Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Nehemia o ya kwa Jerusalema

21E rile ka ngwaga wa 20 wa puso ya kgosi Arethašasetha ka kgwedi ya Nisane weine ya bo e le fa pele ga me, mme ka e tsaya, ka e neela kgosi ke hutsafetse fa pele ga yona. 2Ke fa kgosi e mpotsa e re: “Sefatlhego sa gago se tlhonyeditseng, ka o sa lwale? Ga se sepe fa e se botlhoko mo pelong.” Ka boifa thata thata. 3Ka raya kgosi ka re: “A kgosi e phele ka go sa feleng! A ga ke a tshwanela go hutsafala, ka motse o o nang le diphupu tsa borraetsho e le marope fela le dikgoro tsa ona di fisitswe ka molelo?”

4Kgosi ya mpotsa ya re: “Ke eng se o se batlang?” Ka rapela Modimo wa legodimo, 5ka ba ka araba kgosi ka re: “Fa go siametse kgosi, mme motlhanka wa gago a go kgatlha, nka re: Nthomele kwa Juta kwa motseng wa diphupu tsa borraetsho gore ke ye go o aga gape.”

6Kgosi ya mpotsa, mohumagadi a ntse a dutse fa thoko ga yona, ya re: “Leeto la gago le tla tsaya sebaka se se kana kang? O tla boa leng?” Ka e bolela sebaka sa leeto. Go ne go siametse kgosi, mme ya nthoma.

7Ka ba ka raya kgosi ka re: “Fa go siametse kgosi, a ke neelwe dikwalo tsa balaodi ba ba ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe gore ba nte ke fetele kwa Juta; 8le lokwalo lwa ga Asafe, modisa wa sekgwa se se jwetsweng sa kgosi gore a nneele dikota tsa go tlhomesa dikgoro tsa kago ya botshabelo e e leng ya Ntlo ya Modimo le tsa lobota lwa motse le tsa ntlo e ke tla nnang mo go yona.” Mme kgosi ya ntumelela tseo, ka seatla se se molemo sa Modimo se nkokame.

2:8
Esera 7:6

9Jaanong ya re ke fitlha kwa balaoding ba ba ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe, ka ba neela dikwalo tsa kgosi. Mme kgosi e ne e romile balaodi ba mephato le bapalami ba dipitse gore ba mpate. 10Mme Sanebalate wa kwa Horone le Tobia motlhanka wa Moamone, ya re ba utlwa gore go tlile motho yo o batlang tse di molemo tsa Baiseraele, ga ba sulafalela thata.

11Ka fitlha kwa Jerusalema; ya re ke sena go tlhola malatsi a le mararo teng, 12ka tsoga bosigo ke na le banna ba se kae; ka se ka ka bolelela motho ope se Modimo o se tsentseng mo pelong ya me go se direla Jerusalema; ka bo ke se na seruiwa sepe fa e se se ke se palameng. 13Ka tswa ka Kgoro ya Molapo bosigo, ka ya ntlheng ya Motswedi wa Kgogela le kwa Kgorong ya Letshotelo, ka sekaseka lobota lwa Jerusalema lo lo digilweng le dikgoro tsa lone tse di fisitsweng ka molelo. 14Ka fetela kwa Kgorong ya Motswedi le kwa Letsheng la Kgosi, mme go ne go se tsela ya seruiwa se ke se palameng go ka feta.

2:14
Neh. 3:15
15Ka tlhatloga ka dinao ke iphaphathile le molapo bosigo, ka sekaseka lobota. Ka boa ka tsena gape ka Kgoro ya Molapo, ka boela gae.

16Mme bagogi ba ne ba sa itse kwa ke ileng teng le se ke se dirang; gonne go fitlha foo ke ne ke ise ke bolelele Bajuta maikaelelo a me le e seng baperesiti le batlotlegi le bagogi le ba bangwe ba ba tla dirang tiro. 17Jaanong ka ba raya ka re: “Lo bona tatlhego e re leng mo go yona, ka Jerusalema e le marope fela le dikgoro tsa teng di fisitswe ka molelo. Tlaang re ageng lobota lwa Jerusalema gore re se ka ra tlhola re kgobiwa.” 18Ka ba ka ba itsise seatla sa Modimo wa me ka fa se nkokameng ka teng se le molemo le tse kgosi e di buileng le nna. Ke fa ba re: “A re nanogeng, re ageng!” Mme ba tia mabogo go dira tiro e e molemo eo.

