Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Jesu ke Morena wa Sabata

(Math. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61E rile ka Sabata sengwe a ralala masimo; barutwa ba gagwe ba roba diako, ba di sogotlhela mo diatleng, ba ja. 2Bafarisai bangwe ba ba raya ba re: “Lo direlang se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata?”

3Jesu a ba araba a re: “A ga lo ise lo buise se Dafita o se dirileng, fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba neng ba na nae,

6:3
1 Sam. 2:1-7
4jaaka a ne a tsena mo ntlong ya Modimo, a tsaya dinkgwe tsa tshupo, a ja, a ba a naya le ba ba neng ba na nae, etswe e le tse di sa letlelelwang go jewa ke ope, fa e se baperesiti fela?”
6:4
Lef. 24:9

5A ba a ba raya a re: “Morwa-Motho ke Morena wa Sabata.”

Phodiso ya monna wa seatla se se omeletseng

(Math. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6E rile ka Sabata se sengwe a tsena mo senagogeng, a ba a ruta. Ga bo go le motho teng yo seatla sa gagwe se se jang se neng se omeletse. 7Baitsedikwalo le Bafarisai ba mo lepa gore a o tla fodisa ka Sabata, e le gore ba bone ka fa ba ka mmayang molato ka teng,

6:7
Luka 14:1
8mme ene a bo a itse dikakanyo tsa bone, a raya monna yo o nang le seatla se se omeletseng a re: “Nanoga o eme mo gare!” Yoo a nanoga, a ema fa teng. 9Jesu a ba raya a re: “Ke a lo botsa ka re: Se se letleletsweng go dirwa ka Sabata ke eng? A ke go dira molemo, gongwe go dira bosula? A ke go pholosa bophelo, gongwe go bo senya?” 10A ba leba botlhe tikologong, a ba a raya motho yoo a re: “Otlola seatla!” A dira jalo, seatla sa gagwe sa fola, sa nna jaaka se sengwe.

11Ke fa bone ba tlala bogale jwa botsenwa, ba botsanya se ba ka se dirang Jesu.

Go tlhaolwa ga ba ba 12

(Math. 10:2-4; Mar. 3:13-19)

12Mo malatsing ao a tswela kwa thabeng go rapela; mme a lala a rapela Modimo bosigo jotlhe. 13Ya re bo sa, a bitsa barutwa ba gagwe, a ba a itlhaolela ba ba 12 mo go bone, a ba bitsa baapostolo, e bong:

6:13
Math. 10:2-4
Dit. 1:13
14Simone yo e bileng a mmitsa Petoro, le Andrea morwa-rraagwe, le Jakobo le Johane, le Filipo le Baretolomeo, 15le Matheo le Thomase, le Jakobo wa ga Alefeo, le Simone yo o bidiwang Selote, 16le Juta wa ga Jakobo, le Jutase Isekariote, yo o tlogileng a mo tswa ka bolotsana.

Thero ya kwa Thabeng

(Math. 5 – 7)

17Ya re a sena go fologa nabo, a ema mo felong gongwe, fa go leng lobala, a na le bontsi jo bogolo jwa barutwa ba gagwe, le lesomo le legolo la ba ba tswang mo Jutea yotlhe le Jerusalema le kwa Tiro le Sitone fa lewatleng, 18ba ba tsileng go mo utlwa le go fodisiwa malwetse a bone; le ba ba tshwenngwang ke mewa e e itshekologileng ba fodisiwa. 19Bontsi jotlhe jwa senka go mo ama; ka gonne thata e ne e tswa mo go ene, a ba fodisa botlhe.

Ba e leng ba lesego le ba e seng bone

(Math. 5:1-12)

20Jaanong a tlhatlosa matlho, a leba barutwa ba gagwe a re:

“Go sego lona bahumanegi;

gonne puso ya Modimo

ke ya lona.

21Go sego lona ba jaanong

lo tshwerweng ke tlala;

gonne lo tla kgorisiwa.

Go sego lona ba jaanong

lo lelang;

gonne lo tla tshega.

6:21
Tshen. 7:16,17
Pes. 126:5,6
Jes. 61:3

22“Go sego lona, motlhang batho ba lo tlhoang, ba lo tlhanogela, ba lo kgoba, ba nyefola maina a lona jaaka e kete a bosula, ka ntlha ya Morwa-Motho. 23Lo itumeleng ka letsatsi leo, lo be lo ipele; gonne, itseng, tuelo ya lona e kgolo kwa legodimong; gonne borraabo ba ne ba direla baporofeti fela jalo.

24“Mme a tatlhego ya lona wee,

ba lo humileng;

gonne kgomotso ya lona

lo setse lo e amogetse!

6:24
Jak. 5:1

25A tatlhego ya lona wee,

ba jaanong lo itladitseng dimpa;

gonne lo tla bolawa ke tlala!

A tatlhego ya lona wee,

ba jaanong lo tshegang;

gonne lo tla hutsafala lo lela!

6:25
Jes. 5:22

26“Go latlhega lona, fa batho botlhe ba bua sentle ka ga lona; gonne borraabo ba ne ba direla baporofeti ba maaka fela jalo.

