Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Ka ga manyalo a a ilegang

181Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Ke nna Morena, Modimo wa lona. 3Lo se ka lwa dira jaaka go dirwa kwa lefatsheng la Egepeto le lo neng lo agile mo go lone; lo se ka lwa dira jaaka go dirwa kwa lefatsheng la Kanana le ke tla lo isang kwa go lone; lo se ka lwa sepela ka fa mekgweng ya bone

18:3
Ekes. 23:24
; 4mme lo dire ka fa ditshiamelong tsa me, lo tlhokomele melao ya me go sepela ka yona. Ke nna Morena, Modimo wa lona. 5Tlhokomelang he melao ya me le ditshiamelo tsa me; motho yo o dirang ka fa tsona o tla phela ka tsona; ke nna Morena
18:5
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Baroma 10:5
Bagal. 3:12
.

6“ ‘A go se nne ope yo o nyalang yo o gaufi nae ka madi go kopana nae ka mmele. Ke nna Morena. 7O se ka wa nyalwa ke rraago le e seng go nyala mmaago; ke mmaago, ga o na go kopana nae ka mmele. 8O se ka wa nyala mosadi wa ga rraago; ke go roga rraago.

18:8
Gen. 35:22
Doit. 27:20
1 Bakor. 5:1
9O se ka wa nyala kgaitsadio yo e leng morwadia rraago gongwe morwadia mmaago, le fa a tsaletswe mo gae gongwe go sele; ga o na go kopana nae ka mmele.
18:9
Doit. 27:22
10O se ka wa nyala morwadia morwao gongwe morwadia morwadio; kana ke go ithogaka. 11O se ka wa nyala morwadia mosadi wa ga rraago yo o tsetsweng ke rraago yo e leng kgaitsadio; ga o na go kopana nae ka mmele. 12O se ka wa nyala rakgadiago; gonne ene le rraago ke bana ba motho. 13O se ka wa nyala mogoloa-mmaago, le fa e le mmangwanaago; gonne ba tsetswe le mmaago. 14O se ka wa roga mogoloa-rraago gongwe rangwanaago ka go nyala mosadi wa gagwe; ke mmaago. 15O se ka wa nyala ngwetsi wa gago; ke mosadi wa ga morwao; o se ka wa kopana nae ka mmele.
18:15
Gen. 38:16
16O se ka wa nyala mosadi wa ga morwa-rraago; ke go mo roga.
18:16
Mar. 6:18
17O se ka wa nyala mosadi le morwadie; o se ka wa mo tsaya le morwadia morwawe gongwe morwadia morwadie go kopana nabo ka mmele; ke ba losika lwa gagwe. Go re jalo ke tiro e e maswe thata.
18:17
Doit. 27:23
18Le gona o se ka wa nyala bana ba motho lefufa go kopana le wa bobedi ka mmele, wa ntlha a sa ntse a phela.

19“ ‘Le gona o se ka wa atamela mosadi go kopana nae ka mmele, fa a le mo boitshekologong jwa mosese.

18:19
Lef. 15:24
Hes. 18:6
22:10
20O se ka wa batela mosadi wa mongwe-ka-wena, wa itshekologa ka ene.
18:20
2 Sam. 11:4
21O se ka wa ntsha ope wa bana ba gago go mo neela Mologe ka go mo ralatsa molelo, e se re gongwe wa itshepolola leina la Modimo wa gago. Ke nna Morena.
18:21
Doit. 18:10
2 Dikg. 21:6
Pes. 106:37
Jer. 7:31
22O se ka wa robala le monna jaaka go robalwa le mosadi. Ke se se ilegang.
18:22
1 Bakor. 6:9
Gen. 19:5
Baroma 1:27
23O se ka wa ikopanya le seruiwa sepe go itshekologa ka sona; le mosadi a se ka a ema fa pele ga seruiwa go kopana naso. Ke tlhakanyo e e boitshegang.
18:23
Ekes. 22:18

24“ ‘Lo se ka lwa iitshekolola ka sepe sa dilo tseo; gonne baheitane ba ke tla ba lelekang fa pele ga lona ba iitshekolotse ka tsotlhe tseo. 25Lefatshe le bile le itshekologile, mme ke tla le beletsa tshiamololo ya lone gore lefatshe le tlhatse beng ba lone. 26Mme lona lo tlhokomele melao ya me le ditshiamelo tsa me; lo se ka lwa dira sepe sa maila ao, lona ba lo tsaletsweng mo gae le fa e le moeng yo o lo agetseng. 27Gonne batho ba lefatshe ba ba neng ba le teng pele ga lona ba dirile maila otlhe ao, mo lefatshe le bileng la itshekologa. 28Lefatshe le ka tloga la lo tlhatsa, fa lo le itshekolola, jaaka le tlhatsitse baheitane ba ba neng ba le teng pele ga lona. 29Gonne batho botlhe ba ba dirang sengwe sa maila ao ba tla nyelediwa mo morafeng wa ga bone.

30“ ‘Tlhokomelang he tse di beilweng ke nna gore lo se dire sepe sa mekgwa ya maila a batho ba a dirileng pele ga lona, le e seng go iitshekolola ka ona. Ke nna Morena, Modimo wa lona.’ ”