19Mme ya re Sanebalate wa kwa Horone le Tobia motlhanka wa Moamone le Geseme wa Moarabia ba utlwa jalo, ba re sotla, ba re nyatsa ba re: “Ke eng se lo se dirang? A lo a re, lo tsogela kgosi?”

20Ka ba araba ka re: “Modimo wa legodimo ke ona o o tla re tlhogonolofatsang, mme rona batlhanka ba ona re tla nanoga re aga. Mme lona ga lo na kabelo le e seng tshiamelo le e seng segopodiso mono Jerusalema.”

3

Kago ya lobota lwa Jerusalema le baagi ba lone

31Ga nanoga Eliasibe moperesiti yo mogolo le ba ga gabo baperesiti ba aga Kgoro ya Dinku, ba be ba e itshepisa, ba tsenya ditswalo tsa yona, ba agela pele go ya kwa lonakeng lwa phemelo lwa Hamea le lwa Phemelo lwa Hananele, ba di itshepisa.

2Banna ba Jerigo ba aga ba bapile nabo; Sakhure morwa Imeri a aga a bapile nabo.

3Boora Hasenaa ba aga Kgoro ya Ditlhapi, ba tlhoma dikota tsa yona, ba tsenya ditswalo tsa yona le dikgogetso tsa yona le mephakarego ya yona.

4Meremothe, morwa Uria morwa Hakose, a baakanya lobota a bapile nabo; Mesulame, morwa Beregia morwa Mešesabele, a lo baakanya a bapile nae; Satoke, morwa Baana, a lo baakanya a bapile nae.

5Ba kwa Thekoa ba lo baakanya ba bapile nae; mme batlotlegi ba bone ba se ka ba tsenya diatla mo tirong e ya mong wa bone.

6Kgoro e Kgologolo ya baakanngwa ke Joyata, morwa Phasea, le Mesulame, morwa Besodia; ba tlhoma dikota tsa yona, ba tsenya ditswalo tsa yona le dikgogetsa tsa yona le mephakarego ya yona.

7Melatya wa kwa Gibeone le Jatone wa kwa Meronothe le banna ba Gibeone le ba Mitsepha ba baakanya lobota ba bapile nabo fa lekgotleng la molaodi wa naga e e ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe.

8Usiele, morwa Harahaya, mongwe wa bathudi ba gouta, a lo baakanya a bapile nabo; Hananya, mongwe wa batlhakanyaditlôlô, a lo baakanya a bapile nae; mme ba baakanya lobota lwa Jerusalema go fitlha kwa loboteng lo lo atlhameng.

9Refaya, morwa Hure, molaodi wa bontlhanngwe jwa naga ya Jerusalema, a lo baakanya a bapile nabo.

10Jetaya, morwa Harumafe, a lo baakanya a bapile nae fa go lebaganyeng le ntlo ya gagwe; Hatuse, morwa Hasabenya, a lo baakanya a bapile nae.

11Karolo e nngwe ya baakanngwa ke Malekhia, morwa Harime, le Hašube, morwa Phahathe-Moabe, mmogo le Lonaka lwa Phemelo lwa Dibeso.

12Sadume, morwa Halohese molaodi wa bontlhanngwe jwa naga ya Jerusalema, a lo baakanya a bapile nabo ene le bomorwadie.

13Hanune le baagi ba Sanoa ba baakanya Kgoro ya Molapo, ba e aga, ba tsenya ditswalo tsa yona le dikgogetso tsa yona le mephakarego ya yona, ba agela pele mo loboteng mabogo a le 1 000 go fitlha kwa Kgorong ya Letshotelo.

14Mme Kgoro ya Letshotelo ya baakanngwa ke Malekhia, morwa Regabe molaodi wa naga ya Bethe-Hakereme; a e aga, a tsenya ditswalo tsa yona le dikgogetso tsa yona le mephakarego ya yona.

15Kgoro ya Motswedi ya baakanngwa ke Sadume, morwa Kolehose molaodi wa naga ya Mitsepha; a e aga, a e rulela, a tsenya ditswalo tsa yona le dikgogetso tsa yona le mephakarego ya yona; a ba a baakanya lobota lwa letsha la go isa metsi kwa tshimong ya kgosi le go fitlha kwa mapalamong a a fologang kwa motseng wa ga Dafita.

3:15
Joh. 9:7

16A tlhomaganngwa ke Nehemia, morwa Asebuke molaodi wa bontlhanngwe jwa naga ya Betshure; ene a lo baakanya go ya go lebagana le diphupu tsa ga Dafita le go fitlha kwa letsheng le le dirilweng le go fitlha kwa Ntlong ya Bagale.

