Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

71E rile lobota lo sena go agiwa, ka tsenya ditswalo tsa dikgoro; ga ba ga bewa badisa ba dikgoro le baopedi le Balefi. 2Ka ba ka laela Hanani, morwa-rre, le Hananya, molaodi wa kago ya phemelo, go nna baokamedi ba Jerusalema; gonne ene Hananya e ne e le monna yo o ikanyegang yo o boifang Modimo go feta ba bantsi. 3Ka ba raya ka re: “A dikgoro di se ka tsa bulwa letsatsi le ise le nne bolelo; gape a ditswalo di tswalwe le go tiisiwa ka mephakarego le ise le phirime. Le gona a go bewe balebedi ba e leng baagi ba Jerusalema; mongwe le mongwe a dise go lebagana le ntlo ya gagwe.”

Lenaneo la maina a ba ba boileng mo botshwarong

(Esera 2:1-70)

4Mme motse o ne o atlhame ntlheng tsotlhe, o le mogolo, fela batho ba le bannye mo go ona go ise go agiwe matlo. 5Jaanong Modimo wa me o ne o tsenya mo pelong ya me gore ke phuthe batlotlegi le bagogi le morafe e le go ba kwala mo lokwalong lwa ditshika, mme ka bone lokwalo lwa ditshika lwa ba ba boileng pele, ka fitlhela go kwadilwe mo go lone go twe: 6Batho ba naga ya Juta ba ba boileng kwa botshwarong, e le ba Nebukatenesare kgosi ya Babele o kileng a ba isa mo botshwarong, mme jaanong ba boetse kwa Jerusalema le kwa Juta mongwe le mongwe kwa motseng wa ga gabo,

7:6
Esera 2
7ba tlile le Serubabele le Jesua le Nehemia le Asaria le Raamia le Nahamani le Moretogai le Bilesane le Misepherethe le Bigwai le Nehume le Baana, ke ba, le palo ya bone ke e:

8Boora Pharoše ba le 2 172; 9boora Sefatya ba le 372; 10boora Ara ba le 652; 11boora Phahathe-Moabe e bong boora Jesua le Joabe ba le 2 818; 12boora Elame ba le 1 254; 13boora Sathu ba le 845; 14boora Sakai ba le 760; 15boora Binui ba le 648; 16boora Bebai ba le 628; 17boora Asekate ba le 2 322; 18boora Atonikame ba le 667; 19boora Bigwai ba le 2 067; 20boora Adine ba le 655; 21boora Atere, e bong boora Hesekia ba le 98; 22boora Hasume ba le 328; 23boora Besai ba le 324; 24boora Harife ba le 112; 25boora Gibeone ba le 95.

26Banna ba Betleheme le ba Netofa ba le 188; 27banna ba Anathothe ba le 128; 28banna ba Bethasemawethe ba le 42; 29banna ba Khiriathe-Jearime le Kefira le Beerothe ba le 743; 30banna ba Rama le Geba ba le 621; 31banna ba Migemase ba le 122; 32banna ba Bethele le Ai ba le 123; 33banna ba Nebo yo mongwe ba le 52; 34boora Elame yo mongwe ba le 1 254; 35boora Harime ba le 320; 36ba Jerigo ba le 345; 37ba Lote le Hadite le Ono ba le 721; 38boora Senaa ba le 3 930.

39Baperesiti: Boora Jetaya ba kgoro ya ga Jesua ba le 973; 40boora Imere ba le 1 052; 41boora Phašure ba le 1 247; 42boora Harime ba le 1 017.

43Balefi: Boora Jesua, e bong boora Katemiele le boora Hotabja ba le 74. 44Baopedi: Boora Asafe ba le 148. 45Badisa ba dikgoro: Boora Sadume le Atere le Talemone le Akhube le Hatita le Sobai, mmogo ba le 138.

46Batlhanka ba Tempele: Boora Siha le Hasufa le Tabaothe; 47le boora Kerose le Sia le Fatone; 48le boora Lebana le Hagaba le Salemai; 49le boora Hanane le Gitele le Kahare; 50le boora Reaya le Resine le Nekota; 51le boora Gasame le Usa le Phasea; 52le boora Besai le Bameuni le Banefisi; 53le boora Bakabuke le Hakhufa le Harehure; 54le boora Baselithe le Mehita le Haresa; 55le boora Barekose le Sisera le Thema; 56le boora Nesia le Hatifa.

57Ba ditshika tsa batlhanka ba ga Salomo: Boora Sotai le Soferethe le Ferita; 58le boora Jaala le Darekone le Gitele; 59le boora Sefatya le Hatile le Phogerethe-Hasebaime le Amone.

60Batlhanka botlhe ba Tempele mmogo le boora batlhanka ba ga Salomo ba ne ba le 392.

61Ba ba tswang go boa kwa Thelemela le Theleharesa le Kerube le Atone le Imere, mme ba se ka ba kgona go supa kgoro ya bone le Boiseraele jwa bone, ke ba: 62Boora Delaya le Tobia le Nekota ba le 642 mmogo.

63Le boora baperesiti, e bong boora Habaya le Hakose le Baresilai yo o neng a nyetse mongwe wa bomorwadia Baresilai wa kwa Gileate, mme a bidiwa ka leina la bone. 64Bao ba batla matsalo a bone mo lokwalong lwa maina a ditshika, mme a se ka a bonala; ka moo ba kaiwa ba ba itshekologileng, mme ba ntshiwa boperesiting. 65Mme mookamedi wa naga a ba laela gore ba se ka ba ja tse di boitshepotshepo go tsamaya go be go tsoge moperesiti yo o nang le “Lesedi le Tshiamo”.7:65 Ke ditengwa tse di bidiwang jalo.

66Phuthego yotlhe mmogo e ne e le batho ba le 42 360, 67go sa balwe batlhanka ba bone le malata a bone; bone ba ne ba le 7 337. Gape go ne go na le baopedi ba banna le ba basadi ba le 245. 68Dipitse tsa bone di ne di le 736, meboulwe ya bone e le 245; 69dikammele tsa bone di ne di le 435; diesele tsa bone di le 6 720.

70Bangwe ba ditlhogo tsa dikgoro ba ntshetsa tiro dineo. Mookamedi a ntshetsa letlole la kago madi a gouta a diranta di le 2 000 le megopo e e kgatshang e le 50 le dikobo tsa baperesiti di le 530. 71Bangwe ba ditlhogo tsa dikgoro ba ntshetsa polokelo ya tiro madi a gouta a diranta di le 40 000 le dimane di le 2 200 tsa selefera. 72Se batho ba bangwe ba se ntshitseng e ne e le madi a gouta a diranta di le 40 000, le dimane di le 2 000 tsa selefera le dikobo tsa baperesiti di le 67.

73Mme baperesiti le Balefi le badisa ba dikgoro le baopedi le bangwe ba morafe le batlhanka ba Tempele le Baiseraele botlhe ba ya go nna mo metseng ya bone.