Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Lenaneo la maina a baagi ba Jerusalema

111Bagolo ba morafe ba ne ba agile kwa Jerusalema, mme batho ba bangwe ba tlhama tengwa gore motho wa bosome a tle a age mo Jerusalema, motseng o o boitshepo, mme ba ba robongwe ba sale kwa metseng e mengwe.

11:1
Neh. 7:5
2Mme morafe wa tshegofatsa banna botlhe ba ba neng ba ya ka bogabone go nna kwa Jerusalema. 3Ditlhogo tsa naga ke ba, ba ba neng ba agile kwa Jerusalema. Mme kwa metseng ya Juta mongwe le mongwe o ne a agile mo bosweng jwa gagwe, mo motseng wa ga gabo, e bong Baiseraele le baperesiti le Balefi le batlhanka ba Tempele le boora batlhanka ba ga Salomo.
11:3
1 Ditiraf. 9
Neh. 7:57

4Mo Jerusalema go ne go agile bangwe ba Bajuta le Babenyamene. Bajuta e ne e le Athaya, morwa Usia morwa Sagaria morwa Amaria morwa Sefatya morwa Mahalalele, wa boora Pherese; 5le Maaseya, morwa Baruge morwa Kolehose morwa Hasaya morwa Ataya morwa Joyaribe morwa Sagaria, wa boora Sela.

6Boora Pherese botlhe ba ba neng ba agile kwa Jerusalema e ne e le banna ba batlhabani ba le 468. 7Babenyamene ke ba: Ke Salo, morwa Mesulame morwa Joete morwa Phetaya morwa Kolaya morwa Maaseya morwa Ithiele morwa Jesaya 8le ba ga gabo, banna ba batlhabani ba le 928. 9Mme Joele morwa Sigeri e ne e le mookamedi wa bone, mme Juta, morwa Hasenua, e ne e le seatla sa gagwe mo motseng.

10Boora baperesiti e ne e le Jetaya le Joyaribe le Jagine 11le Seraya, morwa Hilekia morwa Mesulame morwa Satoke morwa Merayothe morwa Ahitube, moperesiti yo mogolo wa Ntlo ya Modimo 12le ba ga bone ba ba dirang tsa Tirelo mo Ntlong ya Modimo ba le 822 mmogo; le Ataya morwa Jerohame morwa Phelalea morwa Amesi, morwa Sagaria morwa Phašure morwa Malekhia, 13le ba ga gabo ditlhogo tsa dikgoro, mmogo ba le 242; le Amašasai, morwa Asarele morwa Agasai morwa Mesilemothe morwa Imere, 14le ba ga gabo batlhabani ba ba dinatla ba le 128. Mme mookamedi wa bone e ne e le Sabediele, morwa Haketoleme.

15Boora Balefi e ne e le Semaya, morwa Hašube morwa Aserikame morwa Hasabja morwa Buni; 16le Sabethai le Josabate ba ditlhogo tsa Balefi ba ba neng ba okametse tiro ya ka fa ntle ya Ntlo ya Modimo; 17le Mathanya, morwa Miga morwa Sabedi morwa Asafe, tlhogo ya sefela sa pako yo o neng a se tlhaba mo thapelong, le Bakebukia moopedisi wa bobedi wa ba ga gabo le Abeta, morwa Samua morwa Galale morwa Jeduthune. 18Balefi botlhe mo motseng o o boitshepo ba ne ba le 284.

19Badisa ba dikgoro e ne e le Akhube le Talemone le ba ga bone ba ba disang kwa dikgorong ba le 172.

20Mme ba bangwe ba Baiseraele le ba baperesiti le ba Balefi ba ne ba le kwa metseng yotlhe ya Juta mongwe le mongwe mo bosweng jwa gagwe. 21Batlhanka ba Tempele ba ne ba agile mo thoteng ya Ofele; mme Siha le Gisepha e ne e le baokamedi ba bone.

22Mookamedi wa Balefi ba Jerusalema e ne e le Usi morwa Bani morwa Hasabja morwa Mathanya morwa Miga wa boora Asafe ba ba neng ba opela mo tirelong ya Ntlo ya Modimo. 23Kana go ne go le taelo ya kgosi ka ga baopedi le thulaganyo e e tlhomameng ka ga bone ka fa go batlegang kopelo letsatsi lengwe le lengwe ka teng.

24Mme Phethaya morwa Mešesabele wa boora Sera morwa Juta e ne e le seatla sa kgosi mo ditirong tsotlhe tsa morafe.

