Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

Baiseraele ba fenya Bamidiane le go ipusolosetsa mo go bone

311Morena a ba a raya Moše a re: 2“Busolosetsa Baiseraele mo go Bamidiane; morago ga moo o tla gorosiwa kwa morafeng wa ga eno.”

31:2
Num. 25:17
27:13

3Moše a bua le morafe a re: “A banna bangwe ba lona ba tlhomele gore ba bololele Bamidiane go dirafatsa pusoloso ya Morena mo go bone. 4Ntshang banna ba le kete mo lotsong longwe le longwe lwa Iseraele, lo ba romele kwa ntweng.”

5Jaanong ga ntshiwa ba le kete mo lotsong longwe le longwe mo diketeng tsa Iseraele, ba nna 12 000 ba ba tlhomeletseng ntwa. 6Moše a ba romela kwa ntweng, e le ba kete ba lotso longwe le longwe mmogo le Phinehase, morwa moperesiti Eleasare; a tshotse dilwana tsa Felo-ga-Boitshepo le diphala tsa go tlhaba mokgosi wa ntwa.

31:6
Num. 25:7
10:2
7Jaanong ba bololela Bamidiane jaaka Morena a laetse Moše, ba bolaya ba batonanyana botlhe.
31:7
Doit. 20:13
8Mo go ba ba bolailweng go ne go le dikgosi tsa Bamidiane, e bong Ewi le Rekeme le Sure le Hure le Reba, dikgosi tse tlhano tsa Bamidiane. Le Bileame morwa Beore ba mmolaya ka tšhaka.
31:8
Još. 13:21,22
Num. 22:5

9Baiseraele ba isa basadi ba Bamidiane le bana ba bone mo botshwarong, ba thopa matlhape otlhe a bone le diruiwa tsotlhe tsa bone le khumo yotlhe ya bone. 10Mme metse yotlhe ya bone, kwa ba nnang teng le mathibelelo otlhe a ditente tsa bone ba di fisa ka molelo. 11Ba be ba tsaya thukhutho yotlhe le thopo ya batho le ya diruiwa, 12ba isa batshwarwi le thopo le thukhutho kwa go Moše le moperesiti Eleasare le kwa phuthegong yotlhe ya Baiseraele kwa bothibelelong mo mabaleng a Moabe a a gaufi le Joretane go lebagana le Jerigo.

Mephato ya Baiseraele e a boa

13Mme Moše le moperesiti Eleasare le bagolo botlhe ba phuthego ba tswa go ya go ba kgatlhantsha kwa ntle ga bothibelelo. 14Ke fa Moše a galefela ditlhogo tsa mephato, e bong balaodi ba kete le balaodi ba makgolo ba ba tswang go boa kwa ntweng. 15Moše a ba botsa a re: “Lo ne lo lesetsang basadi go phela? 16Kana ke bone ba ba neng ba raela Baiseraele, ba gakolotswe ke Bileame go tlhanogela Morena ka boikanyologo ka ntlha ya ga Baale-Pheore, mo petso e bileng ya wela phuthego ya Morena.

31:16
Num. 25:1
Tshen. 2:14
17Jaanong he, bolayang ba batonanyana botlhe mo baneng; le gona lo bolae basadi botlhe ba ba itseng monna ka go mo alela dikobo.
31:17
Baatlh. 21:11
18Mme bana botlhe ba basetsana, ba monna a iseng a robale le bone, lo ba lese ba phele, e nne ba lona. 19Lona ka losi thibelelang kwa ntle ga bothibelelo malatsi a supa; lotlhe ba lo bolaileng motho, lotlhe ba lo amileng ba ba bolailweng, tlhapang maleo ka letsatsi la boraro le ka letsatsi la bosupa, lona le ba lo ba tshwereng.
31:19
Num. 19:11
20Le gona lo itshekise diaparo tsotlhe le dilo tsotlhe tsa matlalo le tsotlhe tse di dirilweng ka boboa jwa dipodi le dilwana tsotlhe tsa logong.”

