Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Maleo a Ninife le tatlhego ya teng

31A tatlhego wee ya motse wa madi

o o tletseng maaka

le tshiamololo gotlhe,

o o sa khutleng go thukhutha.

2Utlwa seme se thwantsha,

utlwa modumo wa maotwana

a dikoloi

le dipitse tse di sianang,

le dikoloi tse di kgothoselang!

3Bapalami ba matla ka dipitse,

ditšhaka di phatsima

jaaka molelo;

marumo a bonala

jaaka dikgadima!

A bontsi jo bo bolailweng,

ditoto di kana kang!

Direpa ga di fele!

Ba tla kgotšwa

ke ditoto tsa bone.

3:3
Hes. 24:6,9

4Ke ka ntlha ya boaka jo bogolo

jwa seaka se sentle

se se kgatlhisang,

setswerere sa mereo ya boloi;

se se tsieditseng ditšhaba

ka boaka jwa sona le ditshika

ka mereo ya boloi ya sona.

3:4
Jer. 23:16
Tshen. 17

5“Bona, ke tla go otla,”

go bua Morena

wa masomosomo.

“Ke tla tsholetsa

mosese wa gago,

ke go bipa sefatlhego ka ona,

ke bontsha ditšhaba bosaikatega

jwa gago

le magosi ditlhong tsa gago.

3:5
Jes. 47:3

6Ke tla tshela matlakala

mo go wena,

ke go tlotlolola,

ke go dira selebo

se se nyatsegang.

7Gore botlhe ba ba go bonang

ba go tshabe

ba re: ‘O nyeleditswe,

motse wa Ninife!

Ke mang yo o tla o utlwelang

botlhoko?’

Ke tla go batlela kae bagomotsi?”

8A o a re, o feta motse wa No-Amone o o neng o le fa dinokeng, o na le metsi mo tikologong ya ona, o phemelo ya ona e leng lewatle, o tshireletso ya ona e leng metsi?

3:8
Jer. 46:25
9Ethiopia e ne e le thata ya ona le Baegepeto ba ba se nang palo; Baphute le Balebia ba ne ba o thusa. 10Le fa go ntse jalo le ona wa tlosiwa, wa ya mo botshwarong. Bana ba ona le bone ba tšhwetlakanngwa mo makgatlhanong a mebila yotlhe; batlotlegi ba ona ba ba tlhamela tengwa, ba bagolo ba ona ba bofiwa ka dikeetane.
3:10
Joele 3:3

11Mme le wena ò tla tagwa, ò tlhakana tlhogo; le wena ò tla batla botshabelo gore ò tshabe mmaba.

3:11
Jer. 25:15
12Metse yotlhe ya gago e e femetsweng e tshwana le ditlhare tsa feie tse di nang le mabutswapele; fa di tshikinngwa, a wele mo leganong la moji. 13Bona, morafe wa gago o o mo teng ga gago ke basadi fela; ruri, dikgoro tsa lefatshe la gago di bulegetse baba ba gago; molelo o jele diphemelo tsa gago. 14Ikgele metsi, gonne o tla dikelediwa ke baba. Tiisa dikago tsa phemelo tsa gago; tsena mo seretseng, ò se gatake, ò tsee sebopi sa diekana. 15Gona foo molelo o tla go jela teng, tšhaka e go nyeletsa, e go ja jaaka molome.

Le fa o ka ntsifala jaaka molome le fa ò ka ntsifala jaaka segongwane,

3:15
Joele 1:4
16le fa ò ntsifaditse bareki ba gago bogolo go dinaledi tsa legodimo! – Boijane bo ne jwa tswa diphuka, jwa fofa jwa ya. 17Dikgosana tsa gago di tshwana le segongwane, balaodi ba gago ba tshwana le bontsi jwa tsie e e robetseng mo dikgoreng mo letsatsing le le maruru. E re letsatsi le tlhabile, e fofe e tloge, go sa itse ope kwa e ileng teng.

18Badisa ba gago ba robetse, kgosi ya Asiria; bagale ba gago ba itunna fela; morafe wa gago o phatlaladitswe mo dithabeng, go se yo o ba phuthang. 19Thubego ya gago ga e na go baakanngwa; ntho ya gago ke e e sa foleng. Botlhe ba ba utlwang kitsiso ka ga gago ba go opela diatla; gonne ke mang yo o neng a sa dirafalelwe ke bosula jo o bo dirileng ka metlha?