Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

Kokeletso: Ka ga maikano le kabelo ya lesome

271Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Fa motho a dira maikano ka boene a go re mangmang e nne wa Morena, o ka gololwa ka fa a kaiwang ka teng.

27:2
Num. 30

3“ ‘Fa e le monna, o tla mo kaya jaana: Yo o dinyaga di le 20 go ya dinyageng di le 60 o tla mo kaya dišekele di le 50 tsa selefera, e bong dišekele tse di tletseng tsa Felo-ga-Boitshepo.

4“ ‘Fa e le mosadi, o mo kaye dišekele di le 30.

5“ ‘Fa e le wa dinyaga di le tlhano go ya dinyageng di le 20, o kaye yo motonanyana dišekele di le le yo monamagadi dišekele di le some.

6“ ‘Fa e le ngwana wa kgwedi go ya dinyageng di le tlhano, o kaye mosimane dišekele di le tlhano tsa selefera, mme mosetsana o mo kaye dišekele di le tharo tsa selefera.

7“ ‘Fa e le motho wa dinyaga di le 60 le go feta foo, monna o mo kaye dišekele di le 15, mme mosadi o mo kaye dišekele di le some.

8“ ‘Mme fa motho a humanegile, a palelwa ke go ntsha tlhwatlhwa ya thekololo e o e mo kaileng, a a emisiwe fa pele ga moperesiti gore moperesiti a mo kaye. Yo o ikanneng a moperesiti a mo kaye ka fa a nonofileng ka teng.

9“ ‘Fa e le sengwe27:9 Go tewa se motho a ikanneng go se neela Morena. sa diruiwa se se ka tlhabelwang Morena, gona sengwe le sengwe sa tsona se motho a se neelang Morena se tla nna boitshepo. 10A a se ka a tlhanoga ka sona, le e seng go ananya se se siameng ka se se sa siamang, gongwe se se sa siamang ka se se siameng. Mme fa a re o ananya seruiwa ka seruiwa, sona le se a reng o ananya ka sona di tla nna boitshepo ka bobedi jwa tsona. 11Mme fa e le seruiwa se se sa itshekang, se se sa tshwanelang go tlhabelwa Morena, a moikani a bee seruiwa seo fa pele ga moperesiti. 12A moperesiti a se atlhole gore a se siame gongwe ga se a siama. Go tla nna jaaka wena moperesiti o atlhotse. 13Mme fa a rata go se golola, a a oketse karolo ya botlhano godimo ga tlhwatlhwa ya sona e o e kaileng.

14“ ‘Fa motho a itshepisetsa Morena ntlo ya gagwe go e mo neela, a moperesiti a e sekaseke, fa e siame gongwe e sa siama; ka fa moperesiti a e kayang ka teng, go nne jalo. 15Jaanong fa yo o itshepisitseng ntlo ya gagwe a rata go e reka gape, a a oketse tlhwatlhwa e o e kaileng ka karolo ya botlhano ya yona; foo e tla mmoela.

16“ ‘Fa motho a itshepisetsa Morena tshimo nngwe ya boswa jwa gagwe, o e kaye ka fa peong e e jwalwang mo go yona. Fa peo ya garase e tlatsa homere, o e kaye dišekele di le 50 tsa selefera. 17Fa a itshepisa tshimo ya gagwe go tloga ka ngwaga wa tuduetso, a go nne jalo ka fa o e kaileng ka teng. 18Mme fa a itshepisa tshimo ya gagwe morago ga ngwaga wa tuduetso, a moperesiti a mmeele tlhwatlhwa ka fa dinyageng tse di setseng go ya ngwageng wa tuduetso, mme e o e kaileng e fokodiwe jalo. 19Fela fa yo o itshepisitseng tshimo a rata go e reka gape, a a oketse tlhwatlhwa e o e kaileng ka karolo ya botlhano ya yona; foo e tla mmoela. 20Fa a sa ithekele tshimo gape, mme a e rekisa mo monneng yo mongwe, ga e kitla e tlhola e gololwa. 21E re tshimo eo e gologa ka ngwaga wa tuduetso, e itshepele Morena jaaka tshimo e e hutsitsweng. E tla nna ya moperesiti e le boswa jwa gagwe.

22“ ‘Mme fa a itshepisetsa Morena tshimo e a e rekileng e e seng ya masimo a boswa jwa gagwe, 23gona a moperesiti a mmeele tlhwatlhwa e e lekanyeng go ya ngwageng wa tuduetso; a a ntshe ka lone letsatsi leo tlhwatlhwa e o e kaileng, e nne neo e e boitshepo ya Morena. 24Ka ngwaga wa tuduetso tshimo eo e tla boela kwa go ene yo moikani a e rekileng mo go ene yo e neng e le naga ya boswa jwa gagwe.

27:24
Lef. 25:10

25“ ‘Tsotlhe tse o di kayang o di kaye ka šekele ya Felo-ga-Boitshepo. Šekele ke digera di le 20. 26Fela maitibolo a diruiwa, ka e le a Morena ka go tsalwa pele, a go se nne ope yo o a itshepisang, a e leng a kgomo gongwe a sefutshane; kana ona e ntse e le a Morena.

27:26
Ekes. 13:2
27Mme fa e le seruiwa se se sa itshekang, a a se golole ka fa o se kayang ka teng, a be a oketse karolo ya botlhano ya teng; fa se sa gololwe, a se rekisiwe ka fa o se kayang ka teng.

28“ ‘Fela tsotlhe tse di hutsitsweng tse motho a di hutseditseng Morena, di tswa mo go tse e leng tsa gagwe, le fa e le motho gongwe seruiwa gongwe tshimo nngwe ya boswa jwa gagwe, tsone ga di kitla di rekisiwa le e seng go gololwa. Tsotlhe tse di hutsitsweng ke tse di boitshepotshepo tsa Morena.

27:28
Num. 18:14
21:2
29Le fa e le motho ofe yo o hutsitsweng ga a kitla a gololwa. O tshwanetse go bolawa.
27:29
1 Sam. 15:3,9

30“ ‘Dikarolo tsotlhe tsa lesome tsa lefatshe tsa dijwalo tsa masimo le tsa maungo a ditlhare ke tsa Morena; di itshepetse Morena.

27:30
Num. 18:21
31Mme fa motho a rata go golola karolo ya lesome ya gagwe, a a ntshe tlhwatlhwa ya yona, a ba a e oketse ka karolo ya botlhano. 32Fa e le karolo yotlhe ya lesome ya dikgomo le ya difutshane, tsotlhe tse di huhumelang ka fa tlase ga thobane ya modisa, ya lesome nngwe le nngwe e tla itshepela Morena. 33A go se ka ga sekasekwa fa e siame gongwe e sa siama; le gona e se ka ya ananngwa. Mme fa motho a re o e ananya, foo yona le e a reng o ananya ka yona, di tla nna boitshepo tsoo pedi; ga se tse di ka gololwang.’ ”

34Ke tsona ditaelo tse Morena o di laetseng Moše kwa thabeng ya Sinai gore a di laele Baiseraele.

27:34
Lef. 26:46