Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Melao ka ga Meletlo e megolo

231Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Dipaka tsa Meletlo ya Morena tse lo tshwanetseng go di kua go nna dikgobokano tse di boitshepo, e bong dipaka tsa meletlo ya me ke tse: 3Tiro a e dirwe ka malatsi a marataro, mme letsatsi la bosupa ke la Sabata la boikhutso jo bo tletseng ke la pitso e e boitshepo ya Morena. Lo se ka lwa dira tiro epe ka lone. Ke la Sabata la Morena mo mafelong otlhe kwa lo nnang teng.

23:3
Ekes. 20:8-11
4Dipaka tsa meletlo ya Morena tsa go phuthegela kwa Felong-ga-Boitshepo tse lo tshwanetseng go di kua ka dinako tsa tsona ke tse:
23:4
Ekes. 23:14-19

Paseka

(Num. 28:16-25)

5“ ‘Ka kgwedi ya ntlha e le 14 maitsiboa ke Tlolaganyo ya Morena.

23:5
Ekes. 12
6Mme ka letsatsi la 15 la kgwedi eo ke Moletlo wa Morena wa dinkgwe tse di sa bedisiwang; lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa. 7Ka letsatsi la ntlha go nne kgobokano e e boitshepo ya lona ya Moletlo, lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone. 8Lo fisetse Morena ditlhabelo malatsi a supa. Letsatsi la bosupa ke la kgobokano e e boitshepo ya Moletlo. Lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone.’ ”

9Morena a ba a raya Moše a re: 10“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘E re lo sena go fitlha kwa lefatsheng le ke tla le lo nayang, mme lo roba thobo ya lona, gona lo ise ngata ya ntlha ya mabutswapele a lona kwa go moperesiti. 11Ene a kgadikanye ngata eo fa pele ga Morena gore lo kgatlhe Morena ka yona. Moperesiti a e kgadikanye ka letsatsi le le tlhomaganang le la Sabata.

23:11
Math. 28:1
1 Bakor. 15:20
12Mme ka letsatsi le lo kgadikanyang ngata eo ka lone lo direle Morena setlhabelo sa phiso sa kwana e e se nang bogole ya ngwaga o le mongwe 13mmogo le tshupelo ya dijo ya sona, e bong ya dikarolo tse pedi tsa some tsa efa ya bupe jo bo boleta, bo tlhakantswe le lookwane e le tshupelo ya molelo ya Morena e e nkgang monate le tshupelo ya noo ya teng ya weine ya karolo ya bone ya hina. 14Lo se ka lwa ja senkgwe le dipabe tsa letlhafula pele ga letsatsi leo, pele lo ise lo tlise tshupelo ya Modimo wa lona. Ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona mo mafelong otlhe kwa lo nnang teng.

Tebogo ya Thobo

(Num. 28:26-31)

15“ ‘Jaanong go tloga ka letsatsi le le tlhomaganang le Sabata le lo tlisitseng ngata ya kgadikanyo ka lone lo bale dibeke di supa tse di tletseng,

23:15
Ekes. 23:16
34:22
Num. 28:26-31
Doit. 16:9-12
16go ya go fitlha letsatsing le le tlhomaganang le Sabata wa bosupa, lo bale malatsi a le 50. E be gona lo isetsang Morena tshupelo ya bupe jo bošwa. 17Lo tlise dinkgwe di le pedi tsa kgadikanyo, di tswa mo malapeng a lona, e nne tsa dikarolo tse pedi tsa lesome tsa efa ya bupe jo bo boleta, di besiwe di bedisitswe e le mabutswapele a Morena. 18Mmogo le dinkgwe tseo lo tlise dikwana di supa tse di se nang bogole tsa ngwaga o le mongwe le poana e le nngwe le diphelehu di le pedi; e nne tsa setlhabelo sa phiso sa Morena mmogo le ditshupelo tsa tsona tsa dijo le tsa noo di fisediwe Morena go nna tsa monko o o monate. 19Lo dire phoko e le nngwe setlhabelo sa boleo le dikwana di le pedi tsa ngwaga o le mongwe setlhabelo sa tebogo. 20A moperesiti a di kgadikanye mmogo le dinkgwe tsa mabutswapele go nna tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena mmogo le dikwana tse pedi; ke tse di itshepetseng Morena go nna tsa moperesiti. 21Lo tlhabe mokgosi ka lone letsatsi leo wa gore lo kgobokanele kwa Felong-ga-Boitshepo ka lone; se direng tiro epe ya mosebetsi ka lone. Ke molao o o sa khutleng gotlhe kwa le nnang teng.

