Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

241Jaanong e rile Bileame a bona, fa go kgatlha Morena go tshegofatsa Iseraele, a se ka a ya go dirisa tsa botlhodi jaaka pele, mme a lebisa sefatlhego sa gagwe kwa sekakeng. 2Bileame a tsholetsa matlho, a bona Baiseraele ba thibeletse ka fa ditsong tsa bone. Ke fa Mowa wa Modimo o tla mo go ene, 3mme a tlhaba loboko lwa gagwe a re:

“Go bua Bileame

morwa Beore,

go bua monna

yo o budulogileng matlho;

24:3
1 Sam. 9:9

4go bua yo o utlwang

mafoko a Modimo,

yo o a tleng a bone tshenolo

ya Mong-wa-thata-yotlhe,

a wetse fa fatshe

a budulogile matlho, a re:

24:4
Jes. 50:4

5Di dintle jang ne,

ditente tsa gago, Jakobe,

le meago ya gago, Iseraele!

6Di tshwana le melapo

e e anameng le masimo

a a fa nokeng

le mekgwaphana

e e jwetsweng ke Morena

le mesetere e e fa metsing.

7Metsi a tla ela

a tswa mo dinkgong tsa bone;

dijwalo tsa bone

di fa metsing a mantsi;

kgosi ya bone

e tla gaisa Agage;

bogosi jwa bone

bo tla tlotlomala.

8Modimo o ba ntshitse

kwa Egepeto,

o tshwana le dinaka tsa nare

mo go bone.

Ba tla nyeletsa baheitane,

baba ba bone,

le go ba roba marapo,

ba ba tlhabaka

ka metsu ya bone.

9Ba robala,

ba itaetse jaaka tau

le jaaka tau e namagadi;

ke mang yo o ka ba tsosang?

Yo o go tshegofatsang,

Iseraele, o tshegofaditswe;

yo o go hutsang o hutsitswe.”

24:9
Num. 23:24
Gen. 49:9
12:3

10Ya ba gona Balake a tukelang Bileame bogale, a ithwala megono. Balake a raya Bileame a re: “Ke go biditse gore o hutse baba ba me, mme bona, o setse o ba tshegofaditse gararo. 11Jaanong he, tshabela kwa ga eno. Ke ne ke re, ke tla go tlotla thata, mme bona, Morena o go thibetse gore o se bone tlotlo.”

12Bileame a araba Balake a re: “Kana le barongwi ba o ba romileng kwa go nna ke ba reile ka re: 13‘Le fa Balake a ka nnaya selefera le gouta tse di tletseng mo ntlong ya gagwe, ga nka ke ka kgona go tlola taelo ya Morena go dira tse di molemo gongwe tse di bosula ka bogaka. Se Morena o se buang ke sona se ke tshwanetseng go se bua.’

Tshegofatso ya bofelo

14“Mme jaanong, bona, ke boela kwa morafeng wa ga etsho. Tlaa he, ke tla go senolela tse morafe oo o tla di direlang morafe wa gago mo metlheng ya bofelo.” 15A ba a tlhaba loboko lwa gagwe a re:

“Go bua Bileame

morwa Beore,

go bua monna

yo o budulogileng matlho;

16go bua yo o utlwang

mafoko a Modimo,

yo o itseng tsa kitso

ya Mogodimodimo,

yo o bonang tshenolo

ya Mong-wa-thata-yotlhe,

a wetse fa fatshe,

a budulogile matlho, a re:

17Ke a mmona,

mme e seng jaanong,

ke mo lebile, mme ga a gaufi.

Naledi e bonala

e tswa mo go Jakobe,

thobane ya bogosi e tsoga

e tswa mo go Iseraele.

O tla tšhwetla ditlhogo

tsa Moabe,

a diga beng ba moferefere

botlhe.

24:17
Math. 2:3
Luka 1:78
2 Sam. 8:2
Amose 2:2

18Le Etomo e tla nna boswa

jwa gagwe

le Seire, baba ba gagwe,

e tla nna kabelo ya gagwe,

mme Iseraele o tla thatafala.

24:18
2 Sam. 8:14
Amose 9:11,12

19Oora Jakobe o tla busa,

a nyeletsa bafalodi ba metse.”

24:19
Miga 5:1,7,8

20Ya re a bona Baamaleke a tlhaba loboko lwa gagwe a re:

“Baamaleke ke ba pele

ba baheitane,

mme bokhutlo jwa bone

ke go ya tatlhegong.”

24:20
Ekes. 17:14

21Ya re a bona Bakeni, a tlhaba loboko lwa gagwe a re:

“Kago ya gago e tiile,

sentlhaga sa gago

se agilwe mo lefikeng.

24:21
1 Sam. 15:6
Oba. 3

22Le fa go ntse jalo Kaine

o na le go nyelediwa.

E tla nna leng, fa Baasiria

ba go isa mo botshwarong?”

23A ba a tlhaba loboko lwa gagwe a re:

“A tatlhego wee!

Go tla falola mang,

fa Modimo o dirafatsa tseo?

24Dikepe di tla tswa

ntlheng ya Bakhithime,

beng ba tsona ba tla gatelela

Baasiria,

ba gatelela boora Ebere,

mme le bona

ba tla ya tatlhegong.”

25Jaanong Bileame a nanoga, a tsamaya, a boela kwa ga gabo. Le Balake a tsamaya ka tsela ya gagwe.