Setswana 1970/1987 (TSW70)
116

Sefela sa go lebogela kgololo

1161Morena ke a mo rata,

gonne o utlwile lentswe

la me la mekokotlelo ya me.

2E re ka a ntshekegetse tsebe,

ke tla nna ke mmitsa ka malatsi

otlhe a me.

3Dikgole tsa loso

di ne di ntikanyeditse,

le ditlalelo tsa felo ga baswi

di ne di ntshwere,

ka fitlhela pitlagano le bohutsana.

116:3
Pes. 116:8
18:6

4Mme ke ne ka bitsa

leina la Morena ka re:

“Ao, Morena, swatola botshelo jwa me!”

5Morena o boitshwarelo le tshiamo,

Modimo wa rona

o boutlwelo-botlhoko.

6Morena o boloka

ba ba pelo di se nang maano.

Ke ne ke koafetse, mme a nthusa.

7Mowa wa me,

boela kwa boikhutsong jwa gago;

gonne Morena

o go diretse molemo.

116:7
Pes. 42:6

8Ee, o nkgolotse mo losong

le matlho a me mo dikeleding

le dinao tsa me mo go kgotšweng.

9Ke tla tsamaya fa pele

ga sefatlhego sa Morena

mo lefatsheng la baphedi.

116:9
Pes. 27:13
56:14

10Ke ne ke ntse

ke dumela mo Modimong,

le fa ke ne ke re:

“Ke obegile thata.”

11Ka bua ke tshogile ka re:

“Batho botlhe ke baaki.”

116:11
Baroma 3:4

12Nka lebogela Morena ka eng

ditiro tsotlhe tse di molemo

tse a di ntiretseng?

13Ke tla tsholetsa

senwelo sa phologo,

ke bitsa leina la Morena.

14Maikano a me

ke tla a dirafaletsa Morena,

ee, fa pele ga morafe otlhe

wa gagwe.

116:14
Pes. 22:26

15Loso lwa baratwa ba Morena

ke selo sa botlhokwa

mo matlhong a gagwe.

116:15
Pes. 72:14

16Ao, Morena,

kana ke motlhanka wa gago;

ke motlhanka wa gago,

morwa lelata la gago;

o funolotse dikgole tsa me.

17Ke tla go tsisetsa

setlhabelo sa tebogo,

ke bitsa leina la Morena.

18Maikano a me

ke tla a dirafaletsa Morena, ee,

fa pele ga morafe otlhe wa gagwe,

19mo malapeng a Ntlo ya Morena,

mo teng ga gago, Jerusalema.

Haleluya!