21Mme moperesiti Eleasare a raya banna ba mephato ba ba neng ba ile kwa ntweng a re: “Tshwanelo ya molao o Morena a o laetseng Moše ke e: 22Gouta le selefera le kgotlho le tshipi le thini le llota, 23e bong dilo tsotlhe tse di sa senngweng ke molelo, lo di ralatseng molelo; foo di tla itsheka; fela a di itshekisiwe ka metsi a a tlhatswang itshekologo. Mme tsotlhe tse di ka senngwang ke molelo lo di ralatseng metsi. 24Lo be lo tlhatswe diaparo tsa lona ka letsatsi la bosupa, foo lo tla itsheka. Morago ga moo lo ka tsena mo bothibelelong.”

Thopo e a kgaoganngwa

25Morena a ba a raya Moše a re: 26“Tsaya palo e e tletseng ya batho ba ba tshwerweng le ya diruiwa tse di thopilweng, wena le moperesiti Eleasare le ditlhogo tsa dikgotla tsa phuthego. 27O be o kgaoganye thopo: Bontlhanngwe o bo nee batlhabani ba ba tswang kwa ntweng, bontlhanngwe o bo nee phuthego yotlhe.

31:27
Još. 22:8
1 Sam. 30:24
28O be o ntshise batlhabani ba ba tswang kwa ntweng lekgetho la Morena la bongwe mo makgolong a matlhano la batho le la dikgomo le la diesele le la difutshane. 29O le tsee mo bontlhanngweng jwa bone, o le neele moperesiti Eleasare, e le lekgetho la Morena. 30Mme mo bontlhanngweng jwa Baiseraele o tsee bongwe, bo ntshiwe mo masomeng a matlhano mangwe le mangwe a batho le a dikgomo le a diesele le a difutshane le a diruiwa tsotlhe, o bo neele Balefi ba ba tlhokomelang tirelo ya Tempelana ya Morena.” 31Moše le moperesiti Eleasare ba dira jaaka Morena a laetse.

32Jaanong thopo e banna ba mephato ba e thopileng e ne e le difutshane di le 675 000 33le dikgomo di le 72 000 34le diesele di le 61 000 35le batho ba basetsana ba ba iseng ba robale le monna ba le 32 000. 36Jaanong palo ya bontlhanngwe ya kabelo ya ba ba tswang kwa ntweng e ne e le difutshane di le 337 500 37– lekgetho la Morena la teng e le difutshane di le 675 – 38le dikgomo di le 36 000 – lekgetho la Morena la teng e le di le 72 – 39le diesele di le 30 500 – lekgetho la teng la Morena e le di le 61 – 40le batho ba le 16 000 – lekgetho la teng la Morena e le batho ba le 32. 41Mme Moše a neela moperesiti Eleasare lekgetho leo la seabe sa Morena jaaka Morena a mo laetse.

42Fa e le bontlhanngwe jwa Baiseraele jo Moše a bo kgaogantseng le jwa banna ba ba tswang ntweng, 43bontlhanngwe jwa phuthego e ne e le difutshane di le 337 500 44le dikgomo di le 36 000 45le diesele di le 30 500 46le batho ba le 16 000. 47Mo bontlhanngweng jwa Baiseraele Moše a tsaya tse di ntshiwang, e bong bongwe mo masomeng a matlhano a batho le a diruiwa, a bo neela Balefi ba ba tlhokomelang tirelo ya Tempelana ya Morena jaaka Morena a mo laetse.

48Ke fa baeteledipele ba dikete tsa mephato, e bong balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo ba atamela kwa go Moše, 49ba raya Moše ba re: “Batlhanka ba gago ba batlile palo e e tletseng ya batlhabani ba ba mo taolong ya rona, mme ga go a tlhokafala ope wa bone. 50Ka moo re tlisitse neo ya tshupelo ya Morena, se mongwe le mongwe a se bonyeng sa dilwana tsa gouta, e bong ditilwane le maseka le dipalamonwana tsa go kana le manyena a ditsebe le dibaga tsa molala gore re tle re direlwe thuanyo fa pele ga Morena.” 51Mme Moše le Eleasare ba amogela gouta mo go bone, e le dilwana tse di dirilweng ka botswerere tsa mefutafuta. 52Jaanong gouta yotlhe eo ya seabe se ba se abelang Morena e ne e le ya dišekele di le 16 75031:52 245 kg. e tswa mo balaoding ba dikete le mo go ba makgolo. 53Banna ba mephato bone ba ne ba ithopetse, mongwe le mongwe tsa gagwe. 54Moše le moperesiti Eleasare ba amogela gouta eo mo balaoding ba dikete le ba makgolo, ba e isa kwa Tenteng ya Boipontsho, e le e e thusang Baiseraele gore ba gopolwe ke Morena.

