Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Go thopiwa motse wa Ai

81Morago ga moo Morena a raya Jošua a re: “Se boife o se tshoge! Tsaya banna botlhe ba batlhabani, ba ye nao; o tloge o ye kwa Ai. Bona, ke neetse kgosi ya Ai mo diatleng tsa gago le morafe wa yona le motse wa yona le naga ya yona. 2O direle Ai le kgosi ya teng jaaka o diretse Jerigo le kgosi ya teng. Fela thopo ya teng le diruiwa tsa teng lo ka di ithopela. Beela motse balaledi mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya ona.”

8:2
Još. 6:21

3Jošua a bolola jalo le banna botlhe ba batlhabani go ya kwa Ai; Jošua a ba a tlhaola banna ba le 30 000 ba bagale ba mephato, a ba roma bosigo, 4a ba laela a re: “Bonang, lona lo lalele motse mo ntlheng ya bophirimatsatsi. Se katogeng motse thata, lo nne lo o iketleeleditse lotlhe. 5Mme nna le banna botlhe ba ba nang le nna re tla atamela motse. Jaanong e tla re ba bolola go re kgatlhantsha jaaka ga ntlha, re tshabe fa pele ga bone. 6Ba tla tswa ba re tebela go tsamaya re be re ba katoganye le motse. Gonne ba tla re, rona re a ba tshaba jaaka maloba. Mme e re re ba tshaba,

8:6
Još. 7:5
7lona lo tloge lo tswe mo talelong, lo be lo thope motse. Morena, Modimo wa lona, o tla o neela mo diatleng tsa lona. 8Mme e re lo sena go thopa motse, lo o tshube ka molelo. Dirang ka fa lefokong la Morena! Bonang, ke lo laotse jalo.” 9Jošua a ba roma jalo, ba ya kwa talelong, ba nna fa gare ga Bethele le Ai mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya Ai. Jošua a lala mo gare ga banna bosigo joo.

10Ya re mo mosong Jošua a phakela a bolotsa banna, a ba etelela pele go ya kwa Ai, ene le bagolo ba Iseraele. 11Ga ya banna botlhe ba batlhabani ba ba nang nae, ba atamela, ba fitlha ka fa ntle ga motse, ba thibelela mo ntlheng ya bokone ya Ai, go le molapo fela fa gare ga bone le Ai. 12Mme o ne a beile banna ba ba ka nnang 5 000 mo talelong fa gare ga Bethele le Ai mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya motse. 13Jaanong ba rulaganya morafe, e bong bothibelelo jotlhe jo bo mo ntlheng ya bokone ya motse le balaledi ba ona mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya motse. Jošua a ya kwa molapong bosigo joo. 14Ya re kgosi ya Ai e lemoga jalo, banna ba motse ba itlhaganela, ba phakela, ba bolola go kgatlhantsha Baiseraele go lwa nabo, e le yona le morafe otlhe wa yona gore ba thulane fa thoko ga lebala la Joretane. Mme ya bo e sa itse gore a go na le ba ba ba laletseng ka kwa morago ga motse. 15Mme Jošua le Baiseraele botlhe ba ipaya jaaka e kete ba fenngwa ke bone, ba tshabela kwa sekakeng. 16Ke fa banna botlhe ba ba mo motseng ba kuiwa gore ba ba latele; mme ya re ba ntse ba latela Jošua, ba katoga motse. 17Ga se ka ga sala monna ope mo Ai le Bethele yo o sa bololang go latela Baiseraele. Ba tlogela motse jalo o atlhame, ba latela Baiseraele.