Balefi ba ba thusitseng go aga lobota

17A tlhomaganngwa ke Balefi, e bong Rehume, morwa Bani, a lo baakanya; fa go bapileng nae ga baakanngwa ke Hasabja, molaodi wa botlhanngwe jwa naga ya Kehila, a emela batho ba naga ya gagwe.

18A tlhomaganngwa ke ba ga bone, e bong Bawai, morwa Henatate molaodi wa bontlhanngwe jwa naga ya Kehila, a lo baakanya.

19Fa thoko ga gagwe go ne ga baakanya Esere, morwa Jesua molaodi wa Mitsepha, karolo e nngwe go lebagana le ntlo ya dibolai fa sekhutlong sa lobota.

20A tlhomaganngwa ke Baruge morwa Sabai; ene a baakanya karolo e nngwe ka tlhoafalo go tloga kwa Sekhutlong go fitlha kwa mojakong wa ntlo ya ga Eliasibe, moperesiti yo mogolo.

21A tlhomaganngwa ke Meremothe morwa Uria morwa Hakose; ene a baakanya karolo e nngwe go tloga mojakong wa ntlo ya ga Eliasibe go fitlha bokhutlong jwa ntlo ya ga Eliasibe.

3:21
Esera 8:33

Baperesiti ba ba thusitseng go aga lobota

22Go tlhomagana nae go ne ga baakanya baperesiti, banna ba lebala la Joretane.

23Go tlhomagana nabo go ne ga baakanya Benyamene le Hašube go lebagana le ntlo ya bone; go tlhomagana nabo go ne go baakanya Asaria, morwa Maaseya morwa Ananya, fa thoko ga ntlo ya gagwe.

24A tlhomaganngwa ke Binui, morwa Henatate; ene a baakanya karolo e nngwe go tloga kwa ntlong ya ga Asaria go fitlha kwa sekhutlong le kwa ntlheng.

25Go bapa nae go ne ga baakanya Phalale, morwa Usai, go lebagana le sekhutlo le lonaka lwa phemelo lo lo rotogileng mo ntlong ya kgosi e e kwa godimo fa lapeng la balebedi; go bapa nae go ne go baakanya Phetaya, morwa Pharoše – 26mme batlhanka ba Tempele ba ne ba agile mo thoteng ya Ofele – go ya go lebagana le Kgoro ya Metsi ntlheng ya botlhabatsatsi le lonaka lwa phemelo lo lo rotogileng.

Baagi ba bangwe

27A tlhomaganngwa ke banna ba Thekoa, ba baakanya karolo e nngwe go tloga fa go lebaganyeng le lonaka lwa phemelo lo logolo lo lo rotogileng go ya go fitlha kwa loboteng lwa thota ya Ofele.

28Go pota Kgoro ya Dipitse ka fa godimo go ne ga baakanya baperesiti mongwe le mongwe go lebagana le ntlo ya gagwe.

3:28
2 Dikg. 11:16

29Ba tlhomaganngwa ke Satoke morwa Imere; a baakanya go lebagana le ntlo ya gagwe; go bapa nae go ne ga baakanya Semaya, morwa Seganya modisa wa Kgoro ya Botlhabatsatsi.

30Ene a tlhomaganngwa ke Hananya, morwa Selemia, le Hanune, morwa Salafe wa borataro; ba baakanya karolo e nngwe. Ba tlhomaganngwa ke Mesulame, morwa Beregia; ene a baakanya go lebagana le ntlwana ya gagwe.

31A tlhomaganngwa ke Malekhia, mongwe wa bathudi ba gouta: ene a baakanya go fitlha kwa ntlong ya batlhanka ba Tempele le barekisi go lebagana le Kgoro ya Balebedi le go fitlha kwa ntlwaneng e e kwa godimo ya sekhutlo.

32Mme fa gare ga ntlwana e e kwa godimo ya sekhutlo le Kgoro ya Dinku go ne ga baakanya bathudi ba gouta le barekisi.

4

Maano a baba a a senngwa

41Mme e rile Sanebalate a utlwa gore rona re aga lobota, a tuka bogale, a ngala thata, a sotla Bajuta. 2A bua fa pele ga ba ga gabo le batlhabani ba Samaria a re: “Bajuta ba ba se nang thata ba dirang? A ba tla lesiwa fela? A ba tla tlhabela moletlo? A ba tla fetsa kajeno? A ba tla phedisa majwe a a fisitsweng, ba a ntsha mo mekoeng ya matlakala?”

