa o o gakgamatsang,

wena yo o gololang ba ba ikanyang

letsogo le le jang la gago

mo baganetsing ba bona.

17:7
Pes. 4:4

8Mpoloke jaaka thaka ya leitlho,

o mphemele mo moriting

wa diphuka tsa gago,

17:8
Doit. 32:10

9o mphemele mo baikeping

ba ba nkgatelelang

le mo babeng ba me

ba ba ntikanyetsang go mpolaya.

10Ba thatafaditse dipelo tsa bona;

ba bua ka melomo ya bona

ka boikgantsho.

11Ba re dikanyeditse

re ntse re tsamaya;

ba re tlhomile matlho

go re digela fa fatshe.

12Ba tshwana le tau

e e gakaletseng go gagola,

le tawana e e laletseng

fa e bobileng teng.

17:12
Pes. 10:9

13Nanoga, Morena,

o ba kgatlhantshe,

o ba digele fa fatshe.

Mpholose mo moikeping

ka tšhaka ya gago,

14le mo banneng ka letsogo la gago,

Morena,

le mo banneng ba lefatshe,

ba kabelo ya bona

e leng mo bophelong jono,

ba o tlatsang dimpa tsa bona

lehumo la gago;

bana ba bona ba a kgora,

letlotlo la bona

ba le tlogelela masea a bona.

17:14
Luka 16:25
Bafil. 3:19

15Mme nna ke

tla leba sefatlhego sa gago

ke le mo tshiamong,

ke tla kgora setshwano sa gago

mogang ke thanyang.