Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Ba ba itshekologileng ba ntshiwa mo bothibelelong

51Morena a ba a raya Moše a re: 2“Laela Baiseraele gore ba ntshe balepero botlhe mo bothibelelong le botlhe ba ba tshologang madi a bolwetse le botlhe ba ba itshekologileng ka moswi.

5:2
Lef. 13:46
15:2
3Le fa e le banna gongwe basadi, lo ba ntshe; lo ba ntshetse kwa ntle ga bothibelelo gore ba se ka ba itshekolola bothibelelo jwa bone kwa ke agileng teng mo gare ga lona.”
5:3
Num. 12:14
35:34
4Baiseraele ba dira jalo, ba ba ntshetsa kwa ntle ga bothibelelo. Baiseraele ba dira jaaka Morena a boleletse Moše.

Go lefa molato

5Morena a ba a raya Moše a re: 6“Bua le Baiseraele o re: ‘Fa monna gongwe mosadi a dirile sebe sengwe se se tleng se dirwe ke batho ka go leofela Morena ka boikanyologo, motho yoo o na le molato;

5:6
Lef. 5:15
6:2
7a ba ipobole dibe tsa bone tse ba di dirileng, mme yo o sentseng a lefe molato wa gagwe ka botlalo, a be a oketse karolo ya botlhano ya ona, a nee ene yo a mo senyeditseng. 8Mme fa a se na wa ga gabo5:8 Go tewa, fa yo o leofetsweng a tlhokafetse. yo o ka lefiwang molato oo, gona a tefa eo e lefelwe Morena, e neelwe moperesiti, kwa ntle ga phelehu ya thuanyo e moperesiti o tla mmatlelang boitshwarelo ka yona. 9Le seabe sengwe le sengwe sa dineo tsotlhe tse di boitshepo tsa Baiseraele tse ba di isetsang moperesiti a e nne sa gagwe.
5:9
Num. 18:8
10Le dineo tse di boitshepo tsa mongwe le mongwe e tla nna tsa gagwe; se motho a se abelang moperesiti a e nne sa gagwe.’ ”

Tshupelo ya lefufa le metsi a a rogakilweng

11Morena a ba a raya Moše a re: 12“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Fa mosadi wa monna mongwe a fapoga, a mo leofela ka boikanyologo, 13mme monna yo mongwe a kopana nae ka mmele, mme go fitlhegela matlho a monna wa gagwe, mme mosadi a sa lemogiwe, le fa mosadi a iitshekolotse tota, mme go se na mosupi yo o ka mo supang, a sa tshwarwa, 14jaanong fa monna a tsenwa ke mowa wa lefufa, a fufegela mosadi wa gagwe, ka mosadi a iitshekolotse, gongwe a tsenwa ke mowa wa pelaelo, a belaelela mosadi wa gagwe, le fa mosadi a sa iitshekolola: 15Gona a monna a ise mosadi wa gagwe kwa go moperesiti, a be a ise neo ya tshupelo ya mosadi e e batlegang ka ntlha ya gagwe, e bong karolo ya lesome ya efa ya bupe jwa garase; a se ka a tshela lookwane mo go jona, le e seng go baya tsa maswalo mo go jona; gonne ke tshupelo ya dijo ya lefufa, ke tshupelo ya go gakolola e e gopotsang Modimo molato.

16“ ‘Mme moperesiti a atametse mosadi, a mo emise fa pele ga Morena. 17Moperesiti a be a ge metsi a a boitshepo ka sejana sa letsopa, a be a tabole lerole le le fa fatshe mo Taberenakeleng, a le tsenye mo metsing.

