Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Paulo le Timotheo, batlhanka ba ga Keresete Jesu, re kwalela botlhe ba e leng baitshepi ka Keresete Jesu ba kwa Filipi mmogo le balebeledi le badiredi:

1:1
1 Bakor. 1:2
1 Tim. 3:1,8

2A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

1:2
Baroma 1:7

Tebogo ya moapostolo le thapelo ya gagwe

3Ke leboga Modimo wa me ka nako le nako, fa ke lo gopola;

1:3
Baroma 1:8
1 Bakor. 1:4
4thapelo nngwe le nngwe e ke lo rapelelang lotlhe ka yona ka gale ke e dira ka boitumelo 5ka ntlha ya gore lo abetswe Efangele go tloga ka letsatsi la ntlha go fitlha gompieno. 6Ke ikanya gore yo o simolotseng tiro e e molemo mo go lona o tla e tsweletsa go ya a e fetsa ka letsatsi la ga Keresete Jesu,
1:6
Bafil. 2:13
1 Bakor. 1:6-8
7jaaka go ntshwanetse go nna le kgopolo eo ka ga lona lotlhe, ka lo le mo pelong ya me; gonne lotlhe lo tlhakanetse bopelotlhomogi le nna ke le mo kgolegong, ke emela Efangele, ke e tlhomamisa. 8Modimo ke mosupi wa me gore ke lo tlhologeletswe lotlhe ka mautlwelo-botlhoko a ga Keresete Jesu.

9Mme ke rapela gore lorato lwa lona lo nne lo golele pele mo kitsong le mo temogong nngwe le nngwe, 10le gore lo tlhotlhomise dilo tse di batlegang gore lo nne bopelophepa, lo se kgopise go ya letsatsing la ga Keresete,

1:10
Baroma 12:2
1 Bathes. 5:23
11lo nne ba ba tletseng maungo a tshiamo a a leng ka Jesu Keresete go nna tlotlo le poko ya Modimo.
1:11
Baef. 5:9

Moapostolo o tlhalosa maemo a gagwe le botswelelopele jwa Efangele

12Ba ga etsho, ke rata lwa itse gore tse di ntirafaletseng di thusitse thata go tsweletsa Efangele pele,

1:12
2 Tim. 2:9
13mo go bileng ga senoga mo bafemeding botlhe ba Kaisara le mo go ba bangwe botlhe gore ke golegilwe ka ntlha ya ga Keresete
1:13
Bafil. 4:22
14mme bontsi jwa bakaulengwe ba tlala boikanyo mo Moreneng ka kgolego ya ka, ba be ba beta pelo bogolo go pele go bolela Lefoko la Modimo, ba sa boife sepe.

15Le gale, bangwe ba rera Keresete ka lefufa le kgang, ba bangwe bona ka pelo e ntle. 16Bano ba dira ka lorato, ka ba itse gore ke beetswe go emela Efangele; 17mme bale bone ba rera Keresete ka go tsosa kgang, e seng ka bopeloephepa, ka ba ikaeletse go okeletsa kgolego ya me tlhokofatso.

1:17
Bafil. 1:7

18Mme tseo di ka dirang? Kana Keresete o rerwa ka mokgwa mongwe le mongwe, le fa e le ka boitimokanyo gongwe ka boammaaruri, mme ke sona se ke se itumelelang, e bile ke tla nna ke itumela;

1:18
Bafil. 2:17,18
19gonne ke itse gore tseo di tla mphetogela pholoso ka thapelo ya lona le ka thuso ya Mowa wa ga Jesu Keresete;
1:19
2 Bakor. 1:11
20ka fa tebelelong e e bogale ya me ke a solofela gore, ga ke ne ke tlhajwa ke ditlhong, mme le jaanong Keresete o tla godisiwa ka mmele wa me jaaka ka gale, ke le pelo e e phuthologileng, le fa e ka nna ka botshelo gongwe ka loso.
1:20
1 Pet. 4:16
21Gonne mo go nna go phela ke Keresete, go swa ke letlotlo. 22Mme e re ka go phela mo nameng e le sona se se ungwisang tiro ya me, ruri ga ke itse se nka se itlhophelang.
1:22
Baroma 1:13
23Ke akabadiwa ke dilo tse pedi tse: Ke na le keletso ya go huduga le go nna le Keresete; kana moo go gaisa tsotlhe;
1:23
1 Dikg. 19:4
2 Bakor. 5:8
24mme go sala mo nameng go batlega bogolo ka ntlha ya lona. 25Mme ka go ikanya jalo ke a itse gore ke tla sala, ke nna le lona lotlhe go lo tsweletsa pele le go lo thabisa tumelong 26gore go ipoka ga lona ka nna go nne gogolo bogolo mo go Keresete Jesu mogang ke nang le lona gape.

