Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Ditlhabelo tsa ntlha tsa ga Arone. Kgalalelo ya Morena ya bonala

91Jaanong ka letsatsi la robedi Moše a bitsa Arone le bomorwawe le bagolo ba Iseraele

9:1
Lef. 8:33
, 2a raya Arone a re: “Tsaya poana ya setlhabelo sa boleo le phelehu ya setlhabelo sa phiso tse di itekanetseng, o di tlise fa pele ga Morena. 3O be o ree Baiseraele o re: ‘Tsayang phoko ya setlhabelo sa boleo le namane le kwana tsa ngwaga o le mongwe tse di se nang bogole tsa setlhabelo sa phiso 4le poo le phelehu tsa ditlhabelo tsa tebogo go di tlhabela Morena, le tshupelo ya bupe jo bo dubilweng ka lookwane. Gonne Morena o tla iponatsa mo go lona kajeno.’ ”

5Ke fa ba tsaya tse Moše o di ba laetseng ba di tsisa fa pele ga Tente ya Boipontsho, mme phuthego yotlhe ya atamela, ya ema fa pele ga Morena. 6Jaanong Moše a re: “Tiro e ke e Morena o e lo laetseng go e dira gore kgalalelo ya Morena e tle e bonale mo go lona.” 7Moše a ba a raya Arone a re: “Atamela kwa aletareng, o dire setlhabelo sa boleo sa gago le setlhabelo sa phiso sa gago, o ithuanye le Modimo, o be o ruanye ba lapa la gago; o be o baakanye neo ya tlhabelo ya morafe, o o batlele thuanyo jaaka Morena a laetse.”

9:7
Lef. 16:6,11,15,17
Baheb. 5:3
7:27

8Ke fa Arone a atamela kwa aletareng, a itlhabela namane ya setlhabelo sa boleo se e leng sa gagwe. 9Mme bomorwa Arone ba isa madi kwa go ene, a ba a ina monwana wa gagwe mo mading, a a tshasa mo dinakeng tsa aletare, a ba a tshololela madi a a setseng mo motheong wa aletare. 10Mme mafura a setlhabelo sa boleo le diphilo le mafura a a bapileng le sebete a di fisa mo aletareng jaaka Morena a laetse Moše.

9:10
Lef. 4:8-12
11Nama le letlalo tsona a di fisetsa ka kwa ntle ga bothibelelo.

12Jaanong a tlhaba setlhabelo sa phiso, mme bomorwa Arone ba isa madi kwa go ene, a a kgatsha mo ditlhakoreng tsotlhe tsa aletare.

9:12
Lef. 1:10-13
13Ba be ba isa setlhabelo sa phiso kwa go ene ka fa dirweng tsa sona le tlhogo, mme a di fisa mo aletareng. 14A ba a tlhatswa mala le memomo, a di fisa mo godimo ga setlhabelo sa phiso mo aletareng.

15Morago ga moo a tsisa neo ya tlhabelo ya morafe: A tsaya phoko ya setlhabelo sa boleo se e leng sa morafe, a e tlhaba, a e dira setlhabelo sa boleo jaaka sa pele. 16A ba a tsisa setlhabelo sa phiso, a dira ka sona ka fa tshwanelong. 17A ba a tsisa tshupelo ya dijo, a tabola go tletse seatla, a e fisa mo aletareng – kwa ntle ga setlhabelo sa phiso sa mo mosong. 18A ba a tlhaba poo le phelehu tsa ditlhabelo tsa tebogo tsa morafe, mme bomorwa Arone ba isa madi kwa go ene, a ba a a kgatsha mo ditlhakoreng tsotlhe tsa aletare. 19Mme mafura a poo le a mogatla wa phelehu le lomipi lo lo apesitseng mogodu le diphilo le mafura a a bapileng le sebete, 20mafura ao ba a baya mo godimo ga dihuba, mme a fisa mafura ao mo aletareng. 21Mme dihuba le serope se se jang Arone a di kgadikanya go nna tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena jaaka Moše a laetse.

9:21
Lef. 7:30-34

22Jaanong Arone a tsholeletsa morafe mabogo a o tshegofatsa; a ba a fologa a sena go dira setlhabelo sa boleo le sa phiso le sa tebogo.

