Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Jesu o a raelwa

(Mar. 1:12,13; Luka 4:1-13)

41Ya baa gona Jesu a gogelwang ke Mowa kwa sekakeng gore a raelwe ke Diabolo.

4:1
Baheb. 4:15
2E rile a sena go itima dijo malatsi a le 40 le masigo a le 40, a tshwarwa ke tlala.
4:2
Ekes. 34:28
1 Dikg. 19:8
3Jaanong moraedi a tla, a mo raya a re: “Fa o le Morwa Modimo, bua gore majwe a, a fetoge dinkgwe.”
4:3
Gen. 3:1-7

4Ene a fetola a re: “Go kwadilwe ga twe: ‘Motho ga a nke a phela ka senkgwe fela; o phela ka lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo.’ ”

4:4
Doit. 8:3

5Jaanong Diabolo a mo isa kwa motseng o o boitshepo, a mmaya mo setlhoeng sa Tempele,

4:5
Math. 27:53
6a mo raya a re: “Fa ò le Morwa Modimo, itatlhele kwa tlase; gonne go kwadilwe ga twe:

“ ‘O tla laela baengele ba gagwe

ka ga gago;

ba tla go kuka ka diatla,

e se re gongwe dinao tsa gago

tsa kgopiwa ke lentswe.’ ”

4:6
Pes. 91:11,12

7Jesu a mo fetola a re: “E bile go kwadilwe ga twe: ‘O se ka wa leka Morena, Modimo wa gago!’ ”

4:7
Doit. 6:16

8Gape, Diabolo a mo isa kwa thabeng e e goletseng kwa godimo thata, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe le bontle jwa ona, 9a mo raya a re: “Tsotlhe tse ke tla di go naya, fa o ka wela fa fatshe, wa nkobamela.”

10Jesu a mo fetola a re: “Ntlogela, Satane! Gonne go kwadilwe ga twe: ‘O tshwanetse go obamela Morena, Modimo wa gago le go direla ene a le esi fela.’ ”

4:10
Doit. 6:13

11Ke fa Diabolo a mo tlogela; mme baengele ba tla, ba mo direla.

4:11
Joh. 1:51
Baheb. 1:6,14

Jesu o simolola tiro

(Mar. 1:14,15; Luka 4:14,15)

12E rile a utlwa gore Johane o golegilwe, a ngwegela kwa Galelea.

4:12
Math. 14:3
13A huduga kwa Nasaretha, a ya go nna kwa Kaperenaume yo o fa letsheng mo nageng ya Sebulone le Nafetale, 14gore go dirafale se se builweng ke moporofeti Jesaya a re:
4:14
Jes. 8:22
9:1

15“Lefatshe la Sebulone

le lefatshe la Nafetale,

ntlheng ya letsha,

moseja wa Joretane,

Galelea wa Baditšhaba,

16morafe o o ntseng mo lefifing

o bonye lesedi le legolo;

ba ba dutseng

mo lefatsheng la loso

le mo moriting wa loso,

lesedi le ba tlhabetse.”

4:16
Jes. 9:1-3

17Go tloga foo Jesu a simolola go rera a re: “Tlhabologang; gonne puso ya magodimo e atametse!”

4:17
Math. 3:2

Barutwa ba ntlha

(Mar. 1:16-20; Luka 5:1-11)

18Ya re a tsamaya fa letsheng la Galelea, a bona bana ba motho ba le babedi, e bong Simone yo o bidiwang Petoro le Andrea morwa-rraagwe, ba digela letloa mo letsheng; gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. 19A ba raya a re: “Ntshalang morago, mme ke tla lo dira batshwari ba batho.”

4:19
Math. 13:47
Hes. 47:10
20Jaanong ba akofa ba tlogela matloa, ba mo sala morago.
4:20
Math. 19:27

21Ya re a fetela pele go tswa foo, a bona bana ba motho ba bangwe ba le babedi, e bong Jakobo, morwa Sebeteo, le Johane monnawe, ba na le Sebeteo rraabo mo mokorong, ba baakanya matloa a bone; a ba bitsa. 22Ba akofa ba tlogela mokoro le rraabo, ba mo sala morago.

23Jaanong Jesu a tsamaya le Galelea yotlhe, a ntse a ruta mo disenagogeng tsa bone a rera Efangele ya puso, a fodisa malwetse otlhe le makoa otlhe mo bathong.

4:23
Mar. 1:39
Luka 4:15,44
Dit. 10:38
24Tumo ya gagwe ya tswela kwa Siria yotlhe. Batho ba isa go ene botlhe ba ba lwalang, ba ba tshwerweng ke malwetse a mefutafuta le matlhoko, le ba ba tsenyweng ke medemone, le ba ba karalalang, le ba ba suleng mefama, a ba fodisa.
4:24
Mar. 6:55
25Bontsintsi jwa mo latela, bo tswa kwa Galelea le Dekapoli le Jerusalema le Jutea le kwa moseja ga Joretane.
4:25
Mar. 3:7,8
Luka 6:17-19