Setswana 1970/1987 (TSW70)
29

Ditlhabelo tsa Ngwaga o Mošwa

(Lef. 23:23-25)

291“ ‘Le ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya bosupa lo nne le kgobokano e e boitshepo; lo se ka lwa dira tiro epe ya lona ka lone; a e nne letsatsi la tumo ya diphala mo go lona.

29:1
Lef. 23:24,25
2Lo direle Morena setlhabelo sa phiso sa monko o o monate sa poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le dikwana di supa tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole, 3mmogo le tshupelo ya dijo ya tsona ya bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane, e bong dikarolo di le tharo tsa lesome tsa efa mmogo le poana le dikarolo di le pedi tsa lesome mmogo le phelehu, 4le karolo ya lesome le kwana nngwe le nngwe ya dikwana di supa 5le setlhabelo sa boleo sa phoko e le nngwe gore lo direlwe thuanyo, 6kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa kgwedi le tshupelo ya dijo ya teng le kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le ditshupelo tsa noo tsa tsona jaaka di tshwanetse, go nna tshupelo ya molelo ya monko o o monate mo Moreneng.

Ditlhabelo tsa letsatsi la thuanyo

(Lef. 23:26-32)

7“ ‘Le ka letsatsi la lesome la kgwedi ya bosupa eo lo nne le kgobokano kwa Felong-ga-Boitshepo, lo itshôlê; lo se ka lwa dira tiro epe ya lona ka lone.

29:7
Lef. 23:27-32
8Mme lo isetse Morena setlhabelo sa phiso sa monko o o monate sa poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le dikwana di supa tsa ngwaga o le mongwe; a e nne tsa lona tse di se nang bogole; 9mmogo le tshupelo ya dijo ya tsona ya bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane, e bong dikarolo di le tharo tsa lesome tsa efa mmogo le poana le dikarolo di le pedi tsa lesome le phelehu 10le karolo ya lesome le kwana nngwe le nngwe ya dikwana di supa 11le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa boleo sa letsatsi leo la thuanyo le sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya sona le ditshupelo tsa noo tsa tsona.
29:11
Lef. 16:11-22

Ditlhabelo tsa Moletlo wa Metlaagana

(Lef. 23:33-44)

12“ ‘Le ka letsatsi la 15 la kgwedi eo ya bosupa lo nne le kgobokano e e boitshepo; lo se ka lwa dira tiro epe ya lona ka lone, mme lo direle Morena Moletlo malatsi a supa.

29:12
Lef. 23:34-43
13Lo isetseng Morena setlhabelo sa phiso, setlhabelo sa molelo sa monko o o monate, e bong dipoana di le 13 le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe; a e nne tse di se nang bogole; 14mmogo le tshupelo ya dijo ya tsona ya bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka lookwane, e bong dikarolo di le tharo tsa lesome tsa efa mmogo le poana nngwe le nngwe ya dipoana di le 13 le dikarolo di le pedi tsa lesome le phelehu nngwe le nngwe ya diphelehu tse pedi; 15le karolo ya lesome le kwana nngwe le nngwe ya dikwana di le 14 16le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

17“ ‘Ka letsatsi la bobedi lo tlhabeleng dipoana di le 12 le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole 18mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona, tsa dipoana le diphelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse, 19le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya sona le ditshupelo tsa noo tsa tsona.

20“ ‘Ka letsatsi la boraro le tlhabeleng dipoana di le 11 le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole 21mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona, tsa dipoana le diphelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse 22le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

23“ ‘Ka letsatsi la bone lo tlhabeleng dipoana di le some le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole, 24mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona tsa dipoana le diphelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse 25le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

26“ ‘Ka letsatsi la botlhano lo tlhabeleng dipoana di le robongwe le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole 27mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona, tsa dipoana le diphelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse 28le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

29“ ‘Ka letsatsi la borataro lo tlhabeleng dipoana di le robedi le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole 30mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona tsa dipoana le diphelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse 31le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

32“ ‘Ka letsatsi la bosupa lo tlhabeleng dipoana di supa le diphelehu di le pedi le dikwana di le 14 tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole 33mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona tsa dipoana le diphelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse 34le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

35“ ‘Ka letsatsi la robedi lo nne le kgobokano ya Moletlo; lo se ka lwa dira tiro epe ya lona ka lone. 36Lo isetseng Morena setlhabelo sa phiso, e bong setlhabelo sa molelo sa monko o o monate sa poana e le nngwe le phelehu e le nngwe le dikwana di supa tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole; 37mmogo le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa tsona, tsa poana le phelehu le dikwana ka fa palong ya tsona jaaka di tshwanetse; 38le phoko e le nngwe ya setlhabelo sa boleo kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa ka gale le tshupelo ya dijo ya teng le tshupelo ya noo ya teng.