Baagi ba metse e mengwe

25Bajuta ba ba neng ba le kwa metsaneng kwa masimong a bone ba ne ba agile kwa Khiriathe-Areba le metsaneng ya teng le kwa Dibone le metsaneng ya teng le kwa Jekapsheele le metsaneng ya teng

11:25
Još. 20:7
21:11
26le kwa Jesua le kwa Molata le kwa Bethe-Phelete 27le kwa Hasare-Šuale le kwa Bereseba le metsaneng ya teng 28le kwa Sitlage le kwa Megona le metsaneng ya teng 29le kwa Ene-Rimone le kwa Sorea le kwa Jaremuthe 30le kwa Sanoa le kwa Adulame le metsaneng ya teng le kwa Lagiše le nageng ya teng le kwa Aseka le metsaneng ya teng. Bajuta ba ne ba nna go tloga kwa Bereseba go ya go fitlha kwa mogorogorong wa ga Hinome.

31Babenyamene ba ne ba agile go simolola kwa Geba le go ya pele kwa Migemase le Aya le Bethele le metsaneng ya teng

11:31
Još. 18:22
32le kwa Anathothe le Nobe le Ananya 33le kwa Hasore le Rama le Kithaime 34le kwa Hadite le Seboime le Nebalate 35le kwa Lote le Ono le mo Lobaleng lwa Ditswerere. 36Ditlhopha tse dingwe tsa Balefi tsa naga ya Juta di ne di hudugetse kwa nageng ya Benyamene.

12

Lenaneo la baperesiti le Balefi

121Baperesiti le Balefi ba ba boileng kwa Babele le Serubabele morwa Salathiele le Jesua ke Seraya le Jeremia le Esera

12:1
Esera 2:2
2le Amaria le Maloge le Hatuse 3le Seganya le Rehume le Meremothe 4le Ito le Kinethoi le Abia
12:4
Luka 1:5
5le Miyamine le Maatya le Bileka 6le Semaya le Joyaribe le Jetaya 7le Salo le Amoke le Hilekia le Jetaya. Bao e ne e le ditlhogo tsa baperesiti le ba ga bone mo metlheng ya ga Jesua. 8Balefi e ne e le Jesua le Binui le Katemiele le Serebja le Juta le Mathanya; ene le bomorwa-rraagwe e ne e le baopedisi ba difela tsa pako.
12:8
Neh. 11:17

9Mme Bakebukia le Uni, ba ga bone, ba ne ba fapaana nabo mo tirelong ya kopelo.

Ditso tsa Moperesiti yo mogolo Jesua

10Jesua a tsala Joyakime, Joyakime a tsala Eliasibe, Eliasibe a tsala Joyata; 11Joyata a tsala Jonathane, Jonathane a tsala Jadua.

12:11
Neh. 3:1,20
12:1,26

Ditlhogo tsa dikgoro tsa baperesiti

12Baperesiti mo metlheng ya ga Joyakime ba e ne e le ditlhogo tsa dikgoro ke ba; oora Seraya e le Meraya; oora Jeremia e le Hananya; 13oora Esera e le Mesulame; oora Amaria e le Johanane; 14oora Maloge e le Jonathane; oora Sebanya e le Josefa; 15oora Harime e le Atena; oora Merayothe e le Helekai; 16oora Ito e le Sagaria; oora Kinethone e le Mesulame; 17oora Abia e le Sigeri; oora Minyamine e le –;12:17 Leina le a tlhokafala. oora Moatya e le Philetai; 18oora Bileka e le Samua; oora Semaya e le Jonathane; 19oora Joyaribe e le Mathenai; oora Jetaya e le Usi; 20oora Salai e le Kalai; oora Amoke e le Ebere; 21oora Hilekia e le Hasabja; oora Jetaya e le Nethanele.

Lokwalo lwa ditlhogo tsa dikgoro tsa baperesiti le tsa Balefi

22Fa e le Balefi, mo metlheng ya ga Eliasibe le Joyata le Johanane le Jadua go ne ga kwalwa ditlhogo tsa dikgoro le baperesiti go ya go fitlha pusong ya ga Dario wa Moperesia.

12:22
Neh. 12:10,11

23Fa e le Balefi, ditlhogo tsa dikgoro di kwadilwe mo lokwalong lwa Ditirafalo tsa malatsi go ya go fitlha malatsing a ga Johanane morwa Eliasibe.

Balefi ba laelwa ditiro tsa Tempele

24Ditlhogo tsa Balefi e ne e le Hasabja le Serebja, mme Jesua le Binui le Katemiele le ba ga bone ba ne ba lebaganye nabo go baka le go leboga ka taelo ya ga Dafita monna wa Modimo, setlhopha sengwe se fapaana le se sengwe.