32

Barubene le Bagate le bontlhanngwe jwa Bamanase ba abelwa boswa kwa moseja ga Joretane

(Doit. 3:12-22)

321Barubene le Bagate ba ne ba na le diruiwa tse dintsi thata thata. Jaanong ya re ba bona lefatshe la Jasere le lefatshe la Gileate, ba fitlhela golo foo e le felo ga diruiwa. 2Ke fa Bagate le Barubene ba tla, ba raya Moše le moperesiti Eleasare le bagolo ba phuthego ba re: 3“Kwa Atarothe le Dibone le Jasere le Nimera le Hešebone le Eleale le Sebame le Nebo le Beone

32:3
Num. 14:22-38
26:65
4lone lefatshe le Morena a le thopileng fa pele ga phuthego ya Baiseraele – ke lefatshe la diruiwa, mme batlhanka ba gago ba na le diruiwa.” 5Ba be ba re: “Fa re bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, a lefatshe leo le newe batlhanka ba gago go nna boswa, mme o se ka wa re tshedisa noka ya Joretane.”

6Mme Moše a fetola Bagate le Barubene a re: “A e ka re ba ga lona ba ya kwa ntweng, lona lwa itulela fa? 7Ke ka ntlha ya eng fa lo tentsha dipelo tsa Baiseraele gore ba se ka ba tshelela kwa lefatsheng le Morena o le ba neileng? 8Kana le borraeno ba dirile jalo, jale fa ke ba roma go tswa kwa Kateše-Barenea go ya go tlhola lefatshe. 9Ya re ba sena go ya go fitlha kwa nokaneng ya Ešekole le go tlhola lefatshe, ba boa ba tentsha dipelo tsa Baiseraele, mo ba bileng ba gana go ya go tsena kwa lefatsheng le Morena o le ba neileng. 10Ka sebaka sele Morena a tuka bogale, a ikana a re: 11‘Ruri, banna ba ba bolotseng kwa Egepeto go simolola ka ba ba dinyaga di le 20 le bomogoloa-bone ga ba kitla ba bona naga e ke e ikanetseng Aborahame le Isaka le Jakobe, ka ba se ka ba ntshala morago ka botlalo, 12fa e se Kalebe morwa Jefune, Mokenisi le Jošua morwa Nune; gonne ba setse Morena morago ka botlalo.’ 13Morena a ba a tukela Baiseraele bogale, a ba kgarakgatsha kwa sekakeng dinyaga di le 40 ga tsamaya losika lotlhe lo lo dirileng bosula mo matlhong a Morena lwa ba lwa felelela.

14“Jaanong lona lo tsogile lo le mo boemong jwa borraalona, lo le bana ba baleofi; jaanong lo rata go okeletsa Baiseraele bogale jo bo tukang jwa Morena gape. 15Fa lo ikepa mo go ene, o ka ba sadisa sebaka gape mo sekakeng, mme lwa senyetsa morafe otlhe o.”

16Ba mo atamela ba re: “Fano re rata go aga maraka a difutshane a diruiwa tsa rona le metse ya bana ba rona fela. 17Mme rona ka rosi re tla tlhomela ka pele, re etelela Baiseraele pele go ya re be re ba fitlhise kwa mannong a bone. Fela bana ba rona ba tla sala mo metseng e e femetsweng ka ntlha ya baagi ba lefatshe. 18Ga re kitla re boela kwa malapeng a rona, mongwe le mongwe wa Baiseraele a ise a amogele boswa jwa gagwe. 19Gonne ga re rate go rua nabo kwa moseja ga Joretane le kwa pele; gonne boswa jwa rona bo re wetse ka kwano ga Joretane ntlheng ya botlhabatsatsi.”