Kaelo ya go tshela ka fa Efangeleng le go tlhabanela Efangele ka bongwefela jwa pelo

27Fela tshelang mo phuthegong jaaka go tshwanetse Efangele ya ga Keresete gore le fa nka tla ka lo bona gongwe ke se yo, ke utlwe ka ga lona gore lo eme ka tlhomamo mo moweng o le mongwe fela, lo tlhabanela tumelo ya Efangele mmogo ka bongwefela jwa pelo,

1:27
Bakol. 1:10
1 Bathes. 2:12
28lo sa tshosiwe ke baganetsi mo go sepe ba kganetso ya bone e leng sesupo sa go latlhega ga bone, mme mo go lona e le sa go phologa, mme e le ka Modimo. 29Gonne lona lo abetswe go bogisiwa ka ntlha ya ga Keresete, e seng go dumela fela mo go ene, 30ka lo le mo go yona tlhabano e lo e bonyeng mo go nna, e le jaanong lo e utlwang ka ga me.
1:30
Dit. 16:22

2

Moapostolo o kaela Bafilipi gore ba nne ka mowa o le mongwe fela, Keresete e le sekao sa bone

21Jaanong fa go na le kgothatso ka Keresete, fa go na le kgomotso ya lorato, fa go na le kopano ya Mowa, fa go na le lorato lwa pelo le kutlwelo-botlhoko, 2tlatsang boitumelo jwa me ka go nna le boitlhômô bo le bongwe fela le lorato lo le longwe fela le bongwefela jwa pelo le kgopolo e le nngwe fela. 3Se direng sepe ka boithatelo, le fa e le ka tlotlo ya boithamako, mme ka boikokobetso yo mongwe a kaye yo mongwe yo mogolo mo go ene.

2:3
Bagal. 5:26
Baroma 12:10
4A mongwe le mongwe a se lebe tsa gagwe fela, mme a a lebe le tsa ba bangwe.
2:4
1 Bakor. 10:24,33
5Boitlhômô jo bo tshwanetseng go nna mo go lona ke jo bo neng bo le mo go Keresete Jesu le ene,

6yo e rileng a le mo tshwanong

ya Modimo,

a se ka a kaya go tshwana

le Modimo jaaka thopo,

2:6
Joh. 1:1,2
17:5
Gen. 3:5

7mme a ikamoga ka go tshola

tshwano ya motlhanka,

a nna jaaka batho,

a fitlhelwa a tshwana le motho

ka maitsholo,

2:7
Jes. 53:3
2 Bakor. 8:9
Baheb. 2:14,17

8a ikokobetsa ka go nna

yo o utlwang go ya losong,

e bong loso lwa sefapaano.

2:8
Baheb. 12:2
5:8

9Ke ka moo Modimo

o mo godisitseng mo go fetang,

wa mo naya leina le le fetang

leina lengwe le lengwe

2:9
Dit. 2:33
Baef. 1:21
Baheb. 1:3,4

10gore mangole otlhe

a khubamele leina la ga Jesu

a dilo tse di kwa legodimong

le a tse di mo lefatsheng

le a tse di kwa tlase

ga lefatshe,

2:10
Jes. 45:23
Joh. 5:23
Tshen. 5:13

11le loleme longwe le longwe

lo ipolele gore

Morena ke Jesu Keresete,

e le go galaletsa

Modimo Rara.

