Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Kora le Dathane le Abirame ba tsosetsa Moše le Arone moferefere

161Kora morwa Isehare, morwa Kahathe, morwa Lefi, o kile a tsaya banna, a na le Dathane le Abirame, bomorwa Eliabe, le One, morwa Phelethe, boora Rubene;

16:1
Ekes. 6:18,21
Num. 26:9
Juta 11
2ba rukhutlhegela Moše, ba na le banna ba le 250 ba Baiseraele, e le bagogi ba phuthego ba ba bileditsweng pitsong ya morafe, e le banna ba ba tumileng.
16:2
Num. 12:1,2
3Ba kgobokana go lwa le Moše le Arone, ba ba raya ba re: “Go lekanye jaanong! Kana ba botlhe mo phuthegong yotlhe ba boitshepo, mme Morena o mo gare ga bone. Ke ka ntlha ya eng, fa lo itira ba bagolo mo phuthegong ya Morena?”

4Ya re Moše a utlwa jalo, a wela fa fatshe ka sefatlhego,

16:4
Num. 14:5
5a raya Kora le lekoko lotlhe la gagwe a re: “Mo mosong Morena o tla itsise morafe gore yo e leng wa gagwe ke mang le yo o leng boitshepo mo a tla bong a mo atametse kwa go ene; mme yo a mo tlhophileng o tla mo atametsa kwa go ene.
16:5
2 Tim. 2:19
6Dirang jaana: Tsayang maiswana, wena Kora le lekoko lotlhe la gago, 7lo tsenye molelo mo go ona kamoso, lo be lo bee maswalo mo go ona fa pele ga Morena, mme monna yo Morena o mo tlhophang e tla nna ene yo o boitshepo. Go lekanye jaanong, lona bomorwa Lefi.”

8Moše a ba a raya Kora a re: “A ko lo utlwe, lona bomorwa Lefi! 9A lo a galala, fa Modimo wa Iseraele o lo lomologantse le phuthego ya Iseraele go lo atametsa kwa go ona gore lo dire tsa tirelo ya Tempelana ya Morena le gore lo eme fa pele ga phuthego go e direla?

16:9
Num. 3:6-13
4:4-20
10O go atameditse kwa go ona le ba ga eno botlhe, boora Lefi nao; a jaanong le boperesiti lo a bo batla? 11Ka moo, wena le lekoko lotlhe la gago lo utlwanetse go lwa le Morena. Arone o eng mo lo ka mo ngongoregelang?”
16:11
Ekes. 16:7

12Moše a ba a roma motho go bitsa Dathane le Abirame bomorwa Eliabe, mme ba re: “Ga re tle. 13A ga go a lekana fa o re ntshitse mo lefatsheng le le elang mašwi le dinotshe go re bolaela mo sekakeng? A o sa ntse o itira kgosi ya rona gape? 14Ruri, ga o a ka wa re isa kwa lefatsheng le le elang mašwi le dinotshe le e seng go re naya boswa jwa masimo le masimo a moweine! A o rata go gonya banna ba matlho? Ga re tle.”

16:14
Ekes. 3:8,17

15Ke fa Moše a galefa thata, a raya Morena a re: “O se ka wa ngoka tshupelo ya dijo ya bone! Ga ke a ka ka amoga ope wa bone esele le e seng go utlwisa ope wa bone botlhoko.”

16:15
1 Sam. 12:3
Dit. 20:33

16Moše a ba a raya Kora a re: “Wena le lekoko lotlhe la gago lo nne fa pele ga Morena kamoso, wena le bone le Arone. 17Mme mongwe le mongwe wa lona a tsee leiswana la gagwe, a be a bee maswalo mo go lone, a le atametse fa pele ga Morena, e nne maiswana a le 250; le wena le Arone mongwe le mongwe a tle le leiswana la gagwe.” 18Ke fa mongwe le mongwe wa bone a tsaya leiswana la gagwe, ba tsenya molelo mo go ona, ba be ba baya maswalo mo go ona, ba ema kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho ba na le Moše le Arone. 19Kora ene a phuthela phuthego yotlhe kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho go lwa nabo. Ke fa kgalalelo ya Morena e bonalela phuthego yotlhe.

16:19
Num. 14:10
20Morena a ba a raya Moše le Arone a re: 21“Itomologanyeng le phuthego e, ke tle ke ba fetse ka ponyo ya leitlho.”

22Mme ba wela fa fatshe ka difatlhego ba re: “Modimo, Modimo wa mewa ya nama yotlhe, a e ka re fa monna a le mongwe a leofile, wa galefela phuthego yotlhe?”

