Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Boitsheko jwa madi

171Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Arone le bomorwawe le Baiseraele botlhe, o ba ree o re: ‘Se Morena a se laetseng ke se: 3Mongwe le mongwe wa Baiseraele yo o tlhabang kgomo gongwe kwana gongwe podi mo bothibelelong gongwe kwa ntle ga jona, 4a sa e tlise kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho go e atametsa go nna setlhabelo sa Morena fa pele ga Taberenakele ya Morena: Monna yoo o tla kaiwa mmolai, o tsholotse madi; monna yoo o tshwanetse go bolawa mo morafeng wa ga gabo.

17:4
Jes. 66:3
5Ke go re: Baiseraele ba tlise ditlhabelo tse di jewang, tse ba tleng ba di tlhabele kwa ntle kwa nageng, ba di tlisetse Morena kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho kwa go moperesiti, ba di tlhabele Morena jaaka ditlhabelo tsa tebogo. 6A moperesiti a kgatshe madi mo aletareng ya Morena kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho, a fise mafura go nna monko o o monate mo Moreneng. 7Ditlhabelo tsa bone tse di jewang a ba se tlhole ba di tlhabela didimo tsa sekaka tse ba di setseng morago ka boikepo. A seo se e nne molao go ya go ileng mo go bone mo ditshikeng tsa bone ka metlha.’
17:7
Doit. 32:17

8“O ba ree o re: ‘Mongwe le mongwe wa Baiseraele le wa baeng ba ba lo agetseng yo o dirang setlhabelo sa phiso gongwe se se tlhabelwang go jewa, 9mme a sa se tlise kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho go se direla Morena, a monna yoo a bolawe mo morafeng wa ga gabo.

17:9
Doit. 12:14,15,22

10“ ‘Mongwe le mongwe wa Baiseraele le wa baeng ba ba lo agetseng yo o ka jang madi ke tla mo lebisa sefatlhego sa me ka bogale, ke mmolaya mo morafeng wa ga gabo.

17:10
Lef. 3:17
11Gonne botshelo jwa mmele bo mo mading; ke lo dumeletse go a dirisa mo aletareng fela gore lo direlwe thuanyo. Gonne madi ke ona a a ruanyang ka botshelo jo bo mo go ona.
17:11
Baheb. 9:22
12Ke ka moo ke reileng Baiseraele ka re: A go se nne motho ope mo go lona yo o jang madi; le moeng yo o lo agetseng a se ka a a ja.

13“ ‘Mongwe le mongwe wa Baiseraele, le fa e le wa baeng ba ba ba agetseng yo o tsomang phologolo gongwe nonyane e e jewang, a a tsholole madi a yona, a a tshelele ka mmu. 14Gonne botshelo jwa mmele mongwe le mongwe ke madi a ona. Ke ka moo ke reileng Baiseraele ka re: Lo se ka lwa ja madi a mmele ope; gonne botshelo jwa mmele mongwe le mongwe ke madi a ona. Mongwe le mongwe yo o a jang a a bolawe.

17:14
Gen. 9:4

15“ ‘Mme motho mongwe le mongwe, le fa e le wa mo gae gongwe moeng, yo o ka jang se se suleng gongwe se se gagotsweng ke sebata, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape ka metsi, a nne a itshekologile go ya maitsiboeng; foo o tla bo a itshekile.

17:15
Lef. 11:40
16Mme fa a sa di tlhatswe le e seng go tlhapa mmele, o tla rwala molato wa gagwe.’ ”

18

Ka ga manyalo a a ilegang

181Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Ke nna Morena, Modimo wa lona. 3Lo se ka lwa dira jaaka go dirwa kwa lefatsheng la Egepeto le lo neng lo agile mo go lone; lo se ka lwa dira jaaka go dirwa kwa lefatsheng la Kanana le ke tla lo isang kwa go lone; lo se ka lwa sepela ka fa mekgweng ya bone

18:3
Ekes. 23:24
; 4mme lo dire ka fa ditshiamelong tsa me, lo tlhokomele melao ya me go sepela ka yona. Ke nna Morena, Modimo wa lona. 5Tlhokomelang he melao ya me le ditshiamelo tsa me; motho yo o dirang ka fa tsona o tla phela ka tsona; ke nna Morena
18:5
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Baroma 10:5
Bagal. 3:12
.