Kaelo ya go utlwa Morena mo dilong tsotlhe

12Jaanong, baratwi ba ka, ba lo ntseng lo utlwa ka metlha, e seng fela fa ke le teng, mme bogolo bogolo jaanong ke se yo, ipatleleng phologo ya lona ka poifo le thoromo;

2:12
1 Pet. 1:17
Pes. 2:11
13gonne Modimo ke ona o o dirang mo go lona go rata le go dira ka ntlha ya natefelo ya ona.
2:13
Joh. 15:5
2 Bakor. 3:5

14Dirang tsotlhe kwa ntle ga dingongorego le dipelaelo

2:14
1 Pet. 4:9
15gore lo nne lo se na molato, lo le bopeloephepa le bana ba Modimo ba ba sa nyatsegeng mo gare ga batho ba ba kgopo le tshokamo, ba lona lo phatsimang mo go bone jaaka dinaledi mo lefatsheng; 16lo ntse lo kgomaretse Lefoko la botshelo go nna poko ya me ka letsatsi la ga Keresete ya gore ga ke a ka ka sianela lefela le e seng go itapisetsa lefela.
2:16
1 Bathes. 2:19
Jes. 49:4
Bagal. 2:2

17Mme le fa madi a me a ka tshololwa jaaka tshupelo ya noo ke ntse ke supele Modimo tumelo ya lona le go e o isetsa, ke tla nna ke itumela, ke be ke itumela le lona lotlhe.

2:17
2 Tim. 4:6
18Mme le lona itumeleng fela jalo, lo itumeleng le nna.
2:18
Bafil. 3:1
4:4

Timotheo le Epafrodito ba romelwa kwa Filipi

19Ke solofela mo go Jesu Morena gore ke tla akofa ke lo romela Timotheo gore le nna ke namatshege mo moweng, fa ke sena go utlwa ka fa lo phelang ka teng; 20gonne ga ke na ope yo o tshwanang nae ka maikutlo, yo o ka lo disang ka nnete,

2:20
1 Bakor. 16:10
21ka gore botlhe ba ipatlela tsa bone, e seng tsa ga Keresete Jesu.
2:21
2 Tim. 4:10,16
22Mme go ikanyega ga gagwe lo a go itse, ka a dirile tiro ya Efangele le nna jaaka ngwana a tle a dire le rraagwe. 23Ke ene yo jaanong ke solofelang go mo roma ka bonakonako, ke sena go bona ka fa kgang ya me e felang ka teng. 24Mme ke ikanya mo Moreneng gore le nna ke tla akofa ke tla.
2:24
Bafil. 1:25

25Le gona ke fitlhetse e le tshwanelo go busetsa Epafrodito kwa go lona, mokaulengwe le mothusi wa me le motlhabani-ka-nna, yo e leng morongwi wa lona le montlamedi ka tse ke di batlang.

2:25
Bafil. 4:18
26Gonne o ne a lo tlhologeletswe lotlhe, a tshwenyega thata mo moweng, ka lo ne lo utlwetse bolwetse jwa gagwe. 27O ne a lwala tota, e bile a le gaufi le go swa. Mme Modimo o mo utlwetse botlhoko, mme e seng ene fela, le nna o nkutlwetse botlhoko gore mahutsana a me a se ka a tla a tlhomaganye. 28Ke gona ka moo ke mo romileng ka potlako gore e re lo mmona, lo boe lo itumele, le nna ke fokotsegelwe ke bohutsana. 29Jaanong mo amogeleng mo Moreneng ka boitumelo jotlhe; tlotlang ba ba ntseng jalo.
2:29
1 Bakor. 16:16
30Gonne o ne a le gaufi le go swa ka ntlha ya tiro ya ga Keresete, ka a se ka a rekegela botshelo jwa gagwe gore a ntirele mo lona lo tlhaetseng go ntirela teng.

3

Kaelo ya gore ba itise mo go ba ba senyang thuto. Keresete ke tshiamo ya rona ka tumelo

31Gape, ba ga etsho, itumeleng mo Moreneng. Go lo kwalela dilo di le dingwe fela, nna ga go ntapise, mme lona go a lo tiisa.

3:1
Bafil. 2:18
4:4

2Itiseng mo dintšweng, itiseng mo badiring ba ba bosula, itiseng mo go segakweng!

