Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Modimo o seka le Baiseraele ka ntlha ya go sa lebogeng le ka ntlha ya bosula jwa bone

61A ko lo utlwe se Morena a se buang: Nanoga ò seke fa pele ga dithaba; a dithabana di reetse kodu ya gago!

2Lona dithaba, utlwang kgang ya Morena, le lona metheo ya lefatshe e e sa fetogeng; gonne Morena o na le tsheko le morafe wa gagwe; o tla sekisanya le Iseraele.

3“Wena morafe wa me, ke go dirile eng? Ke go lapisitse ka eng? Supa ka ga me!

6:3
Jer. 2:5
4Kana ke go ntshitse kwa lefatsheng la Egepeto, ka go rekolola mo ntlong ya botlhanka; ka roma Moše le Arone le Miriame gore ba go etelele pele! 5Morafe wa me, a ko ò gakologelwe se Balake, kgosi ya Moabe, o neng a se ikaeletse le se Bileame, morwa Beore, o se mo arabileng le se se dirafetseng go tswa kwa Sitime go fitlha kwa Gilegala gore lo tle lo itse ditiro tse di siameng tsa Morena.”
6:5
Num. 22 – 24.

Se Morena o se batlang

6Ke tla kgatlhantsha Morena ka eng? Ke tla ikoba jang fa pele ga Modimo wa bogodimo? A nka mo kgatlhantsha ka ditlhabelo tsa phiso, ka dinamane tsa ngwaga?

6:6
Jes. 1:11
Amose 5:21,22
7A Morena o tla kgatlhwa ke diphelehu di le dikete gongwe dinoka tsa lookwane di le dikete tse? A nka ntsha morwaake yo mogolo ka ntlha ya tlolo ya me? Gongwe leungo la mmele wa me ka ntlha ya boleo jwa mowa wa me? 8Wena motho, Morena o go itsisitse tse di leng molemo le tse a di batlang mo go wena: O batla gore ò dire tse di siameng, ò rate bopelotlhomogi, o tsamaya le Modimo wa gago ka boikokobetso!
6:8
Doit. 10:12
1 Sam. 15:22

9Utlwang! Morena o tlhabela motse mokgosi! – Ke botlhale go boifa leina la gago. – Utlwang, lotso le phuthego ya motse. 10“A nka lebala ntlo ya moikepi e e kgobokanyang mahumo a tshiamololo le selekanyo sa tsietso se se hutsitsweng?

6:10
Amose 8:5
11Yo o nang le sekale se se tsietsang le ditshipi tse di lekanyang tse e seng tsona mo kgetsaneng, a nka mo kaya yo o phepa? 12E re ka bahumi ba motse ba tletse kgatelelo, baagi ba ona ba bua maaka, ba na le diteme tsa bolotsana mo maganong a bona, 13le nna ke tla go itaya botlhoko, ke go fetola sekaka ka ntlha ya maleo a gago. 14Wena ò tla ja, mme ò sa kgore; tlala ya gago e ntse e le mo teng ga gago. O tla ipeela, mme ò sa boloke sepe, mme tse ò di bolokang ke tla di neela tšhaka.
6:14
Hak. 1:6
15Wena ò tla jwala, mme ò sa robe; ò gata maungo a olefa segatelong, mme ò sa tlole lookwane; ò tlhotlha maungo a moweine, mme ò sa nwe weine.
6:15
Doit. 28:38-40
16Gonne melao ya ga Omeri e a tshegediwa, le ditiro tsotlhe tsa ntlo ya ga Ahabe; lo sepela ka fa dikgakololong tsa bone gore ke tle ke go dire sekaka se se tshosang, le baagi ba sona ke ba dire tshotlego; lo tla rwala kgobo ya morafe wa me.”
6:16
Doit. 28:37
1 Dikg. 16:25,29-33

7

Tshenyego ya Baiseraele

71Joo nna wee, ke latlhegile! Ke tshwana le yo o selang maronopo a moweine morago ga phulo ya maungo a selemo, mme go se lesitlha le le ka jewang. Mowa wa me o eletsa difeie tse di butswang pele. 2Baboifi-Modimo ba fedile mo lefatsheng. Ga go na ope wa nnete mo bathong. Ba lalela madi botlhe, ba thaisanya ka letloa.

