Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Maano a baba a a senngwa

41Mme e rile Sanebalate a utlwa gore rona re aga lobota, a tuka bogale, a ngala thata, a sotla Bajuta. 2A bua fa pele ga ba ga gabo le batlhabani ba Samaria a re: “Bajuta ba ba se nang thata ba dirang? A ba tla lesiwa fela? A ba tla tlhabela moletlo? A ba tla fetsa kajeno? A ba tla phedisa majwe a a fisitsweng, ba a ntsha mo mekoeng ya matlakala?”

3Mme Tobia wa Moamone a ne a bapile nae a re: “Le fa ba aga eng, fa phokojwe e se tlolela, e tla diga lobota lwa majwe lwa bone.”

4“Utlwa, Modimo wa rona, fa re le ba ba nyadiwang. Busetsa dikgobo tsa bone mo ditlhogong tsa bone. Ba neele thukhuthong mo lefatsheng la botshwaro.

4:4
Pes. 7:17
5Se bipe tshiamololo ya bone! A boleo jwa bone bo se ka jwa phimolwa fa pele ga gago. Gonne ba go galefisitse fa pele ga baagi.”

6Mme ra aga lobota, lotlhe lwa kopanngwa mo tikologong, lwa godisiwa go fitlha fa gare. Mme batho ba natefelwa ke tiro.

7Jaanong ya re Sanebalate le Tobia le Baarabia le Baamone le ba Ašetote ba utlwa, fa paakanyo ya lobota lwa Jerusalema e tswelela pele le gore diphatlha di simolotse go thibala, ba tuka bogale thata, 8ba ikgolaganya botlhe mmogo gore ba tle go tlhasela Jerusalema le go tsosa moferefere teng. 9Mme ra rapela Modimo wa rona, ra baya balebedi ka ntlha ya bone bosigo le motshegare go iphemela fa pele ga bone.

10Bajuta bone ba re: “Thata ya barwadi e fedile, mme matlakala a mantsi; ga re kgone re le rosi go aga lobota.”

11Mme baba ba rona ba re: “A ba se ka ba lemoga sepe le e seng go re bona go ya re be re tsene mo gare ga bone, re ba bolae, re khutlise tiro jalo.” 12Jaanong ya re Bajuta ba ba agileng nabo ba tla, ba re begele ga lesome gore baba ba re bololela kwa mafelong otlhe kwa ba nnang teng, 13ka baya batlhabani mo mafelong a a kwa tlase mo teng ga lobota mo dipatlelong, ka ba baya ka fa ditshikeng ba tlhometse ditšhaka le marumo le mara.

14Ya re ke bona, ka nanoga, ka raya batlotlegi le bagogi le batho ba bangwe ka re: “Se ba boifeng, mme gopolang Morena yo mogolo yo o boitshegang, lo tlhabanele ba ga lona le bomorwaa-lona le bomorwadia-lona le basadi ba lona le matlo a lona.”

4:14
Neh. 1:5
15Jaanong ya re baba ba rona ba utlwa gore re itse maano a bone le gore Modimo o a sentse, ra boela rotlhe kwa loboteng, mongwe le mongwe a ya kwa tirong ya gagwe.
4:15
Jobe 5:12

16Go tloga ka letsatsi leo bontlhanngwe jwa batlhanka ba me ba nna ba tshwara tiro, mme bontlhanngwe jwa bone ba nna ba tshwara marumo le dithebe le mara le diaparo tsa tshipi tsa iphemelo, balaodi ba ntse ba le fa morago ga Bajuta botlhe 17ba ba neng ba aga lobota. Mme ba ba neng ba rwala merwalo ba rwala makete. Ba tshwere tiro ka seatla se sengwe le sebolai ka se sengwe. 18Baagi ba ne ba itlamile ditšhaka mathekeng botlhe, ba aga jalo, mme moletsa-lonaka ene a le fa go nna. 19Mme ka laela batlotlegi le bagogi le batho ba bangwe ka re: “Tiro e ntsi, e bile e katoganye, mme rona re kgaoganye fa loboteng, mongwe o kgakala le yo mongwe. 20Felong kwa lo utlwelang modumo wa lonaka teng lo phuthegele gona kwa go rona. Modimo wa rona o tla re tlhabanela.” 21Ra nna ra tshwara tiro, bontlhanngwe jwa bone ba ntse ba tshwere marumo go tloga tlhatlogong ya mahube go ya dinaledi di be di bonale maitsiboa.

22Le gona ka laela batho ka sebaka seo ka re: “Mongwe le mongwe a lale le motlhanka wa gagwe mono Jerusalema gore ba re disetse bosigo, ba nne tirong motshegare.” 23Mme nna ka nosi le ba ga etsho le batlhanka ba me le banna ba ba disang ba ba ntshetseng morago ra bo re sa apole diaparo tsa rona bosigo. Mongwe le mongwe a tshotse lerumo la gagwe le metsi.