3:2
Tshen. 22:15
3Gonne ba ba rupileng tota ke rona ba re direlang Modimo ka Mowa, re ipoka ka Keresete Jesu, re sa ikanye nama,
3:3
Baroma 2:29
4le fa nna ke na le go ka ikanya nama le yona. Fa yo mongwe a re a ka ikanya nama, nna ke a mo gaisa:
3:4
2 Bakor. 11:18,22
5Ke rupile ka letsatsi la borobedi, ke wa losika lwa ga Iseraele, wa lotso lwa ga Benyamene, ke Mohebere wa Bahebere, ke Mofarisai ka fa molaong;
3:5
Dit. 26:5
6ka fa tlhoafalong ke ne ke le mmogisi wa phuthego, ka fa tshiamong e e leng ka molao ke sa nyatsege. 7Mme tse e neng e le khumo mo go nna ke di kaile tshenyegelo ka ntlha ya ga Keresete.
3:7
Math. 13:44,46
8Ruri ke kaya dilo tsotlhe tshenyegelo ka ntlha ya kitso e kgolo ya go itse Keresete Jesu Morena wa me yo ke latlhileng dilo tsotlhe tseo ka ntlha ya gagwe; ke bile ke di kaya matlakala gore ke hume Keresete, 9ke be ke fitlhelwe mo go ene, ke se na tshiamo ya me e e tswang mo molaong, mme e le e e bonwang ka go dumela mo go Keresete, e bong tshiamo e e tswang mo Modimong ka tumelo
3:9
Baroma 3:21,22
10ya go itse ene le thata ya tsogo ya gagwe le go kopana nae mo dipogong tsa gagwe ka go dirwa yo o tshwanang le loso lwa gagwe,
3:10
Baroma 6:3-5
8:17
Bagal. 6:17
11e tle e re gongwe ke fitlhe mo tsogong ya baswi.

Moapostolo o sianela kwa pele go bona botlalo jwa bokeresete. Kaelo ya gore ba mo etse

12Ga se go re ke setse ke tshwere, gongwe ke setse ke le botlalo; mme ke ntse ke bo tabogela gore motlhamongwe ke bo tshware, ka le nna ke tshwerwe ke Keresete Jesu.

3:12
1 Tim. 6:12
Dit. 9:6
13Ba ga etsho, nna ga ke ikaye gore ke setse ke tshwere; mme selo se le sengwe ke a se dira ke se: Ke lebala dilo tse di kwa morago, ke gagamalela tse di kwa pele. 14Ke sianela bokhutlong jwa tshiano, ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo ya Modimo mo go Keresete Jesu.
3:14
1 Bakor. 9:24

15Jaanong rona rotlhe ba re tletseng, a re nneng le kgopolo e e ntseng jalo; mme fa lo ka akanya sengwe ka go sele, le sona Modimo o tla se lo senolela.

3:15
1 Bakor. 2:6
16Mme fela, a re tsamaeng mo go sone se re setseng re fitlhile mo go sone; re nne mo kutlwanong.
3:16
Bagal. 6:16

17Ba ga etsho, nnang baetsi ba ka lotlhe, lo ele ba ba tsamayang jalo tlhoko, jaaka re le sekao sa lona;

3:17
1 Bakor. 11:1
18gonne ba bantsi ba ke lo boleletseng gantsi ka ga bone, mme jaanong ke bile ke lo bolelela ka selelo gore ba tshela e le baba ba sefapaano sa ga Keresete.
3:18
1 Bakor. 1:23
Bagal. 6:12
19Bokhutlo jwa bone ke tatlhego, modimo wa bone ke mpa, tlotlo ya bone ke ditlhong tsa bone; ba gopola tsa lefatshe fela.
3:19
Baroma 16:18
20Mme rona legae la rona le kwa magodimong, re bile re lebeletse Mopholosi go boa teng, e bong Morena Jesu Keresete,
3:20
Baef. 2:6
Bakol. 3:1
Baheb. 12:22
21yo o tla fetolang mebele e e seng ya sepe ya rona gore e tshwane le mmele wa gagwe wa kgalalelo ka fa thateng e a nonofileng go ka tsenya tsotlhe mo taolong ya gagwe ka yona.
3:21
1 Bakor. 15:43,49,53