Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Tshenyego ya Baiseraele

71Joo nna wee, ke latlhegile! Ke tshwana le yo o selang maronopo a moweine morago ga phulo ya maungo a selemo, mme go se lesitlha le le ka jewang. Mowa wa me o eletsa difeie tse di butswang pele. 2Baboifi-Modimo ba fedile mo lefatsheng. Ga go na ope wa nnete mo bathong. Ba lalela madi botlhe, ba thaisanya ka letloa.

7:2
Hos. 4:1
Pes. 12:2
3Diatla tsa bone di maatlametlo go dira bosula. Se kgosana e se lopang moatlhodi o se bua ka ntlha ya tuelo. Fa motho yo mogolo a bolela se mowa wa gagwe o se eletsang, baatlhodi ba se dirafatsa ka go sokamisa mafoko.
7:3
Miga 2:1
3:11
4Yo o molemo bogolo o tshwana le setlhatshana se se mitlwa; yo o siameng o bosula bogolo go logora.

Letsatsi le batlhodi ba gago ba le boleletseng pele la go go otla le e tla; foo ba tla tlhakana tlhogo. 5Lo se ka lwa dumela mongwe-ka-lona, lo se ka lwa ikanya motho wa ga lona; ò dise mafoko a molomo wa gago mo mosading yo o robetseng mo sehubeng sa gago! 6Gonne morwa-motho o nyatsa rraagwe; morwadia-motho o tsogela mmaagwe; ngwetsi o tsogela matsalaagwe, mme ba ntlo ya motho ke baba ba gagwe.

7:6
Jer. 9:3,4
Hes. 22:7
Math. 10:21,35,36
Luka 12:53

7Mme nna ke tla lebelela Morena; ke rata go leta Modimo wa thuso ya me. Modimo wa me o tla nkutlwa.

Morena o tsisa pholoso

8O se ka wa intumelela, mmabagadi wa me! Gonne le fa ke ole, ke tla ba ke tsoga; le fa ke ntse mo lefifing, Morena ke lesedi la me.

7:8
Oba. 12
9Ke leofetse Morena, mme ke tla itshokela bogale jwa gagwe go fitlhelela a nkemele tshekong ya me, a ntirele tse di ntshiametseng. O tla nntshetsa kwa leseding gore ke bone ditiro tse di siameng tsa gagwe ka boitumelo.
7:9
Jer. 14:7
50:34
10Mmabagadi wa me o tla bona, a khurumediwa ke ditlhong, yo o ntseng a nthaya a re: “O kae, Morena, Modimo wa gago?” Matlho a me a tla mmona ka boitumelo. Jaanong o tla gatakwa jaaka seretse mo mebileng.
7:10
Pes. 79:10
115:2
Joele 2:17

11Letsatsi la go aga dipota tsa gago le e tla; molelwane o tla bo o atlhame ka letsatsi leo.

7:11
Amose 9:11
12Ka letsatsi leo ba tla tla kwa go wena, ba tswa kwa Asiria le mo metseng ya Egepeto; ba tswa kwa Egepeto go fitlha nokeng ya Ferathe; ba tswa kwa lewatleng go fitlha kwa lewatleng le lengwe; ba tswa kwa thabeng go fitlha kwa thabeng e nngwe. 13Mme lefatshe le tla fetoga sekaka ka ntlha ya baagi ba lone, e le leungo la ditiro tsa bone.
7:13
Jes. 21:14

Morena o utlwela Baiseraele botlhoko

14Disa morafe wa gago ka kgoge ya gago, e bong letsomane la boswa jwa gago, ba ba agileng ba le bosi mo dikgweng mo gare ga dinaga tse di pila; a ba fule kwa Basane le kwa Gileate jaaka mo metlheng ya bogologolo.

7:14
Miga 5:3
Num. 23:9
15Ke tla ba bontsha dikgakgamatso jaaka mo metlheng ele, fa lo tswa kwa lefatsheng la Egepeto.
7:15
Joele 2:26,30
16Ba ditšhaba ba tla bona, ba tlhoboga thata yotlhe ya bona; ba tla itshwara melomo, ba thibala ditsebe.
7:16
Jobe 21:5
17Ba tla latswa lerole jaaka noga; ba tla tswa mo dikagong tsa phemelo tsa bone jaaka digagabi tsa lefatshe ka thoromo, ba tla kwa go Morena, Modimo wa rona, ba tshogile, mme ba tla go boifa.
7:17
Pes. 72:9
Jes. 49:23

18Ke mang yo e leng Modimo jaaka wena o o itshwarelang molato, o o iphapaanyang tlolo ya masalela a boswa jwa ona? Ga o nke o boloka bogale jwa ona ka bosakhutleng, gonne o natefelwa ke bopelotlhomogi.

7:18
Ekes. 34:6,7
Pes. 103:3-13
19O tla boa o re tlhomogela pelo gape, o gataka maleo a rona; o tla latlhela dibe tsotlhe tsa rona mo botennye jwa lewatle. 20Ò tla direla Jakobe ka boammaaruri le Aborahame ka bopelotlhomogi jo ò bo ikanetseng borraetsho mo metlheng ya bogologolo.
7:20
Gen. 22:16-18
28:13-15
Luka 1:73