12:24
1 Ditiraf. 25
2 Ditiraf. 29:25

25Mme Mathanya le Bakebukia le Obatya le Mesulame le Talemone le Akhube e ne e le badisa ba dikgoro ba ba disang kwa matlwaneng a polokelo a dikgoro.

12:25
Neh. 11:17,19
2 Ditiraf. 8:14
1 Ditiraf. 26:15,17

26Ke bao ba ba neng ba le teng mo metlheng ya ga Joyakime morwa Jesua morwa Josatake, le mo metlheng ya ga Nehemia molaodi, le ya ga Esera moperesiti moitsedikwalo.12:26 Neh. 12:10; 5:14; Esera 7:1-6.

Kgakolo ya lobota lwa Jerusalema

27Jaanong e rile go kgakolwa lobota lwa Jerusalema, ba bitsa Balefi kwa mafelong otlhe a bone gore ba tle kwa Jerusalema go dira kgakolo ka boitumelo le malebogo le ka go letsa matlhao-a-mabogo le diharepa le dikwadi. 28Ke fa go phuthega boora baopedi ba tswa kwa nageng tikologong ya Jerusalema le kwa metsaneng ya Netofa 29le kwa Bethe-Gilagale le kwa dinageng tsa Geba le tsa Asemawethe; gonne baopedi ba ne ba ikagetse metsana mo tikologong ya Jerusalema. 30Jaanong baperesiti le Balefi ba iitshekisa, ba be ba itshekisa morafe le dikgoro tsa lobota.

31Ke ne ke palamisitse bagolo ba Juta kwa godimo ga lobota, ka ba ka emisa masomo a magolo a mabedi a baopedi ba ba lebogang le ditsamao tse di bopeletseng; lesomo le lengwe le ne le ya ntlheng ya le le jang mo godimo ga lobota kwa Kgorong ya Letshotelo,

12:31
Neh. 2:13
3:13
32la salwa morago ke Hosaya le bontlhanngwe jwa bagolo ba Juta 33le Asaria le Esera le Mesulame 34le Juta le Benyamene le Semaya le Jeremia 35le bangwe ba bomorwa baperesiti, ba tshotse diphala, le Sagaria, morwa Jonathane morwa Semaya morwa Mathanya morwa Migaya morwa Sakhure morwa Asafe 36le ba ga gabo Semaya le Asarele le Milalai le Kilalai le Maai le Nethanele le Juta le Hanani, ba tshotse diletso tsa ga Dafita monna wa Modimo, ba eteletswe pele ke Esera moitsedikwalo; 37ba feta ba tlhatlogela kwa Kgorong ya Motswedi, ba tlhamalala ba tlhatloga mapalamong a motse wa ga Dafita, fa lobota lo tlhatlogang teng go okama ntlo ya ga Dafita, le go ya kwa kgorong ya Metsi ntlheng ya botlhabatsatsi.
12:37
Neh. 3:26

38Mme lesomo la bobedi la baopedi le ya ntlheng ya la molema la salwa morago ke nna le bontlhanngwe jwa bagolo ba morafe mo godimo ga lobota go feta Lonaka lwa Dibeso go ya kwa Loboteng lo lo Atlhameng;

12:38
Neh. 3:11
39le feta mo godimo ga Kgoro ya Eferaime le mo godimo ga Kgoro e Kgologolo le mo godimo ga Kgoro ya Ditlhapi le kwa lonakeng lwa Hananele le kwa lonakeng lwa Hamea go ya go fitlha kwa Kgorong ya Dinku, la ba la ema kwa Kgorong ya Balebedi.

40Jaanong masomo a mabedi a baopedi a ya a ema kwa Ntlong ya Modimo, le nna ka ema teng ke na le bontlhanngwe jwa bagolo 41le baperesiti Eliakime le Maaseya le Minyamine le Migaya le Eleyoenai le Sagaria le Hananya, ba tshotse diphala; 42le Maaseya le Semaya le Eleasare le Usi le Johanane le Malekhia le Elame le Esere. Mme baopedi ba opela, ba opedisiwa ke Iseraya.

43Mme ba tlhaba ditlhabelo tse dikgolo tse di jewang ka letsatsi leo, ba itumela; gonne Modimo o ne o ba itumedisitse ka boitumelo jo bogolo; le basadi le bana ba itumela, mme boitumelo jwa Jerusalema jwa utlwala kgakala.

