Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Diane tsa mefutafuta tsa ga Salomo

101Diane tsa ga Salomo. Ngwana yo o botlhale o itumedisa rraagwe, mme ngwana yo o bosilo o hutsafatsa mmaagwe.

10:1
Diane 15:20
17:21,25

2Dikhumo tsa tshiamololo ga di thuse sepe, mme tshiamo e golola mo losong.

3Morena ga a bolaise mosiami tlala, mme keletso ya moikepi o e kgoromeletsa kwa morago.

10:3
Pes. 37:19,25

4Seatla sa motlapa se a humanegisa, mme diatla tsa ba ba tlhaga di a humisa.

10:4
Diane 6:6-11
12:24-27
19:15
28:19

5Ngwana yo o maatlametlo o phutha dijo selemong. Yo o robalang go kotulwa ke yo o tlhabisang ditlhong.

6Masego a mo tlhogong ya mosiami, mme melomo ya baikepi e fitlha kgatelelo.

7Go gakologelwa mosiami go tshegofatsa matlho, mme leina la baikepi le a nyelela.

10:7
Jobe 18:17
Pes. 9:6

8Yo o pelo e botlhale o amogela ditaolo, mme yo o molomo o bosilo o tla digwa.

9Yo o sepelang ka boitekanelo o tsamaya a le mo tshireletsong; yo o sokamisang ditsela tsa gagwe o tla lemogiwa.

10Yo o tswitlang ka leitlho o tsisa bohutsana; mme yo o kgalemelang molato a sa tshabe motho o dira kagiso.

10:10
Diane 6:13

11Molomo wa mosiami ke motswedi wa bophelo; mme melomo ya baikepi e fitlha kgatelelo.

10:11
Diane 10:31
13:14

12Letlhoo le tsosa phapaang, mme lorato lo bipa maleo otlhe.

10:12
1 Pet. 4:8

13Go fitlhelwa botlhale mo molomong wa motlhalefi, mme thupa e tshwanetse motlhana wa yo o se nang tlhaloganyo.

14Ba ba botlhale ba ipolokela kitso, mme molomo wa seeleele o atametsa tlalelo.

15Tse mohumi o nang natso ke motse o o thata wa gagwe; mme tatlhego ya ba ba botlana ke khumanego ya bone.

10:15
Diane 18:11

16Tse mosiami o di itiretseng di a mo phedisa; tse moikepi o di bonang di a mo leofisa.

10:16
Luka 16:19

17Yo o elang kotlo tlhoko o mo tseleng e e yang mo bophelong; mme yo o tlhokomologang kgalemelo o a timela.

18Melomo ya maaka e fitlha letlhoo, moutlwatsa-tshele ke lesilo.

19Bontsi jwa mafoko ga bo tlhoke boleo, mme yo o itshwarang molomo o botlhale.

20Loleme lwa mosiami ke selefera e e tlhaotsweng; tlhaloganyo ya moikepi ga se ya sepe.

21Molomo wa mosiami o jesa ba bantsi, mme dieleele di tla swa ka go tlhoka tlhaloganyo.

22Tshegofatso ya Morena ke yona e e humisang; matsapa a motho ga a e okeletse sepe.

10:22
Pes. 127:2

23Go dira tse di tlhabisang ditlhong go kgatlha seeleele; mme monna yo o nang le tlhaloganyo o kgatlhwa ke botlhale.

24Se moikepi o se tshabang se tla mo wela; se basiami ba se eletsang Modimo o tla se ba naya.

10:24
Diane 1:27
Pes. 37:4

25E a re fa ledimo le feta, moikepi a ye le lone; mme mosiami o theilwe mo motheong o o sa khutleng.

26Tse botlha bo di dirang mo menong, tse musi o di dirang mo matlhong, ke tse motlapa o di direlang ba ba mo romileng.

27Go boifa Morena go oketsa malatsi a bophelo; mme dinyaga tsa baikepi di tla fokodiwa.

10:27
Diane 9:11
14:27

28Tsholofelo ya basiami e isa mo boitumelong; tse baikepi ba di letileng di a nyelela.

10:28
Pes. 9:19
Jobe 8:13

29Tsela ya Morena ke phemelo ya morapedi, mme e isa badiri ba boithamako mo tatlhegong.

10:29
Diane 3:26

30Mosiami ga a kitla a reketla ka bosakhutleng, mme baikepi ga ba kitla ba nnela ruri mo lefatsheng.

10:30
Pes. 112:2
Diane 2:22

31Molomo wa mosiami o tlhogisa botlhale, mme loleme lwa bolotsana lo tla kumolwa.

10:31
Diane 10:11
Pes. 37:30

32Molomo wa mosiami o itse tse di natefang; melomo ya baikepi e itse tsa bolotsana fela.