Setswana 1970/1987 (TSW70)
145

Tlotlo ya bogolo jwa Modimo le molemo wa ona

1451Sefela sa pako sa ga Dafita.

Modimo wa me,

ke tla go godisa, Kgosi;

ke baka leina la gago ka gale

le ka bosakhutleng.

2Ke tla go baka

ka letsatsi lengwe le lengwe,

ke tumisa leina la gago

ka gale le ka bosakhutleng.

3Morena o mogolo,

o tshwanetse go bakwa thata;

bogolo jwa gagwe

ga bo na tlhotlhomiso.

4Losika longwe lo tla boka

ditiro tsa gago mo go lo longwe,

ba tla bolela ditiro tse di thata

tsa gago.

5Ke tla bua ka ga phatsimo

ya borena

jo bo galalelang jwa gago

le ka ga ditiro tse di gakgamatsang

tsa gago.

6Bona ba tla bua

ka ga thata ya ditiro

tse di boitshegang tsa gago,

mme nna ke tla bolela

bogolo jwa gago.

7Ba tla utlwatsa tumo

ya molemo o mogolo wa gago,

ba dudueletsa tshiamo ya gago.

8Morena o boitshwarelo

le boutlwelo-botlhoko;

ga a fele pelo,

o mogolo ka bopelotlhomogi.

145:8
Ekes. 34:6

9Morena o molemo mo go botlhe,

boutlwelo-botlhoko jwa gagwe

bo okame ditiro tsotlhe tsa gagwe.

145:9
Baroma 11:32

10Morena, a dibopiwa tsotlhe

tsa gago di go leboge,

a baratwa ba gago ba go bake.

11A ba bolele kgalalelo

ya bogosi jwa gago,

ba bue ka ga thata ya gago

12gore ba itsise bana ba batho

ditiro tse di bonatla tsa gago

le kgalalelo e e phatsimang

ya bogosi jwa gago.

145:12
Pes. 145:5

13Bogosi jwa gago ke bogosi

jo bo se nang bokhutlo,

puso ya gago

e nna go ya tshikatshikeng.

14Morena o tshegetsa botlhe

ba ba wang,

o tsosa botlhe ba ba obegileng.

145:14
Pes. 146:8
Luka 1:52

15Matlho a ba botlhe a lebile wena,

mme o ba naya dijo tsa bona

ka nako e e lebanyeng.

145:15
Pes. 104:27,28
136:25

16O huporolola seatla sa gago,

o kgorisa diphedi tsotlhe ka natefo.

17Morena o siame

mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe,

o pelonomi mo ditirong

tsotlhe tsa gagwe.

145:17
Doit. 32:4

18Morena o gaufi le botlhe

ba ba mmitsang,

botlhe ba ba mmitsang

ka boammaaruri.

19O dirafatsa keletso ya bona

ba ba mmoifang,

o utlwa selelo sa bona, a ba thuse.

145:19
Diane 10:24

20Morena o boloka botlhe

ba ba mo ratang,

mme baikepi botlhe

o a ba nyeletsa.

21Molomo wa me o tla bolela

pako ya Morena;

a diphedi tsotlhe di galaletse

leina le le boitshepo la gagwe

ka gale le ka bosakhutleng.