Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Ka ga boitsheko le boitshekologo

(Mar. 7:1-13)

151Jaanong ga tla go Jesu Bafarisai le Baitsedikwalo, ba tswa kwa Jerusalema ba re: 2“Ke go reng, fa barutwa ba gago ba tlhokomologa ngwao ya bagolo? Ka gonne ga ba tlhape diatla, fa ba ja.”

15:2
Doit. 4:2
Luka 11:38

3Ene a ba araba a re: “Ke go reng, fa le lona lo tlola taolo ya Modimo ka ntlha ya ngwao ya lona? 4Gonne Modimo o rile: ‘Tlotla rraago le mmaago.’ Gape wa re: ‘Yo o hutsang rraagwe gongwe mmaagwe, o na le go swa.’

15:4
Ekes. 20:12
21:17
5Mme lona lo a re: ‘Fa motho a raya rraagwe gongwe mmaagwe a re: Se nka bong ke go thusa ka sona, se abetswe Modimo,’ 6ga go batlege gore a tlotle rraagwe gongwe mmaagwe ka gope. Lo dirolotse Lefoko la Modimo ka ntlha ya ngwao ya lona. 7Baikaketsi ke lona! Jesaya o boleletse pele sentle ka ga lona a re:
15:7
Jes. 29:13

8“ ‘Batho ba, ba ntlotla ka melomo,

mme dipelo tsa bone

di kgakala le nna.

9Mme ba nkobamelela lefela,

ka ba ruta dithuto

tse e leng ditaelo tsa batho.’ ”

Se se itshekololang motho

(Mar. 7:14-23)

10Jaanong a ipiletsa batho, a ba raya a re: “Utlwang lo tlhaloganye: 11Se se tsenang ka legano ga se sona se se itshekololang motho; mme se se tswang ka molomo ke sona se se itshekololang motho.”

15:11
1 Tim. 4:4
Math. 12:34

12Ke fa barutwa ba tla go ene, ba mo raya ba re: “A o itse gore e rile Bafarisai ba utlwa lefoko leo, ba kgopega?”

13A araba a re: “Setlhatshana sengwe le sengwe se Rre wa legodimo o sa se tlhomang, se tla kumolwa ka medi. 14Ba leseng; ke difofu tse di gogang difofu. Mme fa sefofu se goga sefofu, di tla wela mmogo mo kgatamping.”

15:14
Math. 23:24
Luka 6:39
Baroma 2:19

15Petoro a mo fetola a re: “Re ranolele setshwantsho se.”

16Ene a re: “A le lona lo sa ntse lo tlhoka tlhaloganyo? 17A ga lo lemoge gore tsotlhe tse di tsenang ka legano di fetela mo mpeng, di be di ye go latlhelwa kwa ntle? 18Mme tse di tswang ka molomo di tswa mo pelong; ke tsona tse di itshekololang motho; 19gonne mo pelong go tswa dikakanyo tse di bosula, e bong dipolao le tsa boikanyologo jwa banyalani le tsa boaka le tsa bogodu le ditshupo tsa maaka le dikgalo.

15:19
Gen. 8:21
20Ke tsona tse di itshekololang motho. Mme go ja ka diatla tse di sa tlhapiwang ga go itshekolole motho.”

Mosadi wa Mokanana

(Mar. 7:24-30)

21Foo Jesu a tloga teng, a ya ntlheng ya Tiro le Sitone. 22Mme teng ga tla mosadi wa Mokanana wa naga eo, a goa a re: “Nkutlwela botlhoko, Morena, Morwa Dafita! Morwadiake o tshwenngwa thata ke modemone.”

23Mme a se ka a mo araba ka lefoko lepe. Barutwa ba gagwe ba tla go ene, ba mo rapela ba re: “Dira gore a tsamae; gonne o re goeletsa morago.”

24A fetola a re: “Ga ke a rongwa gope, fa e se kwa dinkung tse di latlhegileng tsa ntlo ya Iseraele.”

15:24
Math. 10:6

25Ke fa mosadi a tla, a mo obamela a re: “Morena, nthusa!”

26Jesu a araba a re: “Ga go a tshwanela go tsaya senkgwe sa bana go se latlhela dintšwanyana.”

27Ene a fetola a re: “Ee, Morena, gonne le tsona dintšwanyana di a tle di je matlhotlhora a a wang mo tafoleng ya beng ba tsona.”

28Foo Jesu a mo araba a re: “Mosadi, tumelo ya gago e kgolo! A go go dirafalele ka fa o eletsang ka teng.” Mme morwadie a fola e sa le ka nako eo.

15:28
Math. 8:10,13

Ntsifatso ya bobedi ya dinkgwe

(Mar. 8:1-10)

29Jesu a tloga teng, a ya fa letsheng la Galelea, a ba a tlhatlogela mo thabeng, a nna teng.

15:29
Mar. 7:31
30Foo ga tla go ene masomo a magolo a batho, ba na le batlhotsi le digole le difofu le dimumu le balwetse ba bangwe ba le bantsi, ba ba baya fa dinaong tsa gagwe, mme a ba fodisa, 31mo batho ba bileng ba gakgamala, ka ba bona dimumu di bua, le digole di fodile, le batlhotsi ba tsamaya, le difofu di bona, ba be ba galaletsa Modimo wa Iseraele.
15:31
Mar. 7:37

32Foo Jesu a ipiletsa barutwa ba gagwe a re: “Ke tlhomogela batho ba pelo, ka gonne ba setse ba tlhotse le nna malatsi a mararo, ba se na se ba ka se jang. Mme ga ke rate go ba phatlalatsa ka tlala, e se re gongwe ba felelwa ke thata mo tseleng.”

15:32
Math. 14:14

33Barutwa ba mo raya ba re: “Re ka bona kae dinkgwe mono sekakeng, tse di ka lekanang go kgorisa bontsi jo bo kanakana?”

34Jesu a ba raya a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?” Ba re: “Di a supa, le ditlhatswana di se kae.”

35Ya re a sena go laela batho gore ba nne fa fatshe, 36a tsaya dinkgwe tse di supang le ditlhapi, a leboga, a di nathoganya, a di neela barutwa, mme barutwa ba di abela batho. 37Ba be ba ja botlhe, ba a kgora; ba sela masadisa, a tlala diroto tse di supang. 38Ba ba jeleng e ne e le banna ba ba dikete tse nne, go sa balwe basadi le bana. 39Ya re a sena go naya batho tsela, a palama mokoro, a ya kwa nageng ya Magatala.