Setswana 1970/1987 (TSW70)
105

Ditiro tse Modimo o di diretseng Baiseraele

1051Lebogang Morena,

lo bitse leina la gagwe;

lo itsise ditiro tsa gagwe

mo merafeng!

105:1
Jes. 12:4

2Mo opeleleng, lo mo leletse,

lo bolele dikgakgamatso tsotlhe

tsa gagwe!

3Belafalang ka leina la gagwe

le le boitshepo;

a go itumele dipelo

tsa ba ba batlang Morena!

4Botsang ka ga Morena

le ka ga thata ya gagwe;

lo batle sefatlhego sa gagwe

ka gale.

5Gopolang dikgakgamatso tsa gagwe

tse a di dirileng,

le ditshupo tsa gagwe le dikatlholo

tsa molomo wa gagwe,

6lona losika lwa ga Aborahame,

motlhanka wa gagwe;

lona bomorwa Jakobe,

baitlhaolelwi ba gagwe!

7Ena Morena ke Modimo wa rona;

dikatlholo tsa gagwe

di mo lefatsheng lotlhe.

8O gopola kgolagano ya gagwe

ka gale,

e bong lefoko le a le laetseng

ditshika tse kete.

9Kgolagano e o e dirileng

le Aborahame

le ikano e o e ikanetseng Isaka,

10a e tlhomamisetsa Jakobe

go nna molao le Iseraele

go nna kgolagano e e sa khutleng,

11fa a re: “Wena ke tla go naya

lefatshe la Kanana

gore e nne kabelo

ya boswa jwa lona,”

105:11
Gen. 12:7

12jale fa palo ya bona

e sa ntse e le nnye,

mme e le ba se kae,

e bile ba le baeng mo go lone,

13ba tlhatlologanya dinageng,

ba tswa setšhabeng

ba ya setšhabeng,

ba tlogela bogosi bongwe,

ba ya kwa morafeng o mongwe.

14A se ka a leseletsa motho ope

go ba gatelela;

le gona a betsa dikgosi

ka ntlha ya bona a re:

105:14
Gen. 12:17
20:3-7

15“Se ameng batlodiwa ba me,

lo se direle baporofeti ba me

bosula.”

16O kile a biletsa tlala mo lefatsheng,

a senya tlamelo yotlhe ya dijo.

105:16
Gen. 41:54

17A roma monna go ba etelela pele,

e bong Josefa,

a rekisiwa go nna motlhanka.

105:17
Gen. 37:28

18Ba tsenya maoto a gagwe

mo ditshiping,

a ya go lala ka esi mo dikeetaneng

19go ya go dirafale lefoko la gagwe,

lefoko la Morena le mo supe

a le mo nneteng.

20Kgosi ya roma go mmofolola,

mmusi wa merafe a mo golola.

105:20
Gen. 41:14

21Ya mo dira morena wa ntlo

ya yona le molaodi

wa tsotlhe tse e nang natso

22gore a laole dikgosana tsa yona

ka fa a ratang ka teng

le go ruta bagolo ba yona botlhale.

23Ke fa Iseraele a ya kwa Egepeto;

Jakobe a jaka mo lefatsheng

la ga Hame.

105:23
Gen. 46:1

24Mme Morena

a atisa morafe wa gagwe segolo,

a o thatafatsa

bogolo go baba ba ona.

105:24
Ekes. 1:7-12

25O ne a ba tlhanola dipelo

gore ba tlhoe morafe wa gagwe,

ba direle batlhanka ba gagwe

ka bolotsana.

26A roma Moše,

motlhanka wa gagwe,

le Arone

yo o neng a mo itlhaoletse.

27Bao ba dira ditshupo tsa gagwe

mo go bona,

le dikgakgamatso

mo lefatsheng la ga Hame.

105:27
Ekes. 3 – 12.

28A romela lefifi, a fifatsa;

mme ba tlhokomologa

lefoko la gagwe.

29A fetola metsi a bona madi,

a bolaya ditlhapi tsa bona.

30Lefatshe la bone

la ba la tlalatlala digwagwa,

le mo matlwaneng

a dikgosi tsa bone.

31A laela,

mme ga tla diboba le menang

mo nageng yotlhe ya bone.

32A dira pula ya bone sefako,

a romela melelo ya dikgadima

mo lefatsheng la bone.

33A itaya meweine ya bone

le mefeie ya bone,

a robaka ditlhare tsa naga ya bone.

34A laela,

mme ga tla tsie ya segongwane

le molome e e se nang palo.

35Ya ja botala jotlhe

mo lefatsheng la bone,

ya laila maungo a masimo a bone.

36Le gona a itaya maitibolo otlhe

mo lefatsheng la bone,

e bong matsalwapele

a thata yotlhe ya bone.

37Ke fa a ba hudusa

ba tshotse selefera le gouta,

go se masalela ape

mo ditsong tsa gagwe.

105:37
Ekes. 12:35

38Baegepeto ba itumelela

khudugo ya bone,

gonne ba ne ba wetswe ke letshogo

ka ntlha ya bone.

39O ne a phutholola leru

go nna tshireletso

le molelo go bonesa bosigo.

105:39
Ekes. 13:21

40E rile ba lopa,

a tsisa maphurrwana,

a ba kgorisa senkgwe sa legodimo.

105:40
Ekes. 16:13-15
Joh. 6:31

41A phatlola lefika,

metsi a phothometsega,

a ela mo sekakeng jaaka noka.

105:41
Ekes. 17:6

42Gonne o ne a gopola

lefoko la gagwe le le boitshepo,

le Aborahame,

motlhanka wa gagwe.

43A bolotsa morafe wa gagwe

ka boitumelo

le baitlhaolelwi ba gagwe

ka tuduetso.

44A ba naya mafatshe a ditšhaba

gore ba rue

tse merafe e di phuthileng

ka matsapa,

45e le gore ba dirise ditaelo tsa gagwe

le go tlhokomela melao ya gagwe.

Haleluya!