22“ ‘E re lo roba thobo ya masimo a lona, lo se ka lwa feleletsa go roba matlhakore a masimo a lona, fa lo kotula; lo se ka lwa sela maronopo a thobo ya lona, mme lo a tlogelele bahumanegi le baeng. Ke nna Morena Modimo wa lona.’ ”

23:22
Lef. 19:9

Letsatsi la ntlha la ngwaga o mošwa

(Num. 29:1-6)

23Morena a ba a raya Moše a re: 24“Bua le Baiseraele o re: ‘Letsatsi la ntlha la kgwedi ya bosupa e nne le legolo la boikhutso mo go lona la modumo wa dinaka o o kgothatsang, la go kgobokanela kwa Felong-ga-Boitshepo.

23:24
Num. 29:1-6
10:10
25Lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone; lo isetse Morena ditlhabelo tsa molelo.’ ”

Letsatsi la thuanyo

(Num. 29:7-11)

26Morena a ba a raya Moše a re: 27“Ka kgwedi ya bosupa eo e le 10 ke letsatsi la thuanyo; lo tshwanetse go kgobokanela kwa Felong-ga-Boitshepo ka lone, le go ikokobetsa, lo isetse Morena ditlhabelo tsa molelo. 28Lo se ka lwa dira tiro epe ka lone letsatsi leo; gonne ke letsatsi la thuanyo la go agisanya le Morena, Modimo wa lona. 29Mme mongwe le mongwe yo o sa ikokobetseng ka letsatsi leo o tshwanetse go nyelediwa mo morafeng wa ga gabo. 30Gape motho mongwe le mongwe yo o dirang tiro nngwe ka lone letsatsi leo ke tla mo isa tatlhegong, ke mo tlosa mo morafeng wa ga gabo. 31Lo se ka lwa dira tiro epe ka lone. Ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona mo mafelong otlhe kwa lo nnang teng. 32Ke Sabata wa boikhutso jo bo tletseng mo go lona, mme lo ikokobetse. Lo simolole ka la robongwe la kgwedi eo, go tloga maitsiboa go ya maitsiboa a kamoso, lo ikhutse ka Sabata yoo wa lona.”

Moletlo wa Metlaagana

(Num. 29:12-40)

33Morena a ba a raya Moše a re: 34“Bua le Baiseraele o re: ‘Ka kgwedi eo ya bosupa e le 15 ke Moletlo wa Metlaagana wa Morena wa malatsi a supa.

23:34
Ekes. 23:16
32:22
Num. 29:12-39
Doit. 16:13-15
35Ka letsatsi la ntlha go kgobokanelwe kwa Felong-ga-Boitshepo; lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone. 36Lo nne lo isetse Morena ditshupelo tsa molelo malatsi a supa, mme ka letsatsi la robedi lo kgobokanele kwa Felong-ga-Boitshepo, lo be lo isetse Morena ditshupelo tsa molelo; ke kgobokano ya go khutlisa Meletlo. Lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone.
23:36
Joh. 7:37

37“ ‘Ke tsona dipaka tsa Meletlo ya Morena tse lo tshwanetseng go di kua gore go kgobokanelwe kwa Felong-ga-Boitshepo, go be go isediwe Morena ditshupelo tsa molelo, e bong ditlhabelo tsa phiso le ditshupelo tsa dijo le ditlhabelo tse di jewang le ditshupelo tsa noo ka fa go batlegang letsatsi lengwe le lengwe ka teng. 38Kwa ntle ga tsona go tsisiwa tsa boSabata ba Morena le dineo tsa lona le dineo tsotlhe tsa maikano a lona le dineo tsotlhe tsa bogalona tse lo di neelang Morena.