6“ ‘A go se nne ope yo o nyalang yo o gaufi nae ka madi go kopana nae ka mmele. Ke nna Morena. 7O se ka wa nyalwa ke rraago le e seng go nyala mmaago; ke mmaago, ga o na go kopana nae ka mmele. 8O se ka wa nyala mosadi wa ga rraago; ke go roga rraago.

18:8
Gen. 35:22
Doit. 27:20
1 Bakor. 5:1
9O se ka wa nyala kgaitsadio yo e leng morwadia rraago gongwe morwadia mmaago, le fa a tsaletswe mo gae gongwe go sele; ga o na go kopana nae ka mmele.
18:9
Doit. 27:22
10O se ka wa nyala morwadia morwao gongwe morwadia morwadio; kana ke go ithogaka. 11O se ka wa nyala morwadia mosadi wa ga rraago yo o tsetsweng ke rraago yo e leng kgaitsadio; ga o na go kopana nae ka mmele. 12O se ka wa nyala rakgadiago; gonne ene le rraago ke bana ba motho. 13O se ka wa nyala mogoloa-mmaago, le fa e le mmangwanaago; gonne ba tsetswe le mmaago. 14O se ka wa roga mogoloa-rraago gongwe rangwanaago ka go nyala mosadi wa gagwe; ke mmaago. 15O se ka wa nyala ngwetsi wa gago; ke mosadi wa ga morwao; o se ka wa kopana nae ka mmele.
18:15
Gen. 38:16
16O se ka wa nyala mosadi wa ga morwa-rraago; ke go mo roga.
18:16
Mar. 6:18
17O se ka wa nyala mosadi le morwadie; o se ka wa mo tsaya le morwadia morwawe gongwe morwadia morwadie go kopana nabo ka mmele; ke ba losika lwa gagwe. Go re jalo ke tiro e e maswe thata.
18:17
Doit. 27:23
18Le gona o se ka wa nyala bana ba motho lefufa go kopana le wa bobedi ka mmele, wa ntlha a sa ntse a phela.

19“ ‘Le gona o se ka wa atamela mosadi go kopana nae ka mmele, fa a le mo boitshekologong jwa mosese.

18:19
Lef. 15:24
Hes. 18:6
22:10
20O se ka wa batela mosadi wa mongwe-ka-wena, wa itshekologa ka ene.
18:20
2 Sam. 11:4
21O se ka wa ntsha ope wa bana ba gago go mo neela Mologe ka go mo ralatsa molelo, e se re gongwe wa itshepolola leina la Modimo wa gago. Ke nna Morena.
18:21
Doit. 18:10
2 Dikg. 21:6
Pes. 106:37
Jer. 7:31
22O se ka wa robala le monna jaaka go robalwa le mosadi. Ke se se ilegang.
18:22
1 Bakor. 6:9
Gen. 19:5
Baroma 1:27
23O se ka wa ikopanya le seruiwa sepe go itshekologa ka sona; le mosadi a se ka a ema fa pele ga seruiwa go kopana naso. Ke tlhakanyo e e boitshegang.
18:23
Ekes. 22:18

24“ ‘Lo se ka lwa iitshekolola ka sepe sa dilo tseo; gonne baheitane ba ke tla ba lelekang fa pele ga lona ba iitshekolotse ka tsotlhe tseo. 25Lefatshe le bile le itshekologile, mme ke tla le beletsa tshiamololo ya lone gore lefatshe le tlhatse beng ba lone. 26Mme lona lo tlhokomele melao ya me le ditshiamelo tsa me; lo se ka lwa dira sepe sa maila ao, lona ba lo tsaletsweng mo gae le fa e le moeng yo o lo agetseng. 27Gonne batho ba lefatshe ba ba neng ba le teng pele ga lona ba dirile maila otlhe ao, mo lefatshe le bileng la itshekologa. 28Lefatshe le ka tloga la lo tlhatsa, fa lo le itshekolola, jaaka le tlhatsitse baheitane ba ba neng ba le teng pele ga lona. 29Gonne batho botlhe ba ba dirang sengwe sa maila ao ba tla nyelediwa mo morafeng wa ga bone.