6:26
Jak. 4:4
Miga 2:11

Ditiro tse di tshwanetseng motho

(Math. 5:38-48; 7:12a)

27“Mme lona ba lo reeditseng, ke lo raya ke re:

“Ratang baba ba lona;

ba ba lo tlhoileng

lo ba direleng molemo.

28Tshegofatsang ba ba lo hutsang,

lo rapelele ba ba lo kgobang.

29Yo o go fapholang

mo lesameng lengwe,

o mo neele le le lengwe;

yo o go tseelang kobo,

le yona kojwana

o se ka wa gana ka yona.

30Naya mongwe le mongwe

yo o go kopang;

yo o go tseelang tsa gago,

o se ka wa di batla gape

mo go ene.

31Direlang batho fela jaaka lo rata

ba lo direla.

6:31
Math. 7:12

32“Fa lo rata ba ba lo ratang, lo na le tebogo efe fa pele ga Modimo? Kana baleofi le bone ba rata ba ba ba ratang. 33Fa lo direla bone molemo ba ba lo direlang molemo, lo na le tebogo efe? Kana baleofi le bone ba dira jalo. 34Fa lo adima bone fela ba lo solofetseng go amogela mo go bone, lo na le tebogo efe? Baleofi le bone ba adima baleofi gore ba amogele mo go kalo gape.

6:34
Lef. 25:35,36
35Mme ratang baba ba lona, dirang molemo, ba adimeng fela, lo sa solofele sepe, mme tuelo ya lona e tla nna kgolo, lo tla nna bomorwa Mogodimodimo. Gonne ene o pelontle mo go ba ba sa lebogeng le mo go ba ba bosula. 36Nnang kutlwelo-botlhoko, fela jaaka Rraeno a le kutlwelo-botlhoko.

Ka ga go atlhola ba bangwe

(Math. 7:1-5)

37“Le gona, lo se ka lwa atlhola,

mme ga lo nke lo atlholwa.

Se boneng ope molato,

mme ga lo nke lo bonwa molato.

Itshwareleng,

mme lo tla itshwarelwa.

6:37
Math. 6:14

38Nayang, mme lo tla newa.

Selekanyo se se molemo,

se se katetsweng,

se se kgotlhokgoditsweng,

se se tshologang,

ba tla se lo naya

mo dihubeng tsa lona;

gonne selekanyo

se lo lekanyang ka sona,

lo tla be lo lekanyediwa

ka sona.”

6:38
Mar. 4:24

39Le gona a bua nabo ka setshwantsho a re: “A sefofu se ka goga sefofu? A ga di nke di wela mmogo mo lengopeng?

6:39
Math. 15:14
40Morutwa ga a mogolo go feta yo o mo rutang; mme mongwe le mongwe yo o rutegileng o tla nna jaaka yo o mo rutileng.
6:40
Math. 10:24,25
Joh. 15:20

41“O lebelang lofatsana lo lo mo leitlhong la mongwe-ka-wena, mme o sa lemoge kota e e mo leitlhong la gago? 42Gongwe o ka raya mongwe-ka-wena jang o a re: ‘Motho wetsho, nte ke ntshe lofatsana lo lo mo leitlhong la gago,’ etswe o sa bone kota e e mo leitlhong la gago? Moikaketsi ke wena! Ntsha kota mo leitlhong la gago pele, morago ga moo o ka tlhokomela go ntsha lofatsana lo lo mo leitlhong la mongwe-ka-wena.

Setlhare se itsiwe ka maungo a sona

(Math. 7:16-20; 12:33-35)

43“Gonne ga go na setlhare se se siameng se se a tleng se ungwe leungo le le bosula; le gona, ga go setlhare se se sa siamang se se a tleng se ungwe leungo le le monate. 44Kana setlhare sengwe le sengwe se itsiwe ka leungo le e leng la sona. Gonne ga go ke go fulwa difeie mo ditlhareng tse di mitlwa, le gona ga go ke go fulwa leungo la moweine mo mosung. 45Motho yo o molemo o ntsha se se molemo mo lohumong lo lo molemo lwa pelo ya gagwe; mme yo o bosula o ntsha se se bosula mo lohumong lo lo bosula; gonne se se tletseng ka pelo se tshologa ka molomo.

Motheo o o tlhomameng

(Math. 7:24-27)

46“Lo mpiletsang ‘Morena, Morena,’ lo sa dire tse ke di buang?

6:46
Mal. 1:6
47Mongwe le mongwe yo o tlang kwa go nna, a utlwa mafoko a me, a a dirisa, ke tla lo supetsa yo a tshwanang nae: 48O tshwana le motho yo o agileng ntlo, a epela kwa teng, a thaya motheo mo lefikeng; mme ya re morwalela o tla, metsi a a tlang ka thata a itaaka ntlo eo; mme a retelelwa ke go e tshikinya, ka e agilwe sentle. 49Mme yo o utlwang, a sa dirafatse, o tshwana le motho yo o neng a aga ntlo fa fatshe, e se na motheo, ya re metsi a a tlang ka thata a e itaaka, ya akofa ya wa, go ribegela ga ntlo eo ga nna gogolo.”