39“ ‘Fela ka kgwedi ya bosupa e le 15 fa lo sena go roba thobo ya masimo, lo tshware Moletlo wa Morena malatsi a supa. Ka letsatsi la ntlha go ikhutsiwe le ka letsatsi la robedi. 40Ka letsatsi la ntlha lo tsee maungo a ditlhare tse dintle le dikala tsa mekolane le tsa ditlhare tse di raraanyeng le tsa megokare ya noka, lo itumele fa pele ga Morena, Modimo wa lona, malatsi a supa.

23:40
Neh. 8:14-16
41Lo o dire malatsi a supa ka ngwaga e le Moletlo wa Morena; ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona; lo o tshware ka kgwedi ya bosupa. 42Lo nne mo metlaaganeng malatsi a supa; botlhe ba ba tsaletsweng mo Iseraele ba nne mo metlaaganeng 43gore ba ditshika tsa lona ba tle ba itse gore ke ne ke nnisa Baiseraele mo metlaaganeng, fa ke ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto. Ke nna Morena Modimo wa lona.’ ”

44Mme Moše a begela Baiseraele dipaka tsa Meletlo ya Morena.

24

Melao ka ga dipone

(Ekes. 27:20,21)

241Morena a ba a raya Moše a re: 2“Laela Baiseraele gore ba go tlisetse lookwane lo lo sa pekwang lwa diolefa tse di thugilweng gore e nne lwa setlhomo, go tle go nne lobone lo lo tukang ka gale.

24:2
Ekes. 27:20
3A Arone a lo baakanye ka fa ntle ga lesire la Letlole la Tshupo mo Tenteng ya Boipontsho gore lo tuke go tloga maitsiboa go ya mosong fa pele ga Morena ka gale. Ke molao o o nnetseng ruri wa ditshika tsa lona. 4A a baakanye dipone mo setlhomong sa gouta e e sa pekwang gore di tuke fa pele ga Morena ka gale.

5“Le gona a a tsee bupe jo bo boleta, a bese dinkgwe di le 12 tsa jona; dikarolo di le pedi tsa some tsa efa ya bupe e nne tsa senkgwe se le sengwe. 6A di tlhatlaganye mekoa e le mebedi, di le 6 mo mokoeng o le mongwe mo tafoleng ya gouta e e sa pekwang fa pele ga Morena. 7A ba a bee bupe jwa maswalo a a phepa mo dinkgweng tse di tlhatlaganyeng e le jo bo tshubelwang Morena mo boemong wa dinkgwe. 8A a di rulaganye jalo ka letsatsi lengwe le lengwe la Sabata fa pele ga Morena ka gale, di tswa mo Baiseraeleng, e nne tshwanelo ya kgolagano e e nnetseng ruri. 9E tla nna tsa ga Arone le bomorwawe; ba di je mo Felong-ga-Boitshepo; gonne ke tse di boitshepotshepo tsa gagwe, di tswa mo ditshupelong tsa molelo tsa Morena; ke tshiamelo e e sa khutleng.”

Petso ya yo o kgadileng Modimo le ya maleo a mangwe

10Mme monna mongwe yo mmaagwe e neng e le Moiseraele, mme rraagwe e le Moegepeto, o kile a tswa mo lapeng a tsena mo gare ga Baiseraele; ene morwa mosadi wa Moiseraele a lwa le Moiseraele yo mongwe. 11Jaanong morwa mosadi wa Moiseraele a kgala leina la Morena, a ba a rogaka. Ke fa a isiwa kwa go Moše. Leina la ga mmaagwe e ne e le Selomithe morwadia Diberi wa lotso lwa ga Dane. 12Mme ba mo golega go ya ba be ba utlwe katlholo ka fa taelong ya Morena.

24:12
Num. 15:34

13Mme Morena a raya Moše a re: 14“Morogaki yo o mo ntshetse kwa ntle ga bothibelelo, mme a botlhe ba ba mo utlwileng ba mmee mabogo mo tlhogong, mme phuthego yotlhe e mo kgobotletse ka majwe. 15O be o ree Baiseraele o re: ‘Mongwe le mongwe yo o rogang Modimo wa gagwe o tla rwala boleo jwa gagwe. 16Yo o kgalang leina la Morena o tshwanetse go bolawa. A phuthego yotlhe e mo kgobotletse ka majwe. Le fa e le moeng gongwe yo o tsaletsweng mo gae, fa a kgala leina la Morena a a bolawe.