20Moše a ba raya a re: “Fa lo ka dira ka fa lefokong leo, lwa tlhomela fa pele ga Morena go ya ntweng,

32:20
Još. 1:13-15
21mme mongwe le mongwe wa lona yo o tlhometseng a tshela Joretane fa pele ga Morena go ya a be a leleke baba ba gagwe fa pele ga gagwe, 22le lefatshe le be le thopiwa fa pele ga Morena, lo bo lo boa morago ga moo, gona lo tla bo lo se na molato fa pele ga Morena le Baiseraele, mme lefatshe leno e tla nna boswa jwa lona fa pele ga Morena. 23Mme fa lo sa dire jalo, gona lo leofela Morena, mme lo tla lemoga petso ya boleo jwa lona e e tla lo welang. 24Ikageleng he metse ya bana ba lona le maraka a difutshane tsa lona, lo dire ka fa lo buileng ka teng.”

25Bagate le Barubene ba araba Moše ba re: “Batlhanka ba gago ba tla dira jaaka go laetse mong wa rona. 26Bana ba rona le basadi ba rona ba tla nna teng mo metseng ya Gileate le diruiwa tsotlhe tsa rona. 27Mme batlhanka ba gago, botlhe ba ba tlhometseng go bolola fa pele ga Morena ba tla fetela kwa ntweng jaaka mong wa rona a buile.”

28Ke fa Moše a laela moperesiti Eleasare le Jošua morwa Nune le ditlhogo tsa dikgotla tsa ditso tsa Baiseraele ka ga bone. 29Moše a ba raya a re: “Fa Bagate le Barubene ba ka tshela Joretane le lona, ba tlhomeletse ntwa botlhe fa pele ga Morena, lefatshe la ba la thopiwa ke lona, gona lo ba nee lefatshe la Gileate go nna boswa. 30Mme fa ba sa tshele le lona ba tlhometse, gona a ba nne mo gare ga lona kwa lefatsheng la Kanana.”

31Bagate le Barubene ba araba ba re: “Tse Morena o di laetseng batlhanka ba gago re tla di dira. 32Re tla tshelela kwa lefatsheng la Kanana fa pele ga Morena re tlhometse, mme boswa jwa rona jwa naga bo ntse bo le ka kwano ga Joretane.”

33Bagate le Barubene le bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase morwa Josefa Moše a ba naya jalo naga ya bogosi jwa ga Sihone kgosi ya Baamori le ya bogosi jwa ga Oge kgosi ya Basane, e bong lefatshe le metse ya lone le dinaga tsa yona le metse ya lefatshe tikologong.

34Ke fa Bagate ba aga Dibone le Atarothe le Aroere 35le Aterothe-Sofane le Jasere le Jogebeha 36le Bethe-Nimera le Betharane, ya nna metse e e femetsweng le maraka a difutshane. 37Barubene ba aga Hešebone le Eleale le Khiriathaime 38le Nebo le Baale-Meone – maina a fetotswe – le Sibema; ba be ba taya metse e ba e agileng maina a bone.

39Bomorwa Magire oora Manase ba ya kwa Gileate, ba thopa naga ya teng, ba leleka Baamori ba ba neng ba le gona. 40Ke fa Moše a naya Bamagire oora Manase naga ya Gileate, mme ba nna mo go yona. 41Jaire oora Manase a ya a thopa metsana ya bone ya ditente, a e bitsa metsana ya ditente ya ga Jaire.

32:41
Doit. 3:14
42Noba a ya a thopa motse wa Kenathe le metsana ya teng, a o taya leina la gagwe Noba.

