Setswana 1970/1987 (TSW70)
124

A go bakwe mogolodi wa Iseraele

1241Sefela sa go ya Tempeleng sa ga Dafita.

Fa e ka bo e ne e se Morena

yo o neng a re emela –

a Iseraele a re jalo –

2fa e ka bo e ne e se Morena

yo o neng a re emela,

jale fa batho ba re tsogela,

3foo ba ka bo ba re meditse

re sa phela,

jale fa ba re tukela bogale.

4Foo noka e ka bo e re gogotse,

metsi a ka bo a re betile.

124:4
Pes. 42:8
69:16

5Foo metsi a a gogomogileng

a ka bo a re khurumeditse.

6A go bakwe Morena

yo o sa re tlogelelang

go garolwa ke meno a bona.

7Mewa ya rona

e falotse jaaka nonyane

mo mutlwaneng wa mothaisi;

mogala o kgaogile,

mme rona re falotse.

8Thuso ya rona

e mo leineng la Morena,

Modiri wa legodimo le lefatshe.

124:8
Pes. 121:2