9:22
Num. 6:22-27
23Mme Moše le Arone ba tsena mo Tenteng ya Boipontsho; ya re ba sena go tswa, ba tshegofatsa morafe. Ke fa kgalalelo ya Morena e bonatsegela morafe otlhe.
9:23
Ekes. 40:34
24Molelo wa tswa kwa Moreneng, wa ja setlhabelo sa phiso le mafura mo aletareng. Ya re morafe otlhe o bona jalo, wa duduetsa, wa wela fa fatshe ka difatlhego.
9:24
2 Ditiraf. 7:1

10

Natabe le Abihu ba bolawa ke molelo wa Morena

101Mme bomorwa Arone, Natabe le Abihu, ba tsaya maiswana a bone, ba tsenya molelo mo go ona, ba baya maswalo godimo ga ona, ba tlisa molelo o sele fa pele ga Morena, o a sa o ba laelang. 2Ke fa molelo o tswa kwa Moreneng, o ba bolaya, mme ba swela fa pele ga Morena.

10:2
Num. 16:35
2 Ditiraf. 26:16-20
3Jaanong Moše a raya Arone a re: “Ke sona se Morena o se buileng a re: ‘Ke tla itshupa ke le boitshepo mo go ba ba nkatamelang; ke tla ikgalaletsa fa pele ga morafe otlhe!’ ” Mme Arone a didimala.
10:3
1 Pet. 4:17

4Mme Moše a bitsa Mišaele le Elesafane, bomorwa Usiele, rrangwanaagwe Arone, a ba raya a re: “Atamelang lo tlose ba ga lona fa pele ga Felo-fa-go-Boitshepo, lo ba ntshetse kwa ntle ga bothibelelo.”

10:4
Ekes. 6:22
Dit. 5:6,10
5Ba atamela, ba ba ntshetsa kwa ntle ga bothibelelo ba ntse ba apere dikobo tsa letseta tsa boperesiti jaaka Moše a buile.

6Moše a ba a raya Arone le Eleasare le Ithamare bomorwawe a re: “A meriri ya tlhogo tsa lona e se ka ya lepelela ka botlhaswa, lo se ka lwa ikgagola diaparo, e se re gongwe lwa swa mme bogale jwa wela mo phuthegong yotlhe. A Baiseraele botlhe ba ga lona e nne bone ba ba lelelang phiso e Morena e e dirileng.

10:6
Lef. 21:10
7Le gona lo se ka lwa tloga mojakong wa Tente ya Boipontsho, e se re gongwe lwa swa; gonne lookwane lwa tlotso lwa Morena lo mo go lona.” Mme ba dira ka fa lefokong la ga Moše.

Ditaelo ka ga baperesiti

8Letsatsi lengwe Morena a raya Arone a re: 9“E ne e re fa wena le bomorwao lo tsena mo Tenteng ya Boipontsho, lo se ke la nwa weine le fa e le dino tse di tagang gore lo se ka lwa swa. Ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona

10:9
Hes. 44:21
1 Tim. 3:3
Tito 1:7
10gore lo tle lo itse go farologanya tse di boitshepo le tse di seng boitshepo le tse di sa itshekang le tse di itshekileng 11le gore lo tle lo rute Baiseraele melao yotlhe e Morena o e boleletseng ka Moše.”

12Moše a ba a raya Arone le Eleasare le Ithamare bomorwawe ba ba setseng a re: “Tsayang tshupelo ya dijo, e bong tse di setseng tsa ditshupelo tsa molelo tsa Morena, lo di jele fa thoko ga aletare di sa bedisiwa; gonne di boitshepotshepo. 13Ka moo lo di jele mo Felong-fa-go-Boitshepo; gonne ke kabelo e e go tshwanetseng le bomorwao e tswa mo ditshupelong tsa molelo tsa Morena; gonne ke laetswe jalo.

10:13
Lef. 2:3
14Mme sehuba sa kgadikanyo le serope sa seabe lo di jele mo felong fa go phepa, wena le bomorwao le bomorwadio; gonne di ntshitswe mo ditlhabelong tsa tebogo tsa Baiseraele e le tse di go tshwanetseng le bomorwao.
10:14
Lef. 7:34
15Ba tshwanetse go tlisa serope sa seabe le sehuba sa kgadikanyo mmogo le ditshupelo tsa molelo tsa mafura go di kgadikanya go nna tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena, mme e tla nna tsa gago le bomorwao e le tshiamelo e e sa khutleng jaaka Morena a laetse.”