30“ ‘Tlhokomelang he tse di beilweng ke nna gore lo se dire sepe sa mekgwa ya maila a batho ba a dirileng pele ga lona, le e seng go iitshekolola ka ona. Ke nna Morena, Modimo wa lona.’ ”

19

Melao ya Boitshepo le ya Tshiamo

191Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le phuthego yotlhe ya Baiseraele, o ba ree o re: ‘Nnang boitshepo, gonne nna Morena Modimo wa lona ke boitshepo.

19:2
Lef. 11:44,45
Math. 5:48
1 Pet. 1:15,16
3A mongwe le mongwe a boife mmaagwe le rraagwe, lo tlhokomele boSabata ba me; ke nna Morena Modimo wa lona.
19:3
Ekes. 20:8,12

4“ ‘Lo se ka lwa ineela medimo ya boithamako le e seng go itirela medimo e e bopilweng; ke nna Morena Modimo wa lona.

19:4
Ekes. 20:3
34:17

5“ ‘Fa lo tlhabela Morena setlhabelo sa tebogo, lo se tlhabe ka fa lo ka mo itumedisang ka teng.

19:5
Lef. 22:18-20
6A se jewe ka letsatsi le lo se tlhabang ka lone le kamoso, mme se se ka salang go ya letsatsing la boraro se fisiwe ka molelo.
19:6
Lef. 7:15-18
7Mme fa se ka jewa ka letsatsi la boraro, se tla bo se itshekologile, se sa kgatlhe. 8Yo o se jang o tla rwala molato wa gagwe; gonne o itshepolotse tse di boitshepo tsa Morena. Mme motho yoo a a nyelediwe mo morafeng wa ga gabo.

9“ ‘E re fa lo roba thobo ya lefatshe la lona, lo se ka lwa feletsa go roba matlhakore a masimo a lona; lo se ka lwa sela maronopo a thobo ya lona.

19:9
Lef. 23:22
Doit. 24:19
Ruthe 2:2,15,16
10Le tshimo ya gago ya moweine o se ka wa e ronopa le maungo a tshimo ya moweine ya gago a a tlhotlhoregileng o se ke wa a sela, mme o a tlogelele mohumanegi le moeng. Ke nna Morena Modimo wa lona.

11“ ‘Lo se ka lwa utswa; lo se ka lwa aka le e seng go tsietsanya.

19:11
Ekes. 20:15,16
1 Bathes. 4:6
12Lo se ka lwa ikana ka maaka ka leina la me, mo lo tla bong lo itshepolola leina la Modimo wa lona; ke nna Morena.
19:12
Ekes. 20:7
Math. 5:33

13“ ‘O se ka wa gatelela mongwe-ka-wena le e seng go mo thukhutha; yo o rapetsweng letsatsi o se ka wa lala o sa mo duela.

19:13
Doit. 24:14,15
Jer. 22:13
Jak. 5:4
14O se ka wa roga sesusu le e seng go baya sekgopi fa pele ga sefofu, mme o boife Modimo wa gago. Ke nna Morena.
19:14
Doit. 27:18

15“ ‘Lo se ka lwa dira tse di sokameng mo tshekong; o se ka wa gobelelela yo mmotlana le e seng go tlotla yo mogolo, mme o atlhole mongwe-ka-wena ka tshiamo.

19:15
Ekes. 23:6
Doit. 16:19,20
16O se ka wa tsamayatsamaya go senya maina mo morafeng wa ga eno le e seng go bolaisa mongwe-ka-wena mo tshekong; ke nna Morena.

17“ ‘O se ka wa tlhoa morwa-rraago mo pelong ya gago, mme o kgalemele mongwe-ka-wena ka tshwanelo, e se re gongwe wa nna mo molatong ka ntlha ya gagwe.

