Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Modimo o molemo bogolo bogolo

161Loboko lwa ga Dafita.

Modimo, mpoloke,

gonne ke ikanya wena!

2Ke reile Morena ka re:

“Ke wena Morena wa me,

ga ke na molemo ope

kwa ntle ga gago.”

16:2
Pes. 73:25

3Fa e le baitshepi

ba ba mo lefatsheng,

bona batlotlegi

ke ba ba nkgatlhang.

4Dipogo tsa bona ba ba ipatlelang

medimo e sele di tla ntsifala.

Ga nkitla ke e isetsa ditshupelo

tsa madi,

le e seng go bua maina a yona

ka molomo wa me.

5Morena

ke kabelo ya boswa jwa me,

le ya senwelo sa me;

o tshegeditse kabelo ya me.

16:5
Dilelo 3:24

6Melelwane e ntiteetse

ka fa mafelong a a monate.

Ee, ke na le boswa jo bontle.

7Ke tla baka Morena

yo o nkgakolotseng.

Ee, le mo bosigong diphilo tsa me

di a nkaela.

16:7
Pes. 4:5
17:3

8Ke ntse ke emisitse Morena

fa pele ga matlho a me;

ga nkitla ke tshikinyega,

ka a nkeme ka fa letsogong

le le jang.

9Ka moo pelo ya me e a itumela,

le mowa wa me o a ipela;

mmele wa me le ona

o tla ikhutsa o iketlile.

16:9
Gen. 49:6

10Gonne

ga o kitla o tlogela mowa wa me

go tsena mo bobipong,

le e seng go leseletsa moitshepi

wa gago go bona go bola.

16:10
Dit. 2:25-32
13:35-37

11O tla nkitsise tsela ya bophelo;

go kgora boitumelo,

go fa pele ga sefatlhego sa gago,

le go ja monate

fa letsogong le le jang la gago

ka bosakhutleng.