5:17
Ekes. 30:18
18Jaanong moperesiti a emise mosadi fa pele ga Morena, a bofolele moriri wa tlhogo wa mosadi, a bee tshupelo ya kgopotso e e leng tshupelo ya lefufa mo diatleng tsa gagwe, moperesiti a ntse a tshotse metsi a a tlholelang motho botlhoko. 19Moperesiti a be a ikanele mosadi, a mo ree a re: Fa monna yo mongwe a sa lala nao, o sa fapoga ka itshekologo ka go thelelela monna wa gago, gona metsi a a tlholelang motho botlhoko ga a kitla a go direla petso. 20Mme fa o fapogile ka boaka o ntse o le fa tlase ga monna wa gago; fa o iitshekolotse, mme monna yo mongwe a ikopanya nao kwa ntle ga monna wa gago – 21gona a moperesiti a ikanele mosadi ka ikano ya khutso, a ree mosadi a re: Foo a Morena a go dire yo o hutsitsweng, yo o tlholetsweng botlhoko mo morafeng wa ga eno; Morena a dire gore letheka la gago le tlhorege le mpa ya gago e buduloge. 22A metsi a a tlholang botlhoko a tsene mo matennye a gago go go budulosa mpa le go go tlhorisa letheka. Mme mosadi a a re: A go nne jalo! A go nne jalo!

23“ ‘Moperesiti a be a kwale dikhutso tseo mo pampiring, a be a di phimolele mo metsing a a tlholang botlhoko. 24A be a nose mosadi metsi a a tlholelang motho botlhoko gore metsi ao a tsene mo go ene go dira botlhoko jo bo galakang. 25Jaanong moperesiti a tsee tshupelo ya lefufa mo seatleng sa mosadi, a e kgadikanye fa pele ga Morena, a be a e bee mo aletareng. 26A moperesiti a tabole bupe jwa tshupelo bo tletse seatla e le jo bo fisiwang, a bo tshubele mo aletareng. Morago ga moo a nose mosadi metsi ale. 27Jaanong e tla re fa a sena go mo nosa metsi, fa mosadi a iitshekolotse a diretse monna wa gagwe ka boikanyologo, gona metsi a a tlholang botlhoko a tla tsena mo go ene go dira botlhoko jo bo galakang, mme mpa ya gagwe e tla buduloga le letheka la gagwe le tla tlhorega, mme mosadi yoo o tla nna sekao sa thogako mo morafeng wa ga gabo. 28Fela fa mosadi a sa iitshekolola a le phepa, ga a kitla a bona petso, mme o tla fiwa bana.

29“ ‘Ke ona molao wa lefufa, fa mosadi a fapoga ka boaka a ntse a le fa tlase ga monna wa gagwe, a iitshekolola; 30gongwe fa monna a tsenwa ke mowa wa lefufa, a fufegela mosadi wa gagwe. Foo a a emise mosadi jalo fa pele ga Morena, mme moperesiti a direle mosadi ka fa molaong otlhe o. 31Monna ene o tla bo a se na molato, mme mosadi o tla rwala molato wa gagwe.’ ”

6

Molao ka ga maikano a go ikilela

61Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Fa monna gongwe mosadi a ikana maikano a moikiledi ka boene a go ikilela Morena,

6:2
1 Sam. 1:11
3gona a a itime weine le dino tse di tlhapelang, a se ka a nwa aseine ya weine le aseine ya motatswa, le e seng go nwa matute a moweine; le gona a se ka a ja maungo a mašwa a moweine le e seng maswabi a ona.
6:3
Luka 1:15
4Ka malatsi otlhe a ikilelo ya gagwe a se ka a ja sepe se se dirwang ka maungo a moweine le e seng dithapo, le fa e le matlape a ona.

5“ ‘Ka malatsi otlhe a maikano a ikilelo ya gagwe go se ka ga tla logare mo tlhogong ya gagwe. A a nne boitshepo go tsamaya malatsi a fele a o ikileletseng Morena ka ona. A a lese moriri wa gagwe o gole fela.

6:5
Baatlh. 13:5
6Ka malatsi otlhe a go ineela Morena ka boikilelo a se ka a atamela setoto sa moswi. 7Le fa go sule rraagwe gongwe mmaagwe gongwe morwa-rraagwe gongwe kgaitsadie, a se ka a iitshekolola ka bone; gonne itshepelo ya Modimo wa gagwe e mo tlhogong ya gagwe.
6:7
Lef. 21:11
8O itshepetse Morena ka malatsi otlhe a boikilelo jwa gagwe.

