Setswana 1970/1987 (TSW70)
148

A dibopiwa tsotlhe di bake Morena

1481Haleluya! Bakang Morena,

lo le mo magodimong;

mmakeng,

lo le mo mafelong a a godimo!

2Mmakeng

lona baengele ba gagwe botlhe;

mmakeng

lona masomosomo a gagwe otlhe!

148:2
Pes. 103:20-22

3Mmakeng lona letsatsi le ngwedi;

mmakeng lona dinaledi tsotlhe

tse di phatsimang!

4Mmakeng lona magodimo

a magodimo

le metsi a a leng

kwa godimo ga magodimo.

5A di bake leina la Morena;

gonne o laotse, mme tsa tlholega.

148:5
Pes. 33:9

6Mme o di tlhomamiseditse ruri;

o beile molao o di sa ka keng

tsa o tlola.

7Bakang Morena,

lo le mo lefatsheng,

lona dikgwanyape tsa mawatle

le madiba otlhe,

8le wena molelo le sefako

le semathana le musi

le phefo ya ledimo

le le dirafatsang lefoko la gagwe.

9Lona dithaba le dithabana tsotlhe;

lona ditlhare tse di ungwang

le mesetere yotlhe;

10lona diphologolo le diruiwa tsotlhe;

lona dilo tse di gagabang

le lona dinonyane tse di diphuka;

11lona dikgosi tsa lefatshe

le merafe yotlhe,

lona dikgosana le baatlhodi botlhe

ba lefatshe;

12lona makau le lona makgarebe,

lona batsofe mmogo le bana –

13botlhe a ba bake leina la Morena;

gonne leina la gagwe ke lone fela

le le godileng.

Borena jwa gagwe bo mo

lefatsheng le mo legodimong.

14O godiseditse morafe wa gagwe

lonaka;

ke se se bokwang ke

batlhomogelwa botlhe ba gagwe,

e bong Baiseraele,

morafe o o gaufi nae.

Haleluya!

148:14
Pes. 132:17