Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Lotso lwa ga Jesu Keresete

(Luka 3:23-38)

11Lokwalo lwa lotso lwa ga Jesu morwa Dafita, morwa Aborahame.

1:1
1 Ditiraf. 17:11
Gen. 22:18

2Aborahame o ne a tsala Isaka; Isaka a tsala Jakobe; Jakobe a tsala Juta le bomorwa-rraagwe.

1:2
Gen. 21:3,25
25:26
29:35
49:10
3Juta le Thamare ba tsala Pherese le Sera; Pherese a tsala Heserone; Heserone a tsala Rame;
1:3
Gen. 38:29,30
Ruthe 4:18-22
4Rame a tsala Aminatabe; Aminatabe a tsala Nasone; Nasone a tsala Salema; 5Salema le Rahabe ba tsala Boase; Boase le Ruthe ba tsala Obete.
1:5
Ruthe 4:13-17
6Obete a tsala Isai; Isai a tsala kgosi Dafita.

Dafita le mogatsa-Uria ba tsala Salomo.

1:6
2 Sam. 12:24
7Salomo a tsala Rehabeame; Rehabeame a tsala Abia; Abia a tsala Asa;
1:7
1 Ditiraf. 3:10-16
8Asa a tsala Josafate; Josafate a tsala Jorame; Jorame a tsala Usia; 9Usia a tsala Jothame; Jothame a tsala Ahase; Ahase a tsala Hesekia; 10Hesekia a tsala Manase; Manase a tsala Amone; Amone a tsala Josia; 11Josia a tsala Jegonya le bomorwa-rraagwe ka sebaka sa go hudusediwa kwa Babilone.

12E rile morago ga go hudusediwa kwa Babilone, Jegonya a tsala Salathiele; Salathiele a tsala Serubabele;

1:12
1 Ditiraf. 3:17
Esera 3:2
13Serubabele a tsala Abiute; Abiute a tsala Eliakime; 14Eliakime a tsala Asore; Asore a tsala Satoke; Satoke a tsala Agime; Agime a tsala Eliute; 15Eliute a tsala Eleasare; Eleasare a tsala Mathane; Mathane a tsala Jakobe; 16Jakobe a tsala Josefa, monna wa ga Maria yo o belegeng Jesu yo o bidiwang Keresete.
1:16
Math. 27:17,22

17Jalo he ditshika tsotlhe, go simolola ka Aborahame go tla go fitlha mo go Dafita, ke ditshika di le 14; le go tswa mo go Dafita go tla go fitlha mo sebakeng sa go hudusediwa kwa Babilone ke ditshika di le 14; le go tswa mo sebakeng sa go hudusediwa kwa Babilone go tla go fitlha mo go Keresete ke ditshika di le 14.

Go tsalwa ga Jesu

(Luka 2:1-7)

18Go tsalwa ga Jesu Keresete go ne go le jaana: E rile Maria mmaagwe a sena go beelelwa ke Josefa, ba ise ba kopane, a bonwa a le moimana ka Mowa o o Boitshepo.

1:18
Luka 1:35
19Josefa, lekau la gagwe, ka a siame, mme a sa rate go mo tlhabisa ditlhong, a ikaelela go mo tlhanogela mo sephiring. 20Ya re a ntse a akanya jalo, moengele wa Morena a bonala fa go ene ka toro a re: “Josefa, morwa Dafita, se boife go tsaya Maria go nna mosadi wa gago; gonne boimana jwa gagwe bo tswa mo Moweng o o Boitshepo.
1:20
Math. 1:20
21O tla belega mosimane, mme wena o bitse leina la gagwe Jesu; gonne ke ene yo o tla gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone.”
1:21
Luka 1:31
2:21
Dit. 4:12

22Gotlhe moo go dirafetse gore go dirafale se se builweng ke Morena ka moporofeti a re:

1:22
Jes. 7:14

23“Bonang, lekgarebe le tla ima,

le belega mosimane;

mme ba tla bitsa leina la gagwe

Imanuele.”

Ka phetolo ke go re: “Modimo o na le rona.”

1:23
Jes. 7:14
9:5,6
11:1,2

24Ya re Josefa a tsoga mo borokong, a dira ka fa moengele wa Morena a mo laetseng ka teng, a tsaya mosadi wa gagwe; 25mme a se ka a kopana nae ga tsamaya a belega ngwana wa ntlha wa gagwe wa mosimane; a ba a bitsa leina la gagwe Jesu.

1:25
Luka 2:7