Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Lenaneo la baperesiti le Balefi

121Baperesiti le Balefi ba ba boileng kwa Babele le Serubabele morwa Salathiele le Jesua ke Seraya le Jeremia le Esera

12:1
Esera 2:2
2le Amaria le Maloge le Hatuse 3le Seganya le Rehume le Meremothe 4le Ito le Kinethoi le Abia
12:4
Luka 1:5
5le Miyamine le Maatya le Bileka 6le Semaya le Joyaribe le Jetaya 7le Salo le Amoke le Hilekia le Jetaya. Bao e ne e le ditlhogo tsa baperesiti le ba ga bone mo metlheng ya ga Jesua. 8Balefi e ne e le Jesua le Binui le Katemiele le Serebja le Juta le Mathanya; ene le bomorwa-rraagwe e ne e le baopedisi ba difela tsa pako.
12:8
Neh. 11:17

9Mme Bakebukia le Uni, ba ga bone, ba ne ba fapaana nabo mo tirelong ya kopelo.

Ditso tsa Moperesiti yo mogolo Jesua

10Jesua a tsala Joyakime, Joyakime a tsala Eliasibe, Eliasibe a tsala Joyata; 11Joyata a tsala Jonathane, Jonathane a tsala Jadua.

12:11
Neh. 3:1,20
12:1,26

Ditlhogo tsa dikgoro tsa baperesiti

12Baperesiti mo metlheng ya ga Joyakime ba e ne e le ditlhogo tsa dikgoro ke ba; oora Seraya e le Meraya; oora Jeremia e le Hananya; 13oora Esera e le Mesulame; oora Amaria e le Johanane; 14oora Maloge e le Jonathane; oora Sebanya e le Josefa; 15oora Harime e le Atena; oora Merayothe e le Helekai; 16oora Ito e le Sagaria; oora Kinethone e le Mesulame; 17oora Abia e le Sigeri; oora Minyamine e le –;12:17 Leina le a tlhokafala. oora Moatya e le Philetai; 18oora Bileka e le Samua; oora Semaya e le Jonathane; 19oora Joyaribe e le Mathenai; oora Jetaya e le Usi; 20oora Salai e le Kalai; oora Amoke e le Ebere; 21oora Hilekia e le Hasabja; oora Jetaya e le Nethanele.

Lokwalo lwa ditlhogo tsa dikgoro tsa baperesiti le tsa Balefi

22Fa e le Balefi, mo metlheng ya ga Eliasibe le Joyata le Johanane le Jadua go ne ga kwalwa ditlhogo tsa dikgoro le baperesiti go ya go fitlha pusong ya ga Dario wa Moperesia.

12:22
Neh. 12:10,11

23Fa e le Balefi, ditlhogo tsa dikgoro di kwadilwe mo lokwalong lwa Ditirafalo tsa malatsi go ya go fitlha malatsing a ga Johanane morwa Eliasibe.

Balefi ba laelwa ditiro tsa Tempele

24Ditlhogo tsa Balefi e ne e le Hasabja le Serebja, mme Jesua le Binui le Katemiele le ba ga bone ba ne ba lebaganye nabo go baka le go leboga ka taelo ya ga Dafita monna wa Modimo, setlhopha sengwe se fapaana le se sengwe.

12:24
1 Ditiraf. 25
2 Ditiraf. 29:25

25Mme Mathanya le Bakebukia le Obatya le Mesulame le Talemone le Akhube e ne e le badisa ba dikgoro ba ba disang kwa matlwaneng a polokelo a dikgoro.

12:25
Neh. 11:17,19
2 Ditiraf. 8:14
1 Ditiraf. 26:15,17

26Ke bao ba ba neng ba le teng mo metlheng ya ga Joyakime morwa Jesua morwa Josatake, le mo metlheng ya ga Nehemia molaodi, le ya ga Esera moperesiti moitsedikwalo.12:26 Neh. 12:10; 5:14; Esera 7:1-6.

Kgakolo ya lobota lwa Jerusalema

27Jaanong e rile go kgakolwa lobota lwa Jerusalema, ba bitsa Balefi kwa mafelong otlhe a bone gore ba tle kwa Jerusalema go dira kgakolo ka boitumelo le malebogo le ka go letsa matlhao-a-mabogo le diharepa le dikwadi. 28Ke fa go phuthega boora baopedi ba tswa kwa nageng tikologong ya Jerusalema le kwa metsaneng ya Netofa 29le kwa Bethe-Gilagale le kwa dinageng tsa Geba le tsa Asemawethe; gonne baopedi ba ne ba ikagetse metsana mo tikologong ya Jerusalema. 30Jaanong baperesiti le Balefi ba iitshekisa, ba be ba itshekisa morafe le dikgoro tsa lobota.