Go bewa baokamedi ba ba ntshisang makgetho ka tshwanelo

44Ka letsatsi leo ga bewa banna go okamela matlwana a polokelo a makgetho le a mabutswapele le a dikarolo tsa some gore ba phuthele dikabelo tseo tse e leng tsa baperesiti le Balefi ka fa molaong mo go ona, di rulagantswe ka fa masimong a metse; gonne Bajuta ba ne ba itumeletse baperesiti le Balefi ba ba direlang

12:44
Neh. 10:37
13:5
45ba ba neng ba tlhokomela tsa Tirelo ya Modimo wa bone le tirelo ya phepafatso; le baopedi le badisa ba dikgoro ba dira jalo ka fa taelong ya ga Dafita le Salomo morwawe. 46Gonne e setse e le bogologolo mo metlheng ya ga Dafita le Asafe, fa go ne go le ditlhogo tsa baopedi le difela tsa pako le tsa go leboga Modimo. 47Mme mo metlheng ya ga Serubabele le mo metlheng ya ga Nehemia Baiseraele botlhe ba nna ba ntsha dikabelo tsa baopedi le tsa badisa ba dikgoro ka fa go batlegang ka teng ka letsatsi lengwe le lengwe; ba be ba ntshetsa Balefi dineo tse di tshwanetseng, le Balefi ba ntshetsa boora Arone dineo tse di tshwanetseng.
12:47
Neh. 10:39

13

Ba e seng Baiseraele ba ntshiwa mo phuthegong

131E rile ka letsatsi leo fa go buisiwa lokwalo lwa go Moše mo ditsebeng tsa morafe, ga fitlhelwa go kwadilwe mo go lone go twe: “Baamone le Bamoabe ba se ka ba tsena mo phuthegong ya Modimo ka bosakhutleng,

13:1
Doit. 23:4-6
2ka ba se ka ba kgatlhantsha Baiseraele ka bogobe le ka metsi, le ka Balake a ba rapela Bileame gore a ba hutse.” Mme Modimo wa rona wa fetola khutso go nna tshegofatso.
13:2
Num. 22:5,6
3Ya re ba sena go utlwa molao oo, ba tlhaola botlhe ba madi a a tlhakanyeng, ba tswa mo Baiseraeleng.

Dintšhwafatso tsa ga Nehemia

4E rile pele ga foo Eliasibe moperesiti yo o dirilweng mookamedi wa matlwana a Ntlo ya Modimo, molekane wa ga Tobia ka nyalo, 5a mo neela ntlwana e kgolo. Pele ga foo ba ne ba tle ba bee teng tsa ditshupelo le tsa maswalo le didiri le karolo ya some ya mabele le matute a moweine le lookwane tse di neng di laeletswe Balefi le baopedi le badisa ba dikgoro le tsa lekgetho la baperesiti. 6Mme ya re go dirafala tsotlhe tseo, ka bo ke se yo kwa Jerusalema; gonne ka ngwaga wa 32 wa ga Arethašasetha kgosi ya Babele ke ne ke boetse kwa kgosing. Mme ya re sebaka se sena go feta, ka ikopa mo kgosing, 7ka ba ka boela kwa Jerusalema. Mme ya re ke bona bosula jo Eliasibe o bo dirileng go kgatlha Tobia ka go mo neela ntlwana mo malapeng a Ntlo ya Modimo, 8ga nkgopisa thata, mo ke bileng ka latlhela dilo tsotlhe tsa lapa la ga Tobia kwa ntle, ka di ntsha mo ntlwaneng. 9Ka laela gore ba phepafatse matlwana, ka ba ka busetsa teng didiri tsa Ntlo ya Modimo le dilo tsa ditshupelo le tsa maswalo.

13:9
Neh. 10:39

10Ka ba ka lemoga fa dikabelo tsa Balefi di sa ntshiwa le gore mongwe le mongwe o tshabetse kwa tshimong ya gagwe, e bong Balefi le baopedi ba ba tshwanetseng go dira tsa tirelo-Modimo. 11Ka omanya bagolo ka re: “Ke ka ntlha ya eng fa Ntlo ya Modimo e tlogetswe?” Ka ba ka ba phutha, ka ba tsenya mo ditirong tsa bone. 12Ke fa Bajuta botlhe ba tlisa karolo ya some ya mabele le ya matute a moweine le ya lookwane kwa matlwaneng a polokelo. 13Ka baya baokamedi ba matlwana a polokelo, e bong Selemia moperesiti le Satoke mokwaledi le Phetaya mongwe wa Balefi le mothusi wa bone Hanane, morwa Sakhure morwa Mathanya; gonne ba ne ba kaiwa ba ba ikanyegang. Tshwanelo ya bone e ne e le go abela ba ga bone.

14“Modimo wa me, o nkgopole ka ntlha ya tseo. O se ka wa phimola ditiro tsa lorato tse ke di diretseng Ntlo ya Modimo wa me le tirelo ya yona.”

