Setswana 1970/1987 (TSW70)
123

A matlho a lelale kwa godimo

1231Sefela sa go ya Tempeleng.

Ke tsholeletsa matlho

a me koo go wena,

yo o dutseng kwa legodimong.

2Bona, matlho a rona

a lebile Morena,

Modimo wa rona,

go ya a be a re tlhomogele pelo,

jaaka matlho a batlhanka

a lebile diatla tsa beng ba bona

le jaaka matlho a lelata

a lebile seatla sa mohumagadi

wa lone.

3Re tlhomogele pelo, Morena,

re tlhomogele pelo;

gonne re kgotshe nyatsego

go feta tekanyo.

4Mewa ya rona

e kgotshe tshotlo segolo

ya ba ba sa kgathaleng sepe

le lonyatso lwa ba ba ikgantshang.

124

A go bakwe mogolodi wa Iseraele

1241Sefela sa go ya Tempeleng sa ga Dafita.

Fa e ka bo e ne e se Morena

yo o neng a re emela –

a Iseraele a re jalo –

2fa e ka bo e ne e se Morena

yo o neng a re emela,

jale fa batho ba re tsogela,

3foo ba ka bo ba re meditse

re sa phela,

jale fa ba re tukela bogale.

4Foo noka e ka bo e re gogotse,

metsi a ka bo a re betile.

124:4
Pes. 42:8
69:16

5Foo metsi a a gogomogileng

a ka bo a re khurumeditse.

6A go bakwe Morena

yo o sa re tlogelelang

go garolwa ke meno a bona.

7Mewa ya rona

e falotse jaaka nonyane

mo mutlwaneng wa mothaisi;

mogala o kgaogile,

mme rona re falotse.

8Thuso ya rona

e mo leineng la Morena,

Modiri wa legodimo le lefatshe.

124:8
Pes. 121:2

125

Phemelo ya Iseraele

1251Sefela sa go ya Tempeleng.

Ba ba ikanyang Morena,

ba tshwana le thaba ya Sione

e e sa reketleng,

e e tlhomameng ka bosakhutleng.

2Jerusalema o dikanyeditswe

ke dithaba;

Morena o dikanyeditse

batho ba gagwe jalo

go tloga jaanong

le go ya bosakhutleng.

125:2
Pes. 36:7

3Gonne thobane

ya bogosi ya boikepo

ga e kitla e nna

mo kabelong ya basiami,

gore basiami ba se ka ba otlololela

diatla kwa bosuleng.

4Morena, bona ba ba molemo

le ba ba dipelo tsa nnete

o ba direle molemo.

5Mme ba ba fapogelang

mo ditseleng tse di kgopo tsa bona,

Morena o tla ba lesa

go ya tatlhegong

mmogo le ba ba dirang boikepo.

A kagiso e nne le Iseraele!

125:5
Bagal. 6:16