Setswana 1970/1987 (TSW70)
124

A go bakwe mogolodi wa Iseraele

1241Sefela sa go ya Tempeleng sa ga Dafita.

Fa e ka bo e ne e se Morena

yo o neng a re emela –

a Iseraele a re jalo –

2fa e ka bo e ne e se Morena

yo o neng a re emela,

jale fa batho ba re tsogela,

3foo ba ka bo ba re meditse

re sa phela,

jale fa ba re tukela bogale.

4Foo noka e ka bo e re gogotse,

metsi a ka bo a re betile.

124:4
Pes. 42:8
69:16

5Foo metsi a a gogomogileng

a ka bo a re khurumeditse.

6A go bakwe Morena

yo o sa re tlogelelang

go garolwa ke meno a bona.

7Mewa ya rona

e falotse jaaka nonyane

mo mutlwaneng wa mothaisi;

mogala o kgaogile,

mme rona re falotse.

8Thuso ya rona

e mo leineng la Morena,

Modiri wa legodimo le lefatshe.

124:8
Pes. 121:2

125

Phemelo ya Iseraele

1251Sefela sa go ya Tempeleng.

Ba ba ikanyang Morena,

ba tshwana le thaba ya Sione

e e sa reketleng,

e e tlhomameng ka bosakhutleng.

2Jerusalema o dikanyeditswe

ke dithaba;

Morena o dikanyeditse

batho ba gagwe jalo

go tloga jaanong

le go ya bosakhutleng.

125:2
Pes. 36:7

3Gonne thobane

ya bogosi ya boikepo

ga e kitla e nna

mo kabelong ya basiami,

gore basiami ba se ka ba otlololela

diatla kwa bosuleng.

4Morena, bona ba ba molemo

le ba ba dipelo tsa nnete

o ba direle molemo.

5Mme ba ba fapogelang

mo ditseleng tse di kgopo tsa bona,

Morena o tla ba lesa

go ya tatlhegong

mmogo le ba ba dirang boikepo.

A kagiso e nne le Iseraele!

125:5
Bagal. 6:16

126

Peo ya dikeledi le thobo ya boitumelo

1261Sefela sa go ya Tempeleng.

E rile Morena a fetola

tatlhego ya Sione,

ra tshwana le ba ba lorang.

126:1
Pes. 14:7

2Foo melomo ya rona

e ne ya tlala setshego,

le diteme tsa rona tuduetso.

Foo go ne go buiwa mo ditšhabeng

go twe:

Morena o ba diretse

dilo tse dikgolo.”

3Morena o re diretse

dilo tse dikgolo, ra itumela.

4Morena, fetola tatlhego ya rona

jaaka dinokana tsa kwa borwa.

5Ba ba jwalang ka dikeledi,

ba tla roba ka tuduetso.

126:5
Math. 5:4

6Ba a tle ba ye ba gase peo

ba ntse ba lela,

mme ba boe ka tuduetso

ba tshotse dingata tsa bona.

126:6
Jes. 35:10