16Jaanong ya re Moše a batlabatla phoko ya setlhabelo sa boleo, a fitlhela e fisitswe. Ke fa a galefela Eleasare le Ithamare, bomorwa Arone ba ba setseng, a re: 17“Ke ka ntlha ya eng lo se ka lwa ja setlhabelo sa boleo mo Felong-fa-go-Boitshepo? Kana se boitshepotshepo; Morena o se lo neile go tlosa molato wa phuthego le go ba direla thuanyo fa pele ga Morena. 18Kana madi a sona ga a ka a isiwa kwa teng ga Tempelana e e Boitshepo! Lo ne lo tshwanetse go se jela mo Felong-fa-go-Boitshepo jaaka ke laetse.”

10:18
Lef. 6:19,22

19Mme Arone a fetola Moše a re: “Bona, kajeno ba tlisitse setlhabelo sa bone sa boleo le setlhabelo sa bone sa phiso fa pele ga Morena, mme nna ke dirafaletswe ke tse di ntseng jalo. Jaanong a nka ja setlhabelo sa boleo kajeno go kgatlha Morena?” 20Ya re Moše a utlwa jalo, a fitlhela go siame.

11

Melao ka ga ditshedi tse di itshekileng le tse di sa itshekang

(Doit. 14:3-21)

111Mme Morena a bua le Moše le Arone, a ba raya a re: 2“Rayang Baiseraele lo re: ‘Ditshedi tsotlhe tsa lefatshe tse di maoto-mane tse lo ka di jang ke tse:

11:2
Gen. 7:2
Dit. 10:14,15
Bakol. 2:16
1 Tim. 4:4
3Ke tsotlhe tse di ditlhako di maphata, di le maphata tota, le gona di otla. Ke tsona tse lo ka di jang. 4Fela tse dingwe tse di otlang gongwe tse dingwe tse di ditlhako di maphata lo se ka lwa di ja: E bong kammele; gonne e a otla, mme ga e ditlhako di maphata, e lo itshekologetse; 5le pela; gonne e a otla, mme ga e ditlhako di maphata; e lo itshekologetse; 6le mmutla; gonne o a otla, mme ga o ditlhako di maphata; o lo itshekologetse; 7le kolobe; gonne e ditlhako di maphata, di le maphata tota, mme ga e otle; e lo itshekologetse. 8Lo se ka lwa ja sepe sa dinama tsa tsona le e seng go ama ditoto tsa tsona; di lo itshekologetse.

9“ ‘Tse di mo metsing tse lo ka di jang ke tse: Ke tsotlhe tse di nang le diphuka le makape mo metsing, e bong mo mawatleng le mo dinokeng; tsona lo ka di ja. 10Mme tsotlhe tse di se nang diphuka le makape mo mawatleng le mo dinokeng e bong mefutafuta ya ditshedi tse di nyeulang mo metsing, tsona lo di ile. 11A e nne maila mo go lona; lo se ka lwa ja nama ya tsona, lo sisimoge ditoto tsa tsona. 12Tsotlhe tse di se nang diphuka le makape mo metsing ke maila mo go lona.

13“ ‘Tse lo tshwanetseng go di ila mo dinonyaneng di sa tshwanela go jewa e le maila, ke tse: Ke ntswi le makgwane le lenong le lentsho 14le segodi le digootsane le mefuta ya tsona 15le mefuta yotlhe ya magakabe 16le ntšhwe le moleane le lenongnyana la lewatle le bophakalane le mefuta ya bona 17le ubane le kokolohute le morubisi 18le moseleketane le tlhangwe le lenong le lesetlha 19le makololwane le mmamasiloanoka le mefuta ya yona le makapatisiane le mamathwane.

20“ ‘Ditshedinyana tsotlhe tse di diphuka di tsamaya ka maoto a mane ke maila mo go lona. 21Fela tse lo ka di jang tsa ditshedinyana tsotlhe tse di diphuka, di tsamaya ka maoto a mane, ke tse di nang le memomo e mebedi godimo ga dinao tsa tsona go tlola ka yona mo lefatsheng jaaka tsie. 22Tse lo ka di jang mo go tsona ke tse: Ke boijane ka fa mefuteng ya jona le segongwane ka fa mefuteng ya sona le molome ka fa mefuteng ya ona le tlorongtlope ka fa mefuteng ya yona. 23Mme ditshedinyana tsotlhe tse dingwe tse di diphuka tse di nang le maoto a mane ke maila mo go lona.