19:17
Pes. 141:5
Math. 18:15
18O se ka wa ipusolosetsa le e seng go bolokela ba morafe wa ga eno bogale, mme o rate mongwe-ka-wena jaaka o ithata. Ke nna Morena.
19:18
Math. 22:39
5:43-48
Luka 10:25-37
Baroma 13:9
Bagal. 5:14
Jak. 2:8
Joh. 13:34

19“ ‘Tlhokomelang melao ya me; o se ka wa gwedisanya mefuta e le mebedi ya diruiwa tsa gago; o se ka wa jwala peo ya mefuta e mebedi mo tshimong ya gago. O se ka wa apara seaparo se se logilweng ka ditlhale tsa mefuta e mebedi.

19:19
Doit. 22:9-11

20“ ‘Fa monna a robala le mosadi, mme mosadi yoo e le lekgoba le mogadingwana wa monna yo mongwe, mosadi a sa rekololwa le e seng go fiwa kgololesego, a petso e nne teng, fela ba se ka ba bolawa, ka mosadi a ne a sa gololwa. 21A monna a isetse Morena setlhabelo sa molato wa gagwe kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho, e bong phelehu ya setlhabelo sa molato. 22A moperesiti a mo ruanye ka phelehu ya setlhabelo sa molato fa pele ga Morena ka ntlha ya boleo jo a bo dirileng; foo o tla itshwarelwa boleo jo a bo dirileng.

19:22
Lef. 5:17,18

23“ ‘E re lo sena go fitlha kwa lefatsheng la Kanana le go tlhoma ditlhare tsa mefutafuta tse di jewang, foo lo kae maungo a tsona kilelo dinyaga di le tharo tsa ntlha; a a nne boheitane mo go lona, a se ka a jewa. 24Mme ka ngwaga wa bone maungo otlhe a tsona e nne dineo tse di boitshepo tsa go leboga Morena. 25Jaanong ka ngwaga wa botlhano lo ka ja maungo a tsona, e le gore di tle di lo ntsifaletse maungo. Ke nna Morena Modimo wa lona.

26“ ‘Lo se ka lwa ja sepe se na le madi a sona. Lo se ka lwa dira tsa botlhodi le e seng tsa boitseanape.

19:26
Lef. 3:17
27Lo se ka lwa ipeola tlhogo setlopo. Le gona lo se ka lwa poma ditedu tsa lona. 28Lo se ka lwa iphatsa mmele ka ntlha ya moswi, le e seng go ikgabisa ka mokgwara; ke nna Morena.

29“ ‘O se ka wa itshepolola morwadio ka go mo dirisa boaka, e se re gongwe lefatshe la tloga la dira boikepo, la ba la tlala bosula jo bo tlhabisang ditlhong. 30Tlhokomelang boSabata ba me, lo boife Felo-ga-Boitshepo ga me; ke nna Morena.

31“ ‘Se batleng thuso mo go ba ba buang le badimo le mo go baitseanape; lo se ka lwa ba botsa lwa tloga lwa itshekologa ka bone; ke nna Morena Modimo wa lona.

19:31
Lef. 20:6
Doit. 18:10,11
1 Sam. 28

32“ ‘Nanogela tlhogo e pududu, o tlotle sefatlhego sa motsofe, o boife Modimo wa gago; ke nna Morena.

33“ ‘E re fa moeng a lo falaletse mo lefatsheng la lona, lo se ka lwa mo gatelela.

19:33
Ekes. 22:20
34Moeng yo o lo falaletseng lo mo kaye jaaka mogalona, mme lo mo rate jaaka lo ithata; gonne le lona lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto. Ke nna Morena Modimo wa lona.

35“ ‘Lo se ka lwa dira tshiamololo mo tshekong ka selekanyo sa boleele le fa e le sa bokete gongwe sa seelo.

19:35
Doit. 25:13-16
Diane 11:1
36Lo nne le selekanyetso se se siameng le majwe a a supang bokete a a siameng le efa e e siameng le hina e e siameng; ke nna Morena, Modimo wa lona, yo ke lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto. 37Tlhokomelang melao ya me yotlhe le ditshiamelo, lo dire ka tsona; ke nna Morena.’ ”