Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Ka ga itshekologo ya monna le ya mosadi

151Morena a ba a raya Moše le Arone a re: 2“Buang le Baiseraele lo ba ree lo re: ‘Monna mongwe le mongwe yo o ntseng a tshologa madi a bonna mo mmeleng wa gagwe, tshologo eo ya gagwe e itshekologile.

15:2
Num. 5:2
3Itshekologo ya gagwe ka ntlha ya tshologo ya gagwe e tla nna jaana: A mmele wa gagwe o tswa tshologo ya gagwe gongwe o thibegile o sa tshologe, e ntse e le itshekologo ya gagwe. 4Bolao bongwe le bongwe jo motshologi a robalang mo go jona bo tla itshekologa; le sengwe le sengwe se a nnang mo go sona se tla itshekologa. 5Le fa e le mang yo o amang bolao jwa gagwe, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 6Le yo o nnang mo go sengwe se motshologi o neng a ntse mo go sona, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 7Le yo o amang mmele wa motshologi, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 8Mme fa yo o itshekileng a kgwelwa ke motshologi mathe, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 9Le manno a motshologi a palameng mo go ona a tla itshekologa. 10Le fa e le mang yo o amang sengwe le fa e le eng se se fa tlase ga gagwe, o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng; le yo o se rwalang, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 11Le yo o ka angwang ke motshologi a sa tlhapa diatla, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 12Selo sa letsopa se motshologi a se amang a se thujwe; mme tsa logong tsona, fa a di amile a di tlhatswiwe ka metsi.
15:12
Lef. 11:33

13“ ‘Fa motshologi a ka itsheka a sa tlhole a tshologa, a a bale malatsi a supa go tloga itshekong ya gagwe; morago ga moo a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape mmele ka metsi a motswedi; foo o tla bo a itshekile. 14Mme ka letsatsi la robedi a tsee maphoi a le mabedi gongwe maebana a le mabedi, a tle fa pele ga Morena fa mojakong wa Tente ya Boipontsho, a a neele moperesiti.

15:14
Lef. 5:7

15“ ‘Jaanong a moperesiti a a baakanye, le lengwe e nne la setlhabelo sa boleo, le lengwe e nne la setlhabelo sa phiso; moperesiti a mo ruanye jalo fa pele ga Morena ka ntlha ya tshologo ya gagwe.

16“ ‘E re fa monna a tshologa peo e se ka bolwetse, a a tlhape mmele otlhe, a nne a itshekologile go ya maitsiboeng.

15:16
Lef. 22:4
17Seaparo sengwe le sengwe le kobo nngwe le nngwe tse peo e tshologetseng mo go tsona a di tlhatswiwe ka metsi, di nne di itshekologile go ya maitsiboeng. 18E re fa monna a robala le mosadi a tshologa peo, a ba tlhape, ba nne ba itshekologile go ya maitsiboeng.

19“ ‘E re fa mosadi a bonye mosese, a tswa madi mo mmeleng, a a nne a itshekologile malatsi a supa, mme mongwe le mongwe yo o mo amang o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 20Le sengwe le sengwe se a robalang mo go sona a le mo itshekologong ya gagwe se tla itshekologa; le sengwe le sengwe se a nnang mo go sona se tla itshekologa. 21Le fa e le mang yo o amang bolao jwa gagwe, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape, a nne a itshekologile go ya maitsiboeng. 22Le mongwe le mongwe yo o amang se sengwe, le fa e le eng se a nnang mo go sona, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape, a nne a itshekologile go ya maitsiboeng. 23Fa mongwe a ama se se mo bolaong gongwe mo go se sengwe se mosadi a nnang mo go sona, o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 24Mme fa monna a robala nae, mme itshekologo ya go ipona ga mosadi e tla mo go ene, foo le monna o tla bo a itshekologile malatsi a supa; le bolao bongwe le bongwe jo monna a robalang mo go jona bo tla itshekologa.

15:24
Lef. 18:19
20:18

25“ ‘Mme fa mosadi a ka bona mosese malatsi a mantsi, e se sebaka sa ona, gongwe a o bona go feta sebaka sa ona, foo malatsi otlhe a itshekologo ya gagwe a tla tshwana le malatsi a mosese wa gale, ke go re: O ntse a itshekologile. 26Bolao bongwe le bongwe jo o robalang mo go jona a ntse a bolawa ke mosese bo tla tshwana le bolao jwa mosese wa gale; le sengwe le sengwe se a nnang mo go sona se tla itshekologa jaaka itshekologong ya go ipona ga gagwe. 27Mongwe le mongwe yo o amang dilo tseo o tla itshekologa; a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a be a tlhape, a nne a itshekologile go ya maitsiboeng. 28Mme fa mosadi a sena go itsheka a sa tlhole a ela madi, a a bale malatsi a supa; morago ga moo o tla bo a itshekile. 29Mme ka letsatsi la robedi a mosadi a tsee maphoi a le mabedi gongwe maebana a le mabedi, a a ise kwa go moperesiti fa mojakong wa Tente ya Boipontsho. 30Jaanong a moperesiti a a baakanye, le lengwe e nne la setlhabelo sa boleo, le lengwe e nne la setlhabelo sa phiso. A moperesiti a ruanye mosadi jalo fa pele ga Morena ka ntlha ya itshekologo ya gagwe.

31“ ‘Lo tlhagise Baiseraele jalo ka ntlha ya itshekologo ya bone gore ba se ka ba itshekolola Taberenakele ya me e e mo gare ga bone; foo ba ka tloga ba swa ka ntlha ya itshekologo ya bone.

32“ ‘Ke ona molao wa monna yo o nang le tshologo le yo o tshologang peo mo a itshekologang ka gona 33le wa mosadi yo o itshekologileng ka mosese le wa yo o nang le tshologo, le fa e le monna gongwe mosadi le wa monna yo o robalang le mosadi yo o itshekologileng.’ ”