3Mme Tobia wa Moamone a ne a bapile nae a re: “Le fa ba aga eng, fa phokojwe e se tlolela, e tla diga lobota lwa majwe lwa bone.”

4“Utlwa, Modimo wa rona, fa re le ba ba nyadiwang. Busetsa dikgobo tsa bone mo ditlhogong tsa bone. Ba neele thukhuthong mo lefatsheng la botshwaro.

4:4
Pes. 7:17
5Se bipe tshiamololo ya bone! A boleo jwa bone bo se ka jwa phimolwa fa pele ga gago. Gonne ba go galefisitse fa pele ga baagi.”

6Mme ra aga lobota, lotlhe lwa kopanngwa mo tikologong, lwa godisiwa go fitlha fa gare. Mme batho ba natefelwa ke tiro.

7Jaanong ya re Sanebalate le Tobia le Baarabia le Baamone le ba Ašetote ba utlwa, fa paakanyo ya lobota lwa Jerusalema e tswelela pele le gore diphatlha di simolotse go thibala, ba tuka bogale thata, 8ba ikgolaganya botlhe mmogo gore ba tle go tlhasela Jerusalema le go tsosa moferefere teng. 9Mme ra rapela Modimo wa rona, ra baya balebedi ka ntlha ya bone bosigo le motshegare go iphemela fa pele ga bone.

10Bajuta bone ba re: “Thata ya barwadi e fedile, mme matlakala a mantsi; ga re kgone re le rosi go aga lobota.”

11Mme baba ba rona ba re: “A ba se ka ba lemoga sepe le e seng go re bona go ya re be re tsene mo gare ga bone, re ba bolae, re khutlise tiro jalo.” 12Jaanong ya re Bajuta ba ba agileng nabo ba tla, ba re begele ga lesome gore baba ba re bololela kwa mafelong otlhe kwa ba nnang teng, 13ka baya batlhabani mo mafelong a a kwa tlase mo teng ga lobota mo dipatlelong, ka ba baya ka fa ditshikeng ba tlhometse ditšhaka le marumo le mara.

14Ya re ke bona, ka nanoga, ka raya batlotlegi le bagogi le batho ba bangwe ka re: “Se ba boifeng, mme gopolang Morena yo mogolo yo o boitshegang, lo tlhabanele ba ga lona le bomorwaa-lona le bomorwadia-lona le basadi ba lona le matlo a lona.”

4:14
Neh. 1:5
15Jaanong ya re baba ba rona ba utlwa gore re itse maano a bone le gore Modimo o a sentse, ra boela rotlhe kwa loboteng, mongwe le mongwe a ya kwa tirong ya gagwe.
4:15
Jobe 5:12

16Go tloga ka letsatsi leo bontlhanngwe jwa batlhanka ba me ba nna ba tshwara tiro, mme bontlhanngwe jwa bone ba nna ba tshwara marumo le dithebe le mara le diaparo tsa tshipi tsa iphemelo, balaodi ba ntse ba le fa morago ga Bajuta botlhe 17ba ba neng ba aga lobota. Mme ba ba neng ba rwala merwalo ba rwala makete. Ba tshwere tiro ka seatla se sengwe le sebolai ka se sengwe. 18Baagi ba ne ba itlamile ditšhaka mathekeng botlhe, ba aga jalo, mme moletsa-lonaka ene a le fa go nna. 19Mme ka laela batlotlegi le bagogi le batho ba bangwe ka re: “Tiro e ntsi, e bile e katoganye, mme rona re kgaoganye fa loboteng, mongwe o kgakala le yo mongwe. 20Felong kwa lo utlwelang modumo wa lonaka teng lo phuthegele gona kwa go rona. Modimo wa rona o tla re tlhabanela.” 21Ra nna ra tshwara tiro, bontlhanngwe jwa bone ba ntse ba tshwere marumo go tloga tlhatlogong ya mahube go ya dinaledi di be di bonale maitsiboa.

22Le gona ka laela batho ka sebaka seo ka re: “Mongwe le mongwe a lale le motlhanka wa gagwe mono Jerusalema gore ba re disetse bosigo, ba nne tirong motshegare.” 23Mme nna ka nosi le ba ga etsho le batlhanka ba me le banna ba ba disang ba ba ntshetseng morago ra bo re sa apole diaparo tsa rona bosigo. Mongwe le mongwe a tshotse lerumo la gagwe le metsi.