9“ ‘Mme fa motho a swela fa go ene ka tshoganyetso, mme a itshekolola tlhogo ya itshepelo ya gagwe, foo a a ipeole tlhogo ka letsatsi le a itshekang gape ka lone, e bong ka letsatsi la bosupa.

6:9
Num. 19:11
10Mme ka letsatsi la robedi a ise maphoi a le mabedi gongwe maebana a le mabedi kwa go moperesiti kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho.
6:10
Lef. 5:7
11Lengwe a moperesiti a le dire setlhabelo sa boleo, le lengwe a le dire setlhabelo sa phiso, a mo direle thuanyo, ka a tsenywe ke sefifi ka ntlha ya moswi. A be a itshepise tlhogo ya gagwe gape ka letsatsi leo, 12a ineele Morena sešwa ka boikilelo malatsing a itshepelo ya gagwe, a be a tlise kwana e tonanyana ya ngwaga o le mongwe go nna setlhabelo sa molato. Mme malatsi a pele a se ka a balwa, gonne o itshekologile mo itshepelong ya gagwe.

13“ ‘Molao wa moikiledi wa Modimo ke o: Ka letsatsi le malatsi a itshepelo ya gagwe a felang ka lone a a tle kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho. 14A isetse Morena neo ya tlhabelo ya gagwe, e bong kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe e e se nang bogole ya setlhabelo sa phiso le kwana e le nngwe e namagadi ya ngwaga o le mongwe e e se nang bogole ya setlhabelo sa boleo le phelehu e le nngwe e e se nang bogole ya setlhabelo sa tebogo 15le seroto sa dinkgwe tse di sa bedisiwang tsa bupe jo bo boleta, e bong dikuku tse di budilweng ka lookwane le dinkgwana tse dipapetla tse di sa bedisiwang tse di tshasitsweng lookwane le ditshupelo tsa dijo le tsa dino tsa teng.

16“ ‘Jaanong a moperesiti a di tlise fa pele ga Morena, a mo direle setlhabelo sa boleo le setlhabelo sa phiso. 17Mme phelehu a e direle Morena setlhabelo sa tebogo mmogo le seroto sa dinkgwe tse di sa bedisiwang. Le gona moperesiti a mo direle tshupelo ya dijo le tshupelo ya dino. 18Jaanong a moikiledi a ipeole tlhogo ya itshepelo ya gagwe kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho, a be a tsee moriri wa tlhogo ya itshepelo ya gagwe, a o latlhele mo molelong o o fa tlase ga setlhabelo sa tebogo.

6:18
Dit. 18:18

19“ ‘Gape a moperesiti a tsee letsogo le le apeilweng la phelehu le kuku e le nngwe e e sa bedisiwang mo serotong le senkgwana se sepapetla se se sa bedisiwang se le sengwe, a di bee mo diatleng tsa moikiledi, a sena go ipeola tlhogo ya itshepelo ya gagwe, 20mme moperesiti a di kgadikanye go nna tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena; ke tse di boitshepo tsa moperesiti mmogo le sehuba sa kgadikanyo le serope sa seabe. Morago ga moo moikiledi o ka nwa weine.

6:20
Lef. 7:29-34

21“ ‘Ke ona molao wa moikiledi yo o ikanetseng Morena neo ya tlhabelo ya gagwe ka ntlha ya itshepelo ya gagwe kwa ntle ga tse dingwe tse a ka kgonang go di tlisa. A a dire ka fa maikanong a gagwe a o a ikanneng ka fa molaong wa itshepelo ya gagwe.’ ”

Tshegofatso ya baperesiti

22Morena a ba a raya Moše a re: 23“Raya Arone le bomorwawe o re: ‘Tshegofatsang Baiseraele jaana ka go ba raya lo re:

6:23
Lef. 9:22,23

24“ ‘A Morena a go tshegofatse,

a go boloke;

6:24
Pes. 121

25a Morena a go phatsimisetse

sefatlhego sa gagwe,

a go itshwarele;

6:25
Pes. 80:4

26a Morena a go tsholeletse

sefatlhego sa gagwe,

a go nee kagiso!’