31Ke ne ke palamisitse bagolo ba Juta kwa godimo ga lobota, ka ba ka emisa masomo a magolo a mabedi a baopedi ba ba lebogang le ditsamao tse di bopeletseng; lesomo le lengwe le ne le ya ntlheng ya le le jang mo godimo ga lobota kwa Kgorong ya Letshotelo,

12:31
Neh. 2:13
3:13
32la salwa morago ke Hosaya le bontlhanngwe jwa bagolo ba Juta 33le Asaria le Esera le Mesulame 34le Juta le Benyamene le Semaya le Jeremia 35le bangwe ba bomorwa baperesiti, ba tshotse diphala, le Sagaria, morwa Jonathane morwa Semaya morwa Mathanya morwa Migaya morwa Sakhure morwa Asafe 36le ba ga gabo Semaya le Asarele le Milalai le Kilalai le Maai le Nethanele le Juta le Hanani, ba tshotse diletso tsa ga Dafita monna wa Modimo, ba eteletswe pele ke Esera moitsedikwalo; 37ba feta ba tlhatlogela kwa Kgorong ya Motswedi, ba tlhamalala ba tlhatloga mapalamong a motse wa ga Dafita, fa lobota lo tlhatlogang teng go okama ntlo ya ga Dafita, le go ya kwa kgorong ya Metsi ntlheng ya botlhabatsatsi.
12:37
Neh. 3:26

38Mme lesomo la bobedi la baopedi le ya ntlheng ya la molema la salwa morago ke nna le bontlhanngwe jwa bagolo ba morafe mo godimo ga lobota go feta Lonaka lwa Dibeso go ya kwa Loboteng lo lo Atlhameng;

12:38
Neh. 3:11
39le feta mo godimo ga Kgoro ya Eferaime le mo godimo ga Kgoro e Kgologolo le mo godimo ga Kgoro ya Ditlhapi le kwa lonakeng lwa Hananele le kwa lonakeng lwa Hamea go ya go fitlha kwa Kgorong ya Dinku, la ba la ema kwa Kgorong ya Balebedi.

40Jaanong masomo a mabedi a baopedi a ya a ema kwa Ntlong ya Modimo, le nna ka ema teng ke na le bontlhanngwe jwa bagolo 41le baperesiti Eliakime le Maaseya le Minyamine le Migaya le Eleyoenai le Sagaria le Hananya, ba tshotse diphala; 42le Maaseya le Semaya le Eleasare le Usi le Johanane le Malekhia le Elame le Esere. Mme baopedi ba opela, ba opedisiwa ke Iseraya.

43Mme ba tlhaba ditlhabelo tse dikgolo tse di jewang ka letsatsi leo, ba itumela; gonne Modimo o ne o ba itumedisitse ka boitumelo jo bogolo; le basadi le bana ba itumela, mme boitumelo jwa Jerusalema jwa utlwala kgakala.

Go bewa baokamedi ba ba ntshisang makgetho ka tshwanelo

44Ka letsatsi leo ga bewa banna go okamela matlwana a polokelo a makgetho le a mabutswapele le a dikarolo tsa some gore ba phuthele dikabelo tseo tse e leng tsa baperesiti le Balefi ka fa molaong mo go ona, di rulagantswe ka fa masimong a metse; gonne Bajuta ba ne ba itumeletse baperesiti le Balefi ba ba direlang

12:44
Neh. 10:37
13:5
45ba ba neng ba tlhokomela tsa Tirelo ya Modimo wa bone le tirelo ya phepafatso; le baopedi le badisa ba dikgoro ba dira jalo ka fa taelong ya ga Dafita le Salomo morwawe. 46Gonne e setse e le bogologolo mo metlheng ya ga Dafita le Asafe, fa go ne go le ditlhogo tsa baopedi le difela tsa pako le tsa go leboga Modimo. 47Mme mo metlheng ya ga Serubabele le mo metlheng ya ga Nehemia Baiseraele botlhe ba nna ba ntsha dikabelo tsa baopedi le tsa badisa ba dikgoro ka fa go batlegang ka teng ka letsatsi lengwe le lengwe; ba be ba ntshetsa Balefi dineo tse di tshwanetseng, le Balefi ba ntshetsa boora Arone dineo tse di tshwanetseng.
12:47
Neh. 10:39