33

Mesepele le mathibelelo a Baiseraele go tswa kwa Egepeto go ya go fitlha kwa Kanana

331Mesepele ya Baiseraele ba ba hudugileng kwa lefatsheng la Egepeto ka fa mephatong ya bone, ba okametswe ke Moše le Arone, ke e: 2Moše a kwala mafelo ka fa taelong ya Morena kwa ba simolotseng mesepele ya bone teng; mesepele ya bone ka fa mathibelelong a bone ke e:

3Ba ne ba tloga kwa Ramasese ka letsatsi la 15 la kgwedi ya ntlha le le tlhomaganang le la Tlolaganyo; Baiseraele ba huduga ka letsogo le le tsholetsegileng la Morena Baegepeto botlhe ba ntse ba lebile;

33:3
Ekes. 1:11
14:8
4e le fa Baegepeto ba fitlha maitibolo otlhe a Morena o neng a a bolaile mo go bone. Le gona Morena o ne a dirafaditse katlholo le petso mo medimong ya bone.
33:4
Ekes. 12:12

5Ba tlogile kwa Ramasese, ba thibelela kwa Sukothe.

33:5
Ekes. 12:37
6Ba bothologa kwa Sukothe, ba thibelela kwa Ethame yo o fa thoko ga sekaka.
33:6
Ekes. 13:20
7Ba bothologa kwa Ethame, ba thelelela kwa Phihagirothe yo o mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Baale-Sefone, ba thibelela mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Migetole.
33:7
Ekes. 14:2
8Ba bothologa kwa Phihagirothe, ba tshela lewatle, ba tsena mo sekakeng, ba sepela mosepele wa malatsi a le mararo mo sekakeng sa Ethame, ba thibelela kwa Mara.
33:8
Ekes. 14:22
15:23
9Ba bothologa kwa Mara, ba fitlha kwa Elime kwa go neng go le metswedi ya metsi e le 12 le mekolane e le 70, mme ba thibelela teng.
33:9
Ekes. 15:27

10Ba bothologa kwa Elime, ba thibelela fa Lewatleng la Motlhaka. 11Ba bothologa kwa Lewatleng la Motlhaka, ba thibelela mo sekakeng sa Sine.

33:11
Ekes. 16:1
12Ba bothologa kwa sekakeng sa Sine, ba thibelela kwa Dofeka. 13Ba bothologa kwa Dofeka, ba thibelela kwa Aluše. 14Ba bothologa kwa Aluše, ba thibelela kwa Rafidime; teng morafe wa tlhoka metsi a a nowang.
33:14
Ekes. 17:1

15Ba bothologa kwa Rafidime, ba thibelela mo sekakeng sa Sinai.

33:15
Ekes. 19:1
16Ba bothologa kwa sekakeng sa Sinai, ba thibelela kwa Diphupung-tsa-bohula.
33:16
Num. 11:34
17Ba bothologa kwa Diphupung-tsa-bohula, ba thibelela kwa Haserothe.
33:17
Num. 11:35
18Ba bothologa kwa Haserothe, ba thibelela kwa Rithema.
33:18
Num. 12:16
19Ba bothologa kwa Rithema, ba thibelela kwa Rimone-Pherese. 20Ba bothologa kwa Rimone-Pherese, ba thibelela kwa Lebena. 21Ba bothologa kwa Lebena, ba thibelela kwa Risa. 22Ba bothologa kwa Risa, ba thibelela kwa Kehelatha. 23Ba bothologa kwa Kehelatha, ba thibelela kwa thabeng ya Sefere. 24Ba bothologa kwa thabeng ya Sefere, ba thibelela kwa Harata. 25Ba bothologa kwa Harata, ba thibelela kwa Makhelothe. 26Ba bothologa kwa Makhelothe, ba thibelela kwa Thahathe. 27Ba bothologa kwa Thahathe, ba thibelela kwa Thera. 28Ba bothologa kwa Thera, ba thibelela kwa Mitheka. 29Ba bothologa kwa Mitheka, ba thibelela kwa Hasemona. 30Ba bothologa kwa Hasemona, ba thibelela kwa Moserothe. 31Ba bothologa kwa Moserothe, ba thibelela kwa Bene-Jaakane.
33:31
Doit. 10:6
32Ba bothologa kwa Bene-Jaakane, ba thibelela kwa Hore-Kitekate. 33Ba bothologa kwa Hore-Kitekate, ba thibelela kwa Jotebatha.
33:33
Doit. 10:7
34Ba bothologa kwa Jotebatha, ba thibelela kwa Aberona. 35Ba bothologa kwa Aberona, ba thibelela kwa Esione-Gebere. 36Ba bothologa kwa Esione-Gebere, ba thibelela kwa sekakeng sa Tsine, ke kwa Kateše.
33:36
Num. 20:1
37Ba bothologa kwa Kateše, ba thibelela kwa thabeng ya Hore fa molelwaneng wa lefatshe la Etomo.
33:37
Num. 20:22-29