24:16
Ekes. 20:7
Math. 26:65

17“ ‘Le motho yo o bolayang motho yo mongwe o tshwanetse go bolawa. 18Yo o bolayang seruiwa a a se lefe ka se sengwe, botshelo bo lefiwe ka botshelo.

24:18
Ekes. 21:12

19“ ‘Mme fa motho a golafatsa mongwe-ka-ene a a direlwe jaaka a dirile: 20A lefele thobego ka thobego le leitlho ka leitlho le leino ka leino; a a direlwe jaaka a golafaditse motho. 21Yo o bolaileng seruiwa a a se lefe, mme yo o bolaileng motho a a bolawe! 22Molao o le mongwe o tla lo laola, moeng fela jaaka ngwana wa legae; gonne ke nna Morena Modimo wa lona.’ ”

24:22
Lef. 19:34
Ekes. 12:49

23Moše a bolelela Baiseraele jalo, mme ba ntshetsa morogaki kwa ntle ga bothibelelo, ba mo kgobotletsa ka majwe. Baiseraele ba dira jaaka Morena a laetse Moše.

24:23
Num. 15:36

25

Ka ga Sabata wa masimo

(Doit. 15:1-11)

251Morena o ne a bua le Moše kwa thabeng ya Sinai a re: 2“Bua le Baiseraele, o ba ree o re: ‘E re lo sena go fitlha kwa lefatsheng le ke tla le lo nayang, lo latse masimo, a nne le Sabata wa Morena. 3O leme tshimo ya gago dinyaga di le thataro, le tshimo ya gago ya moweine o o pome dikala dinyaga di le thataro, o robe thobo ya teng.

25:3
Ekes. 23:10,11
Doit. 15:1-11
4Mme ka ngwaga wa bosupa go tla nna Sabata wa boikhutso jo bo tletseng wa masimo, e nne Ngwaga-wa-Sabata wa Morena. Tshimo ya gago o se ka wa e lema le tshimo ya moweine ya gago o se ka wa o poma dikala. 5Matshwabudu a thobo ya gago o se ka wa a roba; maungo a moweine wa gago o o sa pongwang dikala o se ka wa a fula. A e nne ngwaga wa boikhutso wa masimo. 6Mme matshwabudu a Sabata wa masimo e tla nna dijo tsa lona, e bong tsa gago le tsa motlhanka wa gago le tsa lelata la gago le tsa modiredi wa gago yo o rapetsweng tuelo le tsa yo o agileng nao le tsa botlhe ba ba nang nao 7le tsa diruiwa tsa gago le tsa diphologolo tse di mo lefatsheng la ga lona; matshwabudu otlhe a lone e tla nna dijo.

Ngwaga wa ntšhwafatso

8“ ‘Jaanong o bale Dinyaga-tsa-Sabata di supa, e bong dinyaga di supa gasupa, mme sebaka sa Dinyaga-tsa-Sabata di supa e tla nna dinyaga di le 49. 9E be gona o utlwatsang lonaka lwa mokgosi o mogolo ka kgwedi ya bosupa e le some; ka lone letsatsi la thuanyo lo utlwatse lonaka mo lefatsheng lotlhe la lona.

25:9
Lef. 23:27
10Mme lo itshepise ngwaga wa 50, lo tlhabe mokgosi mo lefatsheng wa kgololo ya baagi botlhe ba lone. A e nne ngwaga wa tuduetso wa lona wa gore mongwe le mongwe a boelwe ke boswa jwa gagwe, a boele kwa ga gabo.
25:10
Jes. 61:2
Luka 4:19
11Ngwaga wa 50 e tla nna ngwaga wa tuduetso wa lona. Lo se ka lwa lema le e seng go roba matshwabudu a ona le e seng go fula maungo a moweine o o sa pongwang dikala. 12Gonne ke ngwaga wa tuduetso, a o nne boitshepo mo go lona. Thobo ya ona lo e jele kwa masimo. 13Ka ngwaga oo wa tuduetso mongwe le mongwe wa lona a amogele boswa jwa gagwe gape. 14Jaanong fa o rekisa sengwe mo go mongwe-ka-wena, gongwe o reka sengwe mo go ene, lo se ka lwa patikana.
25:14
1 Bathes. 4:6
15Mme o reke mo go mongwe-ka-wena ka fa palong ya dinyaga tse di fetileng go tloga ka ngwaga wa tuduetso; le ene a rekise mo go wena ka fa palong ya dinyaga tsa dithobo go fitlha ngwageng wa tuduetso. 16O godise tlhwatlhwa ya teng ka fa bontsing jwa dinyaga tse di setseng; gongwe o e fokotse ka fa bobotlaneng jwa dinyaga; gonne ke palo ya dithobo tse a di rekisang mo go wena. 17Jaanong he, lo se ka lwa patikana, mme o boife Modimo wa gago; gonne ke nna Morena Modimo wa lona.