24“ ‘Tse lo itshekologang ka tsona ke ditshedi tse: Mongwe le mongwe yo o amang ditoto tsa tsona o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng;

11:24
Lef. 5:2
14:46
25gape, mongwe le mongwe yo o rwalang sengwe sa ditoto tsa tsona a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, mme o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 26Ke ditshedi tsotlhe tse di ditlhako di maphata, mme di se maphata tota, le gona di sa otle, tsona di lo itshekologetse. Mongwe le mongwe yo o di amang o tla bo a itshekologile. 27Le tsotlhe tse di maroo mo ditsheding tsotlhe tse di tsamayang ka maoto a mane di lo itshekologetse. Mongwe le mongwe yo a amang ditoto tsa tsona o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 28Yo o rwalang setoto sa tsona a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, mme o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. Tsona di lo itshekologetse.

29“ ‘Tse le tsona di lo itshekologetseng mo digagabing tse di gagabang fa fatshe ke serunya le peba le motitswane ka fa mefuteng ya ona 30le polo le kgantlapane le gopane le mamagwai le lebodu. 31Ke tsona tse di lo itshekologetseng mo digagabing tsotlhe; moo le mongwe yo o di amang di sule o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 32Le se se welwang ke sengwe sa tsona se sule se tla itshekologa, le fa e le selo sa logong gongwe seaparo gongwe letlalo gongwe kgetse, e bong didiri tsotlhe tse go dirwang tiro ka tsona; a di tsenngwe mo metsing, ka di tla bo di itshekologile go ya maitsiboeng; foo di tla itsheka gape. 33Le selo sengwe le sengwe sa letsopa, fa sengwe sa tseo se ka wela mo teng ga sona, go tla itshekologa tsotlhe tse di mo go sona, mme sona lo se thube. 34Mo pitseng nngwe le nngwe e e ntseng jalo dijo tsotlhe tse di jewang tse di apewang ka metsi di tla bo di itshekologile; le dino tsotlhe tse di nowang tse di mo nkgwaneng e e ntseng jalo di tla bo di itshekologile. 35Tsotlhe tse di welwang ke setoto sa tsona di tla bo di itshekologile; le fa e le sebeso gongwe matshego a pitsa a di thubiwe; di itshekologile, lo di kaye tse di sa itshekang. 36Mme motswedi le sediba le gopo ya metsi ga di ne di itshekologa ka gope; fela yo o amang setoto se se mo go tsona, ke ene yo o tla itshekologang. 37Gape, fa sengwe sa ditoto tsa tsona se ka wela mo peong efe le efe e e jwalwang yona e tla nna e itshekile. 38Mme fa go tshetswe metsi mo peong, mme go wela sengwe sa ditoto tsa tsona mo go yona, gona e lo itshekologetse.

39“ ‘Jaanong fa go swa sengwe sa diruiwa tse lo di jang, yo o amang setoto sa sona o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng. 40Yo o jang nama ya setoto sa sona, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng; le yo o rwalang setoto sa sona, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe; o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng.

41“ ‘Le ditshedi tsotlhe tse di gagabang fa fatshe ke maila; di se ka tsa jewa. 42E bong tsotlhe tse di gwapang ka mpa le tse di maoto-mane, le fa e le a mantsi e bong tsotlhe tse di gagabang fa fatshe, lo se ka lwa di ja; gonne ke maila. 43Lo se ka lwa itira kilego ka sepe se se gagabang; lo se ka lwa ikgotlela ka tsona, lo ka tla lwa itshekologa. 44Gonne ke nna Morena Modimo wa lona. Itshupeng lo le boitshepo, lo nne ba ba boitshepo; gonne nna ke yo o boitshepo. Lo se ka lwa iitshekolola ka sepe se se gagabang fa fatshe.

11:44
Lef. 19:2
45Gonne ke nna Morena ke lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto gore ke nne Modimo wa lona. Ka moo nnang boitshepo, gonne nna ke boitshepo.
11:45
Lef. 20:26

46“ ‘Ke ona molao ka ga ditshedi le dinonyane le tsotlhe tse di phelang, di nyeula mo metsing le ditshedinyana tsotlhe tse di gagabang fa fatshe 47gore lo tle lo itse go farologanya tse di sa itshekang le tse di itshekileng le ditshedi tse di ka jewang le tse di sa tshwanelang go jewa.’ ”