18Ke fa Morena a raya Jošua a re: “Otlololela lerumo le o le tshotseng ka letsogo kwa Ai, gonne ke tla mo tsenya mo seatleng sa gago.” Ya re Jošua a otlololela lerumo le a le tshotseng kwa Ai, 19balaledi ba tloga mo felong ga bone ka pele, ba siana, fa a otlolola letsogo ba tsena mo motseng, ba o thopa, ba akofa ba o tshuba ka molelo. 20Ya re banna ba Ai ba gadima, ba fitlhela motse o thunya musi, o tlhatlogela kwa legodimong, mme ba se na kwa ba ka tshabelang teng; gonne banna ba ba neng ba tshabela kwa sekakeng ba retologile ba tlhabana le balatedi. 21Gonne e rile Jošua le Baiseraele botlhe ba bona balaledi ba thopile motse le musi wa motse o kua, ba menoga ba bolaya banna ba Ai. 22Le balaledi bale ba tswa mo motseng go ba kgatlhantsha, ba tsenya ba Ai fa gare. Baiseraele bangwe ba tswa kwa pele, ba bangwe ba tswa kwa morago, ba ba bolaya go tsamaya go sa sadisiwe mophologi ope le e seng mofalodi ope wa bone. 23Ba tshwara kgosi ya Ai e ntse e phela, ba e isa kwa go Jošua.

24Jaanong ya re Baiseraele ba sena go fetsa go bolaya baagi botlhe ba Ai mo nageng le mo sekakeng, kwa ba neng ba ba latetse teng, fa ba sena go bolawa botlhe ka bogale jwa tšhaka ga tsamaya ba felelela, Baiseraele botlhe ba boela kwa Ai, ba mmolaya ka bogale jwa tšhaka. 25Botlhe ba ba bolailweng ka letsatsi leo, banna le basadi mmogo e ne e le ba le 12 000, e le batho botlhe ba Ai. 26Mme Jošua a se ka a busa letsogo le a neng a le otlolotse le tshotse lerumo ga tsamaya a dirafatsa khutso ya Modimo mo baaging botlhe ba Ai.

8:26
Ekes. 17:11-13
27Fela diruiwa le thopo ya motse Baiseraele ba di ithopela ka fa lefokong la Morena le a le laetseng Jošua. 28Jaanong Jošua a fisa motse wa Ai, a o fetola thotana ya marope ya ka metlha; e sa le teng le kajeno. 29Kgosi ya Ai a e kaletsa mo setlhareng go ya nakong ya mantsiboa. Mme ya re letsatsi le phirima ba pagolola setoto sa yona mo setlhareng ka taelo ya ga Jošua, ba se latlhela kwa kgorong ya motse, ba kgobokanya mokoa o mogolo wa majwe mo godimo ga sona o o sa leng teng le kajeno.
8:29
Još. 10:27
Doit. 21:23

Molao o kwalwa le go buisiwa mo dithabeng tsa Ebale le Gerisime

30Ka sebaka sele Jošua a agela Morena, Modimo wa Iseraele, aletare mo thabeng ya Ebale,

8:30
Doit. 27:2-8
31jaaka Moše, motlhanka wa Morena a laetse Baiseraele, ka mo go kwadilweng ka teng mo lokwalong lwa molao lwa ga Moše, e bong aletare ya mafika a a sa betlwang, a a sa angwang ke tshipi. Jaanong ba direla Morena ditlhabelo tsa phiso mo go yona, ba tlhaba ditlhabelo tsa tebogo. 32Gona foo Jošua a kwala lokwalo lwa bobedi lwa molao wa ga Moše mo mafikeng fa pele ga Baiseraele o Moše o neng a o kwadile. 33Jaanong Baiseraele botlhe le bagolo ba bone le balaodi ba bone le baatlhodi ba bone ba bo ba eme mo ntlheng tse pedi tsa Letlole, ba lebaganye le baperesiti ba Balefi ba ba sikereng Letlole la Kgolagano ya Morena, e le baeng le ba ba tsaletsweng mo gae; bontlhanngwe jwa bone ba eme fa thabeng ya Gerisime, bontlhanngwe jo bongwe jwa bone fa thabeng ya Ebale, jaaka Moše, motlhanka wa Morena, a laotse pele go tshegofatsa morafe wa Iseraele jalo.
8:33
Doit. 11:29
27:12,13
34Morago ga moo a buisa mafoko aotlhe a molao a tshegofatso le a khutso, jaaka a kwadilwe otlhe mo lokwalong lwa molao. 35Ga bo go se na lefoko lepe la tsotlhe tse Moše o di laotseng le Jošua a se kang a le buisa fa pele ga phuthego yotlhe ya Iseraele le basadi le bana le baeng ba ba sepetseng nabo.