Bothata jwa ngwaga wa bosupa

18“ ‘Ka moo he dirang ka fa melaong ya me, lo tlhokomele ditshiamelo tsa me, lo di dirafatse gore lo nne mo lefatsheng lo iketlile.

25:18
Lef. 26:5
1 Dikg. 5:5
19Foo lefatshe le tla ntsha maungo a lone, mme lo tla ja, lo kgora, lo nna mo go lone lo iketlile. 20Mme fa lo ka re: Re tla ja eng ka ngwaga wa bosupa, fa re sa leme, re sa phuthe thobo ya rona? 21Nna ka re: Ke tla lo neela tshegofatso ya me ka ngwaga wa borataro gore lo fole thobo ya dinyaga di le tharo.
25:21
Doit. 28:8
22Lo tla lema gape ka ngwaga wa robedi, lo ntse lo ja tsa thobo ya ngwagatlola go ya ngwageng wa robongwe; lo tla ja dijo tse dikgologolo go ya go be go tla thobo ya ona.

Ka ga go rekolola lefatshe

23“ ‘A lefatshe le se ka la rekisediwa ruri; gonne ke la me; lona lo baeng le bajaki fela mo go nna.

25:23
Pes. 39:13

24“ ‘Mo lefatsheng lotlhe le e leng la lona lo dumelele thekololo ya lone. 25E re fa wa ga eno a humanegile, a ba a rekisa sengwe sa boswa jwa gagwe, a go tle mogolodi wa gagwe yo o gaufi nae losikeng, a rekolole se se rekisitsweng sa wa ga gabo.

25:25
Ruthe 4:3,4
26Mme fa motho a se na mogolodi, mme a kgona go bona madi ka esi a a lekanyeng thekololo ya sa gagwe, 27a go balwe dinyaga go tloga jale fa se rekisiwa, a be a busetse monna yo a se rekisitseng mo go ene madi a a lekanyeng dinyaga tse di setseng, a be a amogele boswa jwa gagwe gape. 28Mme fa a sa bone madi a a lekanyeng go a mmusetsa, gona se a se rekisitseng se tla nna mo seatleng sa moreki wa sona go ya ngwageng wa tuduetso. Mme ka ngwaga wa tuduetso se tla gologa, mme o tla amogela boswa jwa gagwe gape.

29“ ‘Mme fa motho a rekisa ntlo e e nnwang ya mo motseng o o ageletsweng ka lobota, o ka e rekolola fela, fa ngwaga o ise o fele a sena go e rekisa; ke sona sebaka sa go ka e ithekololela. 30Fa ngwaga o ka fela a ise a e rekolole gona ntlo e e mo motseng o o nang le lobota e tla nna ya moreki wa yona le ya ditshika tsa gagwe ka metlha. Ga e kitla e gologa le e seng ka ngwaga wa tuduetso. 31Mme matlo a metsana e e se nang lobota tikologong a a kaiwe jaaka masimo a naga: A ka rekololwa; le gona a tla gologa ka ngwaga wa tuduetso. 32Fela fa e le metse ya Balefi, e bong matlo a metse ya boswa jwa bone, ona Balefi ba ka a rekolola ka metlha yotlhe.

25:32
Num. 35
33Mme fa mongwe wa Balefi a sa rekolole ntlo e a e rekisitseng, gona e tla gologa ka ngwaga wa tuduetso, fa e le mo motseng o e leng boswa jwa gagwe; gonne matlo a metse ya Balefi ke boswa jwa bone mo Baiseraeleng. 34Naga ya mafulo a metse ya bone e se ka ya rekisiwa. Gonne ke boswa jwa bone jo bo sa khutleng.