6:26
Pes. 69:17,18

27“A ba bee leina la me jalo mo Baiseraeleng, mme nna ke tla ba tshegofatsa.”

7

Dikgosana di ntsha dineo

71E rile ka letsatsi fa Moše a sena go tlhoma Taberenakele le go e tlotsa le go e itshepisa le didiri tsotlhe tsa yona le go fetsa aletare le didiri tsotlhe tsa yona le go di tlotsa le go di itshepisa,

7:1
Ekes. 40:9,10
2dikgosana tsa Iseraele, e bong ditlhogo tsa dikgotla tsa bone, tsa tlisa dineo – kana ke bone bagogi ba ditso ba ba okametseng ba ba badilweng – 3ba tlisa neo ya tshupelo ya bone fa pele ga Morena, e bong dikoloi di le thataro tsa mankhurumetswane le dikgomo di le 12. Bagogi ba le babedi ba ntshitse koloi e le nngwe, mogogi mongwe le mongwe a ntshitse kgomo. Ba di tsisa fa pele ga Taberenakele. 4Jaanong Morena a raya Moše a re: 5“Di amogele mo go bone gore e nne tsa go dira tiro ya Tente ya Boipontsho, o di neele Balefi, mongwe le mongwe ka fa tirong ya gagwe.” 6Ke fa Moše a tsaya dikoloi le dikgomo, a di neela Balefi. 7Dikoloi di le pedi le dikgomo di le nne a di neela boora Geresone ka fa tirong ya bone. 8Dikoloi di le nne le dikgomo tse di le robedi a di neela boora Merari ka fa tirong ya bone, ba okametswe ke Ithamare morwa moperesiti Arone.
7:8
Ekes. 38:21
Num. 4:28,33
9Mme boora Kahathe a se ka a ba neela sepe. Gonne ba ne ba na le go tlhokomela tsa tirelo e e boitshepo, ba na le go di sikara ka magetla.
7:9
Num. 4:15

10Jaanong bagogi ba tlisa dineo tsa kgakolo ya aletare ka letsatsi le e tloditsweng ka lone. Ba tlisa dineo tsa tshupelo tsa bone fa pele ga aletare.

7:10
2 Ditiraf. 7:9
11Mme Morena a raya Moše a re: “A mogogi mongwe le mongwe a tlise neo ya tshupelo ya gagwe ya kgakolo ya aletare ka letsatsi la gagwe.”
7:11
Num. 1:4-16
2:3-29

12Jaanong yo o neng a tsisa neo ya tshupelo ya gagwe ka letsatsi la ntlha e ne e le Nasone morwa Aminatabe wa lotso lwa ga Juta. 13Neo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 14le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 15le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 16le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 17le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Nasone morwa Aminatabe.

18Ka letsatsi la bobedi go ne ga tsisa Nethanele morwa Suare, kgosana ya lotso lwa ga Isašare. 19A tsisa neo ya tshupelo ya gagwe, e bong mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 20le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 21le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 22le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 23le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Nethanele morwa Suare.

24Ka letsatsi la boraro e ne e le kgosana ya boora Sebulone, e bong Eliabe morwa Helone. 25Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 26le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 27le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 28le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 29le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Eliabe morwa Helone.

30Ka letsatsi la bone e ne e le kgosana ya boora Rubene, e bong Elisure morwa Seteure. 31Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 32le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 33le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 34le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 35le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Elisure morwa Seteure.

36Ka letsatsi la botlhano e ne e le kgosana ya boora Simeone, e bong Sedumiele morwa Surišatai. 37Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 38le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 39le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 40le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 41le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Sedumiele morwa Surišatai.