16:22
Jobe 12:10
2 Sam. 24:17

23Morena a ba a raya Moše a re: 24“Raya phuthego o re: ‘Tlogang mo tikologong ya motlaagana wa ga Kora le wa ga Dathane le wa ga Abirame.’ ”

25Moše a nanoga a ya kwa go Dathane le Abirame, bagolo ba Iseraele ba mo setse morago, 26a bua le phuthego a re: “A ko lo thiboge fa ditenteng tsa banna ba baikepi bao, mme se ameng sepe se e leng sa bone, e se re gongwe lwa nyelediwa ka ntlha ya maleo otlhe a bone.” 27Ke fa ba thiboga fa tikologong ya motlaagana wa ga Kora le wa ga Dathane le wa ga Abirame. Mme Dathane le Abirame ba tswa ba ema kwa mejakong ya ditente tsa bone, ba na le basadi ba bone le bomorwaa-bone le bana ba bannye ba bone. 28Jaanong Moše a re: “Se lo tla lemogang ka sona, fa Morena a nthomile go dira ditiro tsotlhe tse, mme e se tsa boithatelo jwa me, ke se: 29Fa batho ba, ba ka swa jaaka go swa batho botlhe, gongwe ba bediwa ka petso ya batho botlhe, Morena o tla bo a sa nthoma. 30Mme fa Morena a tlhola motlholo o mošwa, mme lefatshe le atlhamisa molomo wa lone, le ba metsa le tsotlhe tse ba nang natso, mme ba fologela kwa felong ga baswi ba ntse ba tshela, foo lo tla itse gore banna ba ba nyaditse Morena.”

31Ya re a sena go bua mafoko otlhe a, lefatshe la phatloga fa tlase ga bone; 32lefatshe la ba la atlhamisa molomo wa lone, la ba metsa le malapa a bone le batho botlhe ba e leng ba ga Kora le di-tsa-bone tsotlhe. 33Ba fologela kwa felong ga baswi ba ntse ba phela le tsotlhe tse ba nang natso; lefatshe la ba la ba bipa. Ba nyelela jalo mo phuthegong. 34Mme ya re ba goa, Baiseraele botlhe ba ba neng ba le mo tikologong ya bone ba tshaba; gonne ba re: “Le rona lefatshe le ka re metsa.”

35Le gona ga tswa molelo kwa Moreneng, wa ja banna ba le 250 ba ba tlisitseng maswalo.

Maiswana a baleofi le leiswana la ga Arone

36Morena a ba a raya Moše a re: 37“Bolela Eleasare morwa moperesiti Arone gore a ntshe maiswana mo digaung, a gasetse molelo kwa kgakala; gonne a boitshepo; 38maiswana a baleofi bao a diregile boitshepo ka loso lwa bone. A ba a papetle, a nne maphaphathi a go manega aletare, gonne ba a tlisitse fa pele ga Morena, ke ka moo a itshepileng, mme e tla nna sesupo mo Baiseraeleng.” 39Eleasare moperesiti a tsaya maiswana a kgotlho a a tlisitsweng ke ba ba šeleng, a a papetla gore a manege aletare 40gore e nne segopotso mo Baiseraeleng gore go se ka ga atamela monna wa moeng yo e seng wa losika lwa ga Arone go tshuba maswalo fa pele ga Morena, e se re gongwe ga mo dirafalela jaaka Kora le lekoko la gagwe jaaka Morena a mmoleletse ka Moše.

16:40
Num. 1:51

41Mme kamoso phuthego yotlhe ya Baiseraele ya ngongoregela Moše le Arone ya re: “Lo bolaile morafe wa Morena.” 42Jaanong ya re phuthego e kgobokana go lwa le Moše le Arone, ba retologa ba tshabela kwa Tenteng ya Boipontsho, ba fitlhela leru le e bipile le kgalalelo ya Morena e bonala.

16:42
Num. 14:10
43Moše le Arone ba feta ba ema fa pele ga Tente ya Boipontsho. 44Mme Morena a bua le Moše le Arone a re: 45“Tlogang mo phuthegong e, ke tle ke e nyeletse ka ponyo ya leitlho.” Mme ba wela fa fatshe ka difatlhego.
16:45
Num. 16:4,22
46Moše a ba a raya Arone a re: “Tsaya leiswana, o tsenye molelo go lone o o tswang mo aletareng, o be o bee maswalo mo go ona, o akofe o le ise kwa phuthegong, o e direle thuanyo; gonne bogale bo bolotse bo tswa kwa Moreneng, le petso e setse e simologile.”
16:46
Ekes. 28:38
Lef. 16:13
47Arone a le tsaya jaaka Moše a buile, a sianela kwa gare ga phuthego, a fitlhela petso e simologile mo morafeng; a ba a baya maswalo mo go lone, a direla morafe thuanyo. 48Ya re a ntse a eme jalo mo gare ga ba ba suleng le ba ba phelang, petso ya thibelwa. 49Jaanong ba ba suleng ka petso eo ba ne ba le 14 700, go sa balwe bale ba ba suleng ka khuduo ya ga Kora. 50Arone a ba a boela kwa go Moše kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho, petso e sena go thibelwa.