38Ke kwa moperesiti Arone o neng a tlhatlogela mo thabeng ya Hore ka fa taelong ya Morena, a swela teng, e le ka ngwaga wa 40 morago ga khudugo ya Baiseraele kwa lefatsheng la Egepeto ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya botlhano. 39Ya re Arone a swela kwa thabeng ya Hore a bo a le dinyaga di le 123.

40Metlheng eo kgosi ya Arate wa Mokanana yo o neng a agile mo nageng ya borwa ya lefatshe la Kanana, a utlwela go tla ga Baiseraele.

33:40
Num. 21:1

41Ba bothologa kwa thabeng ya Hore, ba thibelela kwa Salemona. 42Ba bothologa kwa Salemona, ba thibelela kwa Phunone. 43Ba bothologa kwa Phunone, ba thibelela kwa Obothe.

33:43
Num. 21:10
44Ba bothologa kwa Obothe, ba thibelela kwa Iye-Abarime fa molelwaneng wa Moabe.
33:44
Num. 21:11
45Ba bothologa kwa Iyime, ba thibelela kwa Dibone-Gate. 46Ba bothologa kwa Dibone-Gate, ba thibelela kwa Alemone-Dibelathaime. 47Ba bothologa kwa Alemone-Dibelathaime, ba thibelela kwa dithabeng tsa Abarime ntlheng ya botlhabatsatsi ya thaba ya Nebo.
33:47
Num. 21:20
48Ba bothologa kwa dithabeng tsa Abarime, ba thibelela mo mabaleng a Moabe gaufi le Joretane go lebagana le Jerigo.
33:48
Num. 22:1
Doit. 32:49
49Ba thibelela fa Joretane go tloga kwa Bethe-Ješimothe go fitlha kwa Abele-Sitime mo mabaleng a Moabe.
33:49
Num. 25:1

Ditaelo tsa Baiseraele ba ise ba tshele Joretane

50Ya re ba le kwa mabaleng a Moabe gaufi le Joretane go lebagana le Jerigo, Morena a bua le Moše a re: 51“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘E re lo sena go tshela Joretane le go tsena mo lefatsheng la Kanana, 52lo leleke baagi botlhe ba lefatshe fa pele ga lona, lo nyeletse majwe otlhe a a gwailweng ditshwantsho a bone, lo nyeletse medimo ya diseto yotlhe ya bone e e bopilweng, lo be lo senye dithota tsa tlhabelo tsotlhe tsa bone 53gore lo tle lo thope lefatshe, lo age mo go lone; ka gonne lefatshe le ke le lo neile gore e nne la lona. 54Lo abelwe lefatshe ka tengwa ka fa ditshikeng tsa lona; tse dikgolo lo di nee naga e kgolo, tse dinnye lo di nee naga e potlana. Kwa tengwa e welang motho gona, a gona e nne boswa jwa gagwe. Lo abelwe boswa ka fa ditsong tsa borraalona. 55Mme fa lo sa leleke baagi ba lefatshe fa pele ga lona, gona ba lo ba sadisang ba bone ba tla lo fetogela mitlwa mo matlhong le dipolela mo ditlhakoreng, e nna baba ba lona mo lefatsheng le lo tla bong lo agile mo go lone.

33:55
Još. 23:13
56Mme ke tla dirafaletsa lona tse ke neng ke ikaeletse go di dirafaletsa bone.’ ”