Ka ga go adima mohumanegi madi

35“ ‘Fa wa ga eno a humanega, mme letsogo la gagwe le simolola go tlhoka fa go wena, o mo thuse gore a phele nao jaaka moeng le mojaki. 36Fa o mo adima madi, se a tsadise, se re, a boe le kokeletso, mme o boife Modimo wa gago gore wa ga eno a phele nao.

25:36
Doit. 23:20
37O se ka wa mo neela madi a gago gore a tsale, le e seng go mo neela dijo tsa gago gore di boe le kokeletso. 38Ke nna Morena Modimo wa lona yo ke lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto go lo naya lefatshe la Kanana gore ke nne Modimo wa lona.

Ka ga bokgoba

39“ ‘E re fa wa ga eno a humanega fa go wena, a ba a ithekisa mo go wena, o se ka wa mo dirisa tiro ya bokgoba.

25:39
Ekes. 21:2
40A a nne nao jaaka modiri yo o rapetsweng tuelo le jaaka mojaki, a go direle jalo go ya ngwageng wa tuduetso. 41E be gona a gologang mo go wena, ene le bana ba gagwe nae, a boela kwa losikeng lwa gagwe, a amogela boswa jwa gagwe gape. 42Gonne ke batlhanka ba me ba ke ba ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto; ga ba tshwanela go rekisiwa jaaka makgoba. 43Wa ga eno o se ka wa mo laola ka bopeloethata, mme o boife Modimo wa gago.
25:43
Baef. 6:9
44Fa e le lekgoba la monna le la mosadi ba o ba batlang, lo ka ba reka mo merafeng e e mo tikologong ya lona. 45Le gona lo ka reka bana ba bajaki ba ba nnang le lona, le fa e le ba bangwe ba losika lwa bone ba ba lo agetseng ba ba ba tsetseng mo lefatsheng la ga lona: Bone e ka nna makgoba a lona. 46Mme lo ka a tlogelela bana ba lona sehularong sa lona gore e nne a bone e le leruo; ona lo ka a dirisa ditiro tsa bokgoba ka metlha; fela mo go ba ga lona ba Baiseraele a go se nne ope yo o laolang wa ga gabo ka bopeloethata.

47“ ‘Mme fa moeng gongwe mojaki a huma fa go wena, mme wa ga eno a humanega fa go ene, a ba a ithekisa mo go moeng gongwe mo go mojaki fa go wena gongwe mo go yo mongwe wa losika lwa moeng, 48gona a a nne le tshiamelo ya go ka rekololwa, le fa a ithekisitse; a mongwe wa ba ga gabo a mo rekolole. 49Gongwe a rrangwanaagwe kampo morwa rrangwanaagwe a mo rekolole, gongwe a yo mongwe wa ba ga gabo ba madi wa losika lwa gagwe a mo rekolole, gongwe fa a ka kgona, a a ithekolole. 50A a bale le moreki wa gagwe go simolola ka ngwaga o a ithekisitseng mo go ene ka ona go ya ngwageng wa tuduetso; madi a go ithekisa a laolwa ke palo ya dinyaga tseo; o tla bo a ne a na nae ka sebaka seo jaaka modiri yo o rapetsweng tuelo. 51Fa go sa ntse go le dinyaga tse dintsi go ya ngwageng wa tuduetso a a buse madi mangwe a o rekilweng ka ona a a di tshwanetseng e le a go ithekolola. 52Mme fa go setse dinyaga di se kae fela go ya ngwageng wa tuduetso, a a di bale, a be a buse madi a a tshwanetseng dinyaga tseo tsa gagwe, e le a go ithekolola. 53Jaanong fa a tlhoka thekololo a a nne nae ka ngwaga le ngwaga jaaka yo o rapetsweng tuelo; moreki ga a tshwanela go bonwa a mo laola ka bopeloethata. 54Fela fa a sa rekololwe jalo, o tla gologa ka ngwaga wa tuduetso le bana ba gagwe. 55Gonne Baiseraele ke batlhanka ba me; ke batlhanka ba me ba ke ba ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto. Ke nna Morena Modimo wa lona.