Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Lorato lwa Morena le go sa lebogeng ga Baiseraele

11Taelo ya Modimo. Lefoko la Morena le le rerelwang Baiseraele ka Maleagi. 2Morena a re: “Ke lo ratile, mme lona lo botsa lo re: ‘O re ratile jang?’ A ga ke re: ‘Esau e ne e le mogoloa Jakobe?’ ” go bua Morena. “Mme ke ratile Jakobe,

1:2
Gen. 25:23
Baroma 9:13
3ka tlhoa Esau, mme dithaba tsa gagwe ke di dirile sekaka; ka dira boswa jwa gagwe naga ya diphokojwe.
1:3
Jes. 34:13
4Fa Etomo a re: ‘Re thubakantswe, mme re tla tsosa marope.’ Morena wa masomosomo o bua jaana a re: ‘A ba age, nna ke tla thuba, mme ba tla bidiwa naga ya boikepo le morafe o Morena a o galefetseng ka bosakhutleng.’ 5Matlho a lona a tla bona, mme lo tla re: ‘Morena o mogolo le ka kwa ntle ga molelwane wa Iseraele.’

Morena o kgalemela baperesiti

6“Morwa o tlotla rraagwe, motlhanka o boifa morena wa gagwe. Jaanong fa ke le Rara, tlotlo ya me e kae? Fa ke le Morena, go mpoifa go kae? Morena wa masomosomo o raya lona, baperesiti, ba lo nyatsang leina la me. Mme lo botsa lo re: ‘Re nyaditse leina la gago ka eng?’

1:6
Ekes. 20:12
Joh. 8:49
7Kana lo tlisa dijo tse di itshekologileng mo aletareng ya me, mme lo botsa lo re: ‘Re go tlotlolola ka eng?’ Kana ke ka polelo ya lona e e reng: ‘Lomati lwa bojelo lwa Morena lo a nyatsega.’ 8Gonne fa lo tlisa se se foufetseng go dira setlhabelo, a ga se molato? Le fa lo tlisa se se tlhotsang gongwe se se lwalang, a ga lo ipone molato? A ko ò se ise kwa moreneng wa gago! A ò tla mo kgatlha? Gongwe a ene o tla go itumelela? Legoka!” go bua Morena wa masomosomo.
1:8
Lef. 22:20,23

9“Lekang he go kopa bopelotlhomogi mo Modimong lo re: ‘A o ko o re itshwarele!’ – Kana dilo tse di ntseng jalo di tswa mo diatleng tsa lona! – A o tla nna bopelonomi le lona?” go botsa Morena wa masomosomo. 10“E kete go ka bo go le mongwe mo go lona yo o tswalang dikgoro gore lo se ka lwa gotsa molelo mo aletareng ya me lefela! Ga ke kgatlhwe ke lona,” go bua Morena wa masomosomo. “Tshupelo e e tswang mo diatleng tsa lona ga e nnatefele.

1:10
Mal. 2:13
Jes. 1:13
11Gonne go tswa kwa botlhabong jwa letsatsi go fitlha kwa bophirimong jwa lone, leina la me le legolo mo ditšhabeng; mo felong gongwe le gongwe maswalo a fisediwa leina la me le tshupelo e e itshekileng; gonne leina la me le legolo mo ditšhabeng,” go bua Morena wa masomosomo.
1:11
Jes. 60:1-7
12“Mme lona lo le itshepolola ka polelo ya lona e e reng: ‘Lobati lwa bojelo lwa Morena lo itshekologile le tse di tswang mo go lone ke dijo tse re di galalang.’ 13Lo buile lwa re: ‘Kana di lapisa jang!’ Mme lo a di nyatsa,” go bua Morena wa masomosomo; “mme lo tlisa se se thukhuthilweng le se se tlhotsang le se se lwalang, lo tlisa ditlhabelo jalo. A tse di tswang mo diatleng tsa lona di ka nkgatlha?” go botsa Morena. 14“Go hutsitswe motsietsi yo o nang le e tonanyana e e tshwanetseng mo letsomaneng la gagwe, mme le fa a dirile maikano, o tlhabela Morena e e sa tshwanelang. Kana, ke nna kgosi e kgolo,” go bua Morena wa masomosomo, “mme leina la me le boitshega mo ditšhabeng.
1:14
Lef. 22:19