39“ ‘Ke tseo lo tshwanetseng go di direla Morena ka malatsi a Meletlo ya lona kwa ntle ga tsa maikano a lona le tsa bogalona, le fa e le ditlhabelo tsa phiso gongwe ditshupelo tsa dijo gongwe tsa noo gongwe ditlhabelo tsa tebogo.’ ”

40Moše a di bolelela Baiseraele fela jaaka Morena a mo laetse.

30

Melao ka ga maikano

301Moše a ba a bua le ditlhogo tsa ditso tsa Baiseraele a re: “Se Morena o se laetseng ke se: 2E re fa monna a solofetsa Morena sengwe gongwe a ikana maikano a go itima sekete, a se ka a tlhanogela lefoko la gagwe, mme a a dire fela jaaka go dule mo molomong wa gagwe.

30:2
Lef. 27:2-25
Doit. 23:22
Baatlh. 11:35
Moreri 5:3,4

3“Fela fa e le mosadi yo o ikanelang Morena maikano gongwe a ipofa go itima sengwe, a le mo lapeng la ga rraagwe, a le mo bokgarebeng jwa gagwe, 4mme rraagwe a utlwa maikano a gagwe le maipofo a go itima a o ipofileng ka ona, mme rraagwe a mo didimalela, gona maikano otlhe a gagwe a tla bo a tlhomame, le maipofo otlhe a o ipofileng ka ona a tla bo a tlhomame. 5Mme fa rraagwe a mo thibela ka letsatsi le a utlwang ka lone, gona maikano otlhe a gagwe le maipofo a gagwe a go itima a o ipofileng ka ona, a tla bo a sa tlhomama, mme Morena o tla mo itshwarela, ka rraagwe a mo thibetse.

6“Jaanong fa a nyalwa ke monna a ntse a bofegile ka maikano a gagwe gongwe ka mafoko a o a buileng ka potlako a o ipofileng ka ona, 7mme monna mogang a utlwang, fa a ka mo didimalela ka letsatsi le o utlwileng ka lone, gona maikano a gagwe a na le go dirafadiwa, le maipofo a gagwe a go itima sengwe a o ipofileng ka ona, a na le go dirafadiwa. 8Mme fa monna wa gagwe a mo thibela ka letsatsi le a utlwang ka lone, gona o tla bo a dirolola maikano a mosadi a o bofegileng ka ona le mafoko a o a buileng ka potlako, a ipofa ka ona, mme Morena o tla itshwarela mosadi.

9“Maikano a motlholagadi le a yo o tlhadilweng, maipofo otlhe a ene o ipofileng ka ona o na le go a dirafatsa.

10“Mme fa mosadi a ikana a le mo lapeng la monna wa gagwe gongwe a ipofa ka maikano go itima sengwe, 11mme e re monna wa gagwe a utlwa a mo didimalela, a sa mo thibele, gona maikano otlhe a gagwe o na le go a dirafatsa, le maipofo otlhe a o ipofileng ka ona go itima sengwe o na le go a dirafatsa. 12Fela fa monna wa gagwe a a dirolola ka thanolo ka letsatsi le a utlwang ka lone, gona ga go na sepe se se ka dirafalang sa tse di duleng mo molomong wa gagwe le sa maikano a gagwe le sa maipofo a go itima sengwe. Monna wa gagwe o se dirolotse, mme Morena o tla itshwarela mosadi. 13Tsholofetso nngwe le nngwe ya mosadi le maikano otlhe a go itima sengwe go ikwatlhaisa pelo, monna wa gagwe o ka di tlhomamisa, gongwe a ka di dirolola. 14Fa monna wa gagwe a mo didimalela go fitlhelela kamoso, gona o tlhomamisitse maikano otlhe a gagwe gongwe maipofo otlhe a gagwe a go itima sengwe; monna o a tlhomamisitse, ka a ne a mo didimalela ka letsatsi le a utlwileng ka lone. 15Mme fa a di dirolola morago ga malatsi a sena go utlwa, foo o tla rwala molato wa mosadi.”