13:14
Neh. 13:31
5:19

15Mo metlheng eo ka bona mo nageng ya Juta ba ba gatang maungo a moweine mo digatelong ka Sabata le ba ba tlisang dingata tsa korong, ba di belesitse mo dieseleng; le gona ba tlisa weine le maungo a moweine le difeie le merwalo ya mefutafuta kwa Jerusalema ka letsatsi la Sabata. Ka ba tlhagisa ka lone letsatsi leo ba neng ba rekisa dijo ka lone.

13:15
Neh. 10:32
Jer. 17:21-27
16Le ba Tiro ba ne ba agile teng ba ba tlisang ditlhapi le dithoto tsa mefutafuta, ba di rekisa ka Sabata mo Bajuteng le kwa Jerusalema. 17Ka omanya batlotlegi ba Juta, ka ba raya ka re: “Ke tse dimpe jang tse lo di dirang ka go itshepolola letsatsi la Sabata! 18A ga se tsona tse di neng di dirwa ke borraeno, mme Modimo wa rona wa ba wa ba tlisetsa le rona le motse o tatlhego yotlhe e? A go lo bone gore lo oketsa bogale jwa Modimo mo Baiseraeleng ka go itshepolola Sabata?”

19Jaanong ya re fa dikgorong go simolola go fifala pele ga Sabata, ka laela gore ba tswale dikgoro; ka ba ka laela gore ba se ka ba di bula gape pele Sabata a ise a fete. Ka ba ka baya bangwe ba batlhanka ba me kwa dikgorong gore go se ka ga tsenngwa morwalo ope ka letsatsi la Sabata. 20Ke fa babapatsi le barekisi ba dilo tsa mefutafuta ba lala ka fa ntle ga Jerusalema gangwe le gabedi. 21Ka ba tlhagisa, ka ba raya ka re: “Ke ka ntlha ya eng fa lo lala fa loboteng? Fa lo ka dira gape, ke tla lo tshwara ka mabogo.” Go tloga ka sebaka seo ba se ka ba tlhola ba tla ka Sabata. 22Ka ba ka laela Balefi gore ba iitshekise, ba be ba tle ba dise dikgoro gore letsatsi la Sabata le tle le itshepisiwe. “Le tseo o di nkgopole Modimo wa me, o nthekegele ka fa bogolong jwa lorato lwa gago.”

13:22
Neh. 13:14

23Mo metlheng eo ke bile ka bona Bajuta ba ba nyetseng basadi ba kwa Ašetote le ba Baamone le ba Bamoabe. 24Bontlhanngwe jwa bana ba bone ba bua Seašetote, le fa e le puo efe, mme ba sa itse go bua Sejuta. 25Ka ba omanya, ka ba hutsa, ka betsa banna bangwe ba bone, ka ba kumola meriri, ka ba ikanisa ka Modimo ka re: “Ga lo a tshwanela go neela bomorwaa-bone bomorwadia-lona le e seng go tseisa bomorwaa-lona le e seng go ipatlela basadi mo go bomorwadia-bone.

13:25
Doit. 7:3
26A ga lo a bona Salomo kgosi ya Iseraele yo o neng a leofa ka ntlha ya basadi ba ba ntseng jalo? Le fa mo ditšhabeng tse dintsi go ne go se kgosi e e tshwanang nae, a ratilwe ke Modimo wa gagwe, mme Modimo wa mo dira kgosi ya Baiseraele botlhe, le ene basadi ba ditšhaba di sele ba mo leofisa.
13:26
1 Dikg. 11:3-8
27Jaanong a ga se thona mo go lona, fa lo dira bosula jotlhe jo bogolo jo go direla Modimo wa rona ka boikanyologo ka go nyala basadi ba sele?”

28Mme mongwe wa bomorwa Joyata morwa Eliasibe moperesiti yo mogolo e ne e le mongwe wa ga Sanebalate wa kwa Horone, mme ka mo leleka fa go nna.

13:28
Neh. 11:10
2:19

29“Ba gopole, Modimo wa me, ka ntlha ya go itshekolola boperesiti le kgolagano ya boperesiti le Balefi.”

30Ka ba phepafatsa jalo mo dilong tsotlhe tsa ditšhaba di sele, ka baya thulaganyo ya tirelo ya baperesiti le Balefi ka fa tirong ya mongwe le mongwe; 31le thulaganyo ya go tlisa dikgong ka dipaka tse di beilweng le ya go tlisa mabutswapele. “Modimo wa me, nkgopole molemong.”

13:31
Neh. 5:19