42Ka letsatsi la borataro e ne e le kgosana ya boora Gate, e bong Eliasafe morwa Rehuele. 43Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 44le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 45le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 46le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 47le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Eliasafe morwa Rehuele.

48Ka letsatsi la bosupa e ne e le kgosana ya boora Eferaime, e bong Elisama morwa Amihute. 49Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 50le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 51le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 52le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 53le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Elisama morwa Amihute.

54Ka letsatsi la robedi e ne e le kgosana ya boora Manase, e bong Gamaliele morwa Phetasure. 55Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 56le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 57le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 58le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 59le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Gamaliele morwa Phetasure.

60Ka letsatsi la robongwe e ne e le kgosana ya boora Benyamene, e bong Abitane morwa Giteoni. 61Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 62le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 63le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 64le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 65le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Abitane morwa Giteoni.

66Ka letsatsi la some e ne e le kgosana ya boora Dane, e bong Ahiesere morwa Amisatai. 67Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 68le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 69le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 70le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 71le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Ahiesere morwa Amisatai.

72Ka letsatsi la 11 e ne e le kgosana ya boora Asere, e bong Phagiele morwa Ogorane. 73Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 74le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 75le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 76le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 77le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Phagiele morwa Ogorane.

78Ka letsatsi la 12 e ne e le kgosana ya boora Nafetale, e bong Ahira morwa Enane. 79Neo ya tshupelo ya gagwe e ne e le mogopo wa selefera o le mongwe wa bokete jwa dišekele di le 130 le mogotšwana o o kgatshetsang o le mongwe wa selefera wa dišekele di le 70, e le dišekele tsa Felo-ga-Boitshepo; ka bobedi jwa yona e ne e tletse bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane jwa tshupelo ya dijo; 80le leiswana le le lengwe la dišekele tsa gouta di le some le tletse maswalo; 81le poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le kwana e le nngwe e tonanyana ya ngwaga o le mongwe tsa setlhabelo sa phiso; 82le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo; 83le setlhabelo sa tebogo sa dikgomo di le pedi le diphelehu di le tlhano le diphoko di le tlhano le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le tlhano. Ke yona neo ya tshupelo ya ga Ahira morwa Enane.

84Ke tsona dineo tsa kgakolo ya aletare ka letsatsi le e tloditsweng ka lone, tse di ntshitsweng ke dikgosana tsa Baiseraele, e bong megopo ya selefera e le 12 le megotšwana e e kgatshetsang ya selefera e le 12 le maiswana a gouta a le 12. 85Mogopo mongwe le mongwe e ne e le wa dišekele di le 130 tsa selefera le mogotšwana o o kgatshetsang mongwe le mongwe e le wa dišekele di le 70 tsa selefera. Selefera yotlhe ya dilwana tseo e ne e le dišekele di le 2 400 tsa Felo-ga-Boitshepo. 86Maiswana a gouta a le 12 a a tletseng maswalo, leiswana lengwe le lengwe e ne e le la dišekele di le some tsa Felo-ga-Boitshepo. Gouta yotlhe ya maiswana e ne e le dišekele di le 120. 87Diruiwa tsotlhe tsa setlhabelo sa phiso e ne e le dipoana di le 12 le diphelehu di le 12 le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le 12, mmogo le ditshupelo tsa dijo tsa teng le diphoko di le 12 tsa setlhabelo sa boleo. 88Diruiwa tsotlhe tsa setlhabelo sa tebogo e ne e le dipoana di le 24 le diphelehu di le 60 le diphoko di le 60 le dikwana tse ditonanyana tsa ngwaga o le mongwe di le 60. Ke tsona tse e ne ya nna dineo tsa kgakolo ya aletare, fa e sena go tlodiwa. 89Mme e ne ya re fa Moše a tsena mo Tenteng ya Boipontsho go bua le Morena, a utlwe lentswe la Morena le bua nae, le tswa kwa sekhurumelong sa thuanyo se se khurumelang Letlole la Tshupo fa gare ga boKerubime ba babedi; Morena a bue jalo nae.

7:89
Ekes. 25:21,22
1 Sam. 3:3-14