Setswana 1970/1987 (TSW70)
130

Selelo sa motlalediwi

1301Sefela sa go ya Tempeleng.

Ke goela kwa go wena

Morena, ke le mo botennye.

130:1
Pes. 69:3

2Morena, utlwa lentswe la me;

a ditsebe tsa gago

di nne di tlhokomele

mekokotlelo e ke e tlhatlosang.

3Morena, fa o ka lotolotsa melato,

Morena, go ka ema mang?

130:3
Pes. 19:13

4Mme boitshwarelo bo fa go wena

gore o tle o boifiwe.

130:4
Jes. 55:7
Baroma 6:1,2

5Ke lebeletse Morena,

mowa wa me o lebeletse,

ke bile ke solofela lefoko la gagwe.

6Mowa wa me o lebeletse Morena

go gaisa badisa,

fa ba lebeletse moso,

ee, go gaisa badisa,

fa ba lebeletse moso.

7Iseraele, o lebelele Morena;

gonne bopelotlhomogi

bo mo Moreneng;

o na le kgololo e kgolo.

8Ke ene yo o tla gololang Iseraele

mo ditshiamololong

tsotlhe tsa gagwe.

130:8
Math. 1:21

131

Ineelo

1311Sefela sa go ya Tempeleng sa ga Dafita.

Morena,

pelo ya me ga e ikgantshe,

le matlho a me ga a belafale;

ga ke itsenye mo dilong tse dikgolo

tse di mphetang.

2Ruri, ke gomoditse mowa wa me,

ka o didimatsa;

mowa wa me o tshwana

le ngwana yo o kgwisitsweng

a le fa go mmaagwe;

mowa wa me o mo go nna

jaaka ngwana yo o kgwisitsweng.

131:2
Pes. 130:7

3Iseraele, o lebelele Morena

go tloga jaanong

go ya bosakhutleng.

132

Go rapelela Ntlo ya Modimo le ntlo ya ga Dafita

1321Sefela sa go ya Tempeleng.

Morena, gopola Dafita

le matshwenyego otlhe a gagwe,

2yo o neng a ikanela Morena,

a solofetsa Modimo o o thata

wa ga Jakobe a re:

132:2
2 Sam. 7

3“Ruri, ga nka ke ka tsena

mo ntlong ya me ya tente,

le fa e le go ya go lala mo phateng

e ke e aletsweng;

4ga nka ke ka fa matlho a me

boroko,

le fa e le dintshi tsa me kotselo,

5go ya ke be ke bonele Morena

bonno,

le Modimo o o thata wa ga Jakobe

meago.”

132:5
Dit. 7:46

6Bona, re utlwetse Letlole

kwa Eferatha,

ra le fitlhela mo nageng ya Jaare.

132:6
1 Sam. 7:1
2 Sam. 6:3

7A re yeng kwa boagong jwa gagwe,

re obamele fa pele ga sebeo

sa dinao tsa gagwe.

8Nanoga, Morena,

o ye kwa bonnong jwa gago

jwa boikhutso,

wena le Letlole la thata ya gago.

132:8
Num. 10:35
2 Ditiraf. 6:41,42

9A baperesiti ba gago

ba apare tshiamo;

a baratiwa ba gago ba duduetse.

10O se ka wa gana motlodiwa

wa gago ka ntlha ya ga Dafita,

motlhanka wa gago.

11Morena o ikanetse Dafita

ka boammaaruri –

ga a kitla a bo tlhanogela – a re:

“Yo e leng wa leungo

la mmele wa gago

ke tla mmaya mo sedulong

sa bogosi sa gago.

132:11
Pes. 89:4

12Fa bomorwao ba ka tlhokomela

kgolagano ya me

le ditshupo tsa me

tse ke di ba rutang,

foo bomorwaa-bone

le bone ba tla nnela ruri

mo sedulong sa bogosi sa gago.”

13Gonne Morena

o itlhaoletse Sione,

a mo eletsa

gore e nne boago jwa gagwe a re:

132:13
Pes. 68:17
76:3

14“Fa ke gona felo ga me

ga boikhutso

go ya bosakhutleng;

fa ke gona fa ke tla agang teng;

gonne ke go eleditse.

15Dijo tsa teng

ke tla di tshegofatsa segolo,

bahumanegi ba gona

ke ba kgorisa bogobe.

16Baperesiti ba teng

ke tla ba apesa pholoso;

ba ba tlhomogetsweng pelo

ba gona ba tla duduetsa thata.

17Foo ke tla tlhogisetsa Dafita

lonaka;

ke baakanyeditse motlodiwa wa me

lobone.

132:17
Luka 1:69
Pes. 89:25

18Ke tla apesa baba ba gagwe

ditlhong;

mme serwalo sa bogosi

se se mo go ene

se tla phatsima.”