7:2
Hos. 4:1
Pes. 12:2
3Diatla tsa bone di maatlametlo go dira bosula. Se kgosana e se lopang moatlhodi o se bua ka ntlha ya tuelo. Fa motho yo mogolo a bolela se mowa wa gagwe o se eletsang, baatlhodi ba se dirafatsa ka go sokamisa mafoko.
7:3
Miga 2:1
3:11
4Yo o molemo bogolo o tshwana le setlhatshana se se mitlwa; yo o siameng o bosula bogolo go logora.

Letsatsi le batlhodi ba gago ba le boleletseng pele la go go otla le e tla; foo ba tla tlhakana tlhogo. 5Lo se ka lwa dumela mongwe-ka-lona, lo se ka lwa ikanya motho wa ga lona; ò dise mafoko a molomo wa gago mo mosading yo o robetseng mo sehubeng sa gago! 6Gonne morwa-motho o nyatsa rraagwe; morwadia-motho o tsogela mmaagwe; ngwetsi o tsogela matsalaagwe, mme ba ntlo ya motho ke baba ba gagwe.

7:6
Jer. 9:3,4
Hes. 22:7
Math. 10:21,35,36
Luka 12:53

7Mme nna ke tla lebelela Morena; ke rata go leta Modimo wa thuso ya me. Modimo wa me o tla nkutlwa.

Morena o tsisa pholoso

8O se ka wa intumelela, mmabagadi wa me! Gonne le fa ke ole, ke tla ba ke tsoga; le fa ke ntse mo lefifing, Morena ke lesedi la me.

7:8
Oba. 12
9Ke leofetse Morena, mme ke tla itshokela bogale jwa gagwe go fitlhelela a nkemele tshekong ya me, a ntirele tse di ntshiametseng. O tla nntshetsa kwa leseding gore ke bone ditiro tse di siameng tsa gagwe ka boitumelo.
7:9
Jer. 14:7
50:34
10Mmabagadi wa me o tla bona, a khurumediwa ke ditlhong, yo o ntseng a nthaya a re: “O kae, Morena, Modimo wa gago?” Matlho a me a tla mmona ka boitumelo. Jaanong o tla gatakwa jaaka seretse mo mebileng.
7:10
Pes. 79:10
115:2
Joele 2:17

11Letsatsi la go aga dipota tsa gago le e tla; molelwane o tla bo o atlhame ka letsatsi leo.

7:11
Amose 9:11
12Ka letsatsi leo ba tla tla kwa go wena, ba tswa kwa Asiria le mo metseng ya Egepeto; ba tswa kwa Egepeto go fitlha nokeng ya Ferathe; ba tswa kwa lewatleng go fitlha kwa lewatleng le lengwe; ba tswa kwa thabeng go fitlha kwa thabeng e nngwe. 13Mme lefatshe le tla fetoga sekaka ka ntlha ya baagi ba lone, e le leungo la ditiro tsa bone.
7:13
Jes. 21:14

Morena o utlwela Baiseraele botlhoko

14Disa morafe wa gago ka kgoge ya gago, e bong letsomane la boswa jwa gago, ba ba agileng ba le bosi mo dikgweng mo gare ga dinaga tse di pila; a ba fule kwa Basane le kwa Gileate jaaka mo metlheng ya bogologolo.

7:14
Miga 5:3
Num. 23:9
15Ke tla ba bontsha dikgakgamatso jaaka mo metlheng ele, fa lo tswa kwa lefatsheng la Egepeto.
7:15
Joele 2:26,30
16Ba ditšhaba ba tla bona, ba tlhoboga thata yotlhe ya bona; ba tla itshwara melomo, ba thibala ditsebe.
7:16
Jobe 21:5
17Ba tla latswa lerole jaaka noga; ba tla tswa mo dikagong tsa phemelo tsa bone jaaka digagabi tsa lefatshe ka thoromo, ba tla kwa go Morena, Modimo wa rona, ba tshogile, mme ba tla go boifa.
7:17
Pes. 72:9
Jes. 49:23

18Ke mang yo e leng Modimo jaaka wena o o itshwarelang molato, o o iphapaanyang tlolo ya masalela a boswa jwa ona? Ga o nke o boloka bogale jwa ona ka bosakhutleng, gonne o natefelwa ke bopelotlhomogi.

7:18
Ekes. 34:6,7
Pes. 103:3-13
19O tla boa o re tlhomogela pelo gape, o gataka maleo a rona; o tla latlhela dibe tsotlhe tsa rona mo botennye jwa lewatle. 20Ò tla direla Jakobe ka boammaaruri le Aborahame ka bopelotlhomogi jo ò bo ikanetseng borraetsho mo metlheng ya bogologolo.
7:20
Gen. 22:16-18
28:13-15
Luka 1:73