16Ke yona melao e Morena o e laetseng Moše ka ga monna le mosadi wa gagwe le ka ga rra-motho le morwadie a ntse a le mo bokgarebeng jwa gagwe mo lapeng la ga rraagwe.

31

Baiseraele ba fenya Bamidiane le go ipusolosetsa mo go bone

311Morena a ba a raya Moše a re: 2“Busolosetsa Baiseraele mo go Bamidiane; morago ga moo o tla gorosiwa kwa morafeng wa ga eno.”

31:2
Num. 25:17
27:13

3Moše a bua le morafe a re: “A banna bangwe ba lona ba tlhomele gore ba bololele Bamidiane go dirafatsa pusoloso ya Morena mo go bone. 4Ntshang banna ba le kete mo lotsong longwe le longwe lwa Iseraele, lo ba romele kwa ntweng.”

5Jaanong ga ntshiwa ba le kete mo lotsong longwe le longwe mo diketeng tsa Iseraele, ba nna 12 000 ba ba tlhomeletseng ntwa. 6Moše a ba romela kwa ntweng, e le ba kete ba lotso longwe le longwe mmogo le Phinehase, morwa moperesiti Eleasare; a tshotse dilwana tsa Felo-ga-Boitshepo le diphala tsa go tlhaba mokgosi wa ntwa.

31:6
Num. 25:7
10:2
7Jaanong ba bololela Bamidiane jaaka Morena a laetse Moše, ba bolaya ba batonanyana botlhe.
31:7
Doit. 20:13
8Mo go ba ba bolailweng go ne go le dikgosi tsa Bamidiane, e bong Ewi le Rekeme le Sure le Hure le Reba, dikgosi tse tlhano tsa Bamidiane. Le Bileame morwa Beore ba mmolaya ka tšhaka.
31:8
Još. 13:21,22
Num. 22:5

9Baiseraele ba isa basadi ba Bamidiane le bana ba bone mo botshwarong, ba thopa matlhape otlhe a bone le diruiwa tsotlhe tsa bone le khumo yotlhe ya bone. 10Mme metse yotlhe ya bone, kwa ba nnang teng le mathibelelo otlhe a ditente tsa bone ba di fisa ka molelo. 11Ba be ba tsaya thukhutho yotlhe le thopo ya batho le ya diruiwa, 12ba isa batshwarwi le thopo le thukhutho kwa go Moše le moperesiti Eleasare le kwa phuthegong yotlhe ya Baiseraele kwa bothibelelong mo mabaleng a Moabe a a gaufi le Joretane go lebagana le Jerigo.

Mephato ya Baiseraele e a boa

13Mme Moše le moperesiti Eleasare le bagolo botlhe ba phuthego ba tswa go ya go ba kgatlhantsha kwa ntle ga bothibelelo. 14Ke fa Moše a galefela ditlhogo tsa mephato, e bong balaodi ba kete le balaodi ba makgolo ba ba tswang go boa kwa ntweng. 15Moše a ba botsa a re: “Lo ne lo lesetsang basadi go phela? 16Kana ke bone ba ba neng ba raela Baiseraele, ba gakolotswe ke Bileame go tlhanogela Morena ka boikanyologo ka ntlha ya ga Baale-Pheore, mo petso e bileng ya wela phuthego ya Morena.

31:16
Num. 25:1
Tshen. 2:14
17Jaanong he, bolayang ba batonanyana botlhe mo baneng; le gona lo bolae basadi botlhe ba ba itseng monna ka go mo alela dikobo.
31:17
Baatlh. 21:11
18Mme bana botlhe ba basetsana, ba monna a iseng a robale le bone, lo ba lese ba phele, e nne ba lona. 19Lona ka losi thibelelang kwa ntle ga bothibelelo malatsi a supa; lotlhe ba lo bolaileng motho, lotlhe ba lo amileng ba ba bolailweng, tlhapang maleo ka letsatsi la boraro le ka letsatsi la bosupa, lona le ba lo ba tshwereng.
31:19
Num. 19:11
20Le gona lo itshekise diaparo tsotlhe le dilo tsotlhe tsa matlalo le tsotlhe tse di dirilweng ka boboa jwa dipodi le dilwana tsotlhe tsa logong.”

