Setswana 1970/1987 (TSW70)
99

Morena ke kgosi e e busang gotlhe

991Morena ke kgosi!

A merafe e rorome.

O ntse godimo ga boKerubime,

a lefatshe le tshikinyege.

99:1
Pes. 93:1
80:2

2Morena o mogolo mo Sione,

o okame merafe yotlhe.

3A ba bake leina la gago le legolo

la poitshego!

Ke le le boitshepo.

4A ba bake le thata ya kgosi

e e ratang tshiamo.

Ke wena yo o tlhomamisitseng

tse di tshwanetseng;

tshiamo le molao o di dirisitse

mo Jakobe.

99:4
Jes. 9:6

5Godisang Morena,

Modimo wa rona,

lo ikobele fa pele ga sebeo

sa dinao tsa gagwe;

gonne ene o boitshepo.

6Moše le Arone e ne e le bangwe

ba baperesiti ba gagwe,

Samuele e le wa ba ba bitsang

leina la gagwe.

Ba ne ba goela Moreneng,

mme a ba utlwa.

99:6
Jer. 15:1

7O ne a bua nabo,

a le mo pinagareng ya leru;

ba ne ba boloka ditshupo tsa gagwe

le molao o a neng a o ba neile.

8Wena Morena, Modimo wa rona,

o ba utlwile;

o ne o le Modimo o o boitshwarelo

mo go bona,

mme o busolosa

ka fa ditirong tsa bona.

9Godisang Morena,

Modimo wa rona,

lo ikobele fa pele ga thaba

ya gagwe e e boitshepo;

gonne Morena, Modimo wa rona,

o boitshepo.

100

Sefela sa tebogo

1001Pesalome ya tebogo.

Dudueletsang Morena,

lona mafatshe otlhe.

2Direlang Morena ka boitumelo;

tlayang fa pele ga sefatlhego

sa gagwe ka tuduetso.

3Lemogang gore Morena

ke ena Modimo;

ene o re dirile, mme re ba gagwe;

re batho ba gagwe

le dinku tse o di fudisang.

100:3
Pes. 95:7

4Tsenang ka dikgoro tsa gagwe

ka tebogo

le mo malapeng a gagwe ka pako.

Mo lebogeng,

lo bake leina la gagwe.

5Gonne Morena o molemo;

bopelontle jwa gagwe

bo nnetse ruri

le boikanyo jwa gagwe

mo tshikatshikeng.

101

Boitsholo jwa kgosi

1011Pesalome ya ga Dafita.

Ke tla opela

ka ga bopelonomi le tshiamo,

ke opelela wena Morena.

2Ke tla tlhokomela tsamao

e e thokgameng.

O tla tla leng kwano go nna?

Ke tla sepela ka pelo e e phepa

mo lapeng la me.

3Ga nke ke lesa matlho a me

go leba dilo tse di bosula.

101:3
Diane 20:8-28

Ke tlhoile go dira ga baikepi;

ga go nke go nkgomarela.

4Pelo e e sokameng e tshwanetse

go tloga mo go nna;

bosula ga ke rate go bo itse.

5Yo o sebang mongwe-ka-ene

mo sephiring

ke tla mo didimatsa.

Yo o matlho a boikgodiso

le pelo ya boikgogomoso

ga nka ke ka mo itshokela.

6Matlho a me a tla leba

baikanyegi ba lefatshe

gore ba phele le nna.

Ena yo o tsamayang mo tseleng

e e thokgameng o tla ntirela.

101:6
Diane 22:11

7Yo o dirang ka tsietso ga a nke

a nna mo teng ga ntlo ya me;

yo o buang maaka ga a nke a ema

fa pele ga matlho a me.

8Mo mosong mongwe le mongwe

ke tla nyeletsa baikepi botlhe

mo lefatsheng;

mo motseng wa Morena

ke bolaela ruri badiradibe botlhe.

101:8
Diane 20:26