21Mme moperesiti Eleasare a raya banna ba mephato ba ba neng ba ile kwa ntweng a re: “Tshwanelo ya molao o Morena a o laetseng Moše ke e: 22Gouta le selefera le kgotlho le tshipi le thini le llota, 23e bong dilo tsotlhe tse di sa senngweng ke molelo, lo di ralatseng molelo; foo di tla itsheka; fela a di itshekisiwe ka metsi a a tlhatswang itshekologo. Mme tsotlhe tse di ka senngwang ke molelo lo di ralatseng metsi. 24Lo be lo tlhatswe diaparo tsa lona ka letsatsi la bosupa, foo lo tla itsheka. Morago ga moo lo ka tsena mo bothibelelong.”

Thopo e a kgaoganngwa

25Morena a ba a raya Moše a re: 26“Tsaya palo e e tletseng ya batho ba ba tshwerweng le ya diruiwa tse di thopilweng, wena le moperesiti Eleasare le ditlhogo tsa dikgotla tsa phuthego. 27O be o kgaoganye thopo: Bontlhanngwe o bo nee batlhabani ba ba tswang kwa ntweng, bontlhanngwe o bo nee phuthego yotlhe.

31:27
Još. 22:8
1 Sam. 30:24
28O be o ntshise batlhabani ba ba tswang kwa ntweng lekgetho la Morena la bongwe mo makgolong a matlhano la batho le la dikgomo le la diesele le la difutshane. 29O le tsee mo bontlhanngweng jwa bone, o le neele moperesiti Eleasare, e le lekgetho la Morena. 30Mme mo bontlhanngweng jwa Baiseraele o tsee bongwe, bo ntshiwe mo masomeng a matlhano mangwe le mangwe a batho le a dikgomo le a diesele le a difutshane le a diruiwa tsotlhe, o bo neele Balefi ba ba tlhokomelang tirelo ya Tempelana ya Morena.” 31Moše le moperesiti Eleasare ba dira jaaka Morena a laetse.

32Jaanong thopo e banna ba mephato ba e thopileng e ne e le difutshane di le 675 000 33le dikgomo di le 72 000 34le diesele di le 61 000 35le batho ba basetsana ba ba iseng ba robale le monna ba le 32 000. 36Jaanong palo ya bontlhanngwe ya kabelo ya ba ba tswang kwa ntweng e ne e le difutshane di le 337 500 37– lekgetho la Morena la teng e le difutshane di le 675 – 38le dikgomo di le 36 000 – lekgetho la Morena la teng e le di le 72 – 39le diesele di le 30 500 – lekgetho la teng la Morena e le di le 61 – 40le batho ba le 16 000 – lekgetho la teng la Morena e le batho ba le 32. 41Mme Moše a neela moperesiti Eleasare lekgetho leo la seabe sa Morena jaaka Morena a mo laetse.

42Fa e le bontlhanngwe jwa Baiseraele jo Moše a bo kgaogantseng le jwa banna ba ba tswang ntweng, 43bontlhanngwe jwa phuthego e ne e le difutshane di le 337 500 44le dikgomo di le 36 000 45le diesele di le 30 500 46le batho ba le 16 000. 47Mo bontlhanngweng jwa Baiseraele Moše a tsaya tse di ntshiwang, e bong bongwe mo masomeng a matlhano a batho le a diruiwa, a bo neela Balefi ba ba tlhokomelang tirelo ya Tempelana ya Morena jaaka Morena a mo laetse.

48Ke fa baeteledipele ba dikete tsa mephato, e bong balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo ba atamela kwa go Moše, 49ba raya Moše ba re: “Batlhanka ba gago ba batlile palo e e tletseng ya batlhabani ba ba mo taolong ya rona, mme ga go a tlhokafala ope wa bone. 50Ka moo re tlisitse neo ya tshupelo ya Morena, se mongwe le mongwe a se bonyeng sa dilwana tsa gouta, e bong ditilwane le maseka le dipalamonwana tsa go kana le manyena a ditsebe le dibaga tsa molala gore re tle re direlwe thuanyo fa pele ga Morena.” 51Mme Moše le Eleasare ba amogela gouta mo go bone, e le dilwana tse di dirilweng ka botswerere tsa mefutafuta. 52Jaanong gouta yotlhe eo ya seabe se ba se abelang Morena e ne e le ya dišekele di le 16 75031:52 245 kg. e tswa mo balaoding ba dikete le mo go ba makgolo. 53Banna ba mephato bone ba ne ba ithopetse, mongwe le mongwe tsa gagwe. 54Moše le moperesiti Eleasare ba amogela gouta eo mo balaoding ba dikete le ba makgolo, ba e isa kwa Tenteng ya Boipontsho, e le e e thusang Baiseraele gore ba gopolwe ke Morena.