Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Ditso tsa kwa moseja ga Joretane di boela kwa gae

221Ya ba gona Jošua a bitsang Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase

22:1
Num. 32:20-22
Doit. 3:18-20
2a ba raya a re: “Lo tshegeditse tsotlhe tse Moše, motlhanka wa Morena, o di lo laetseng, lwa utlwa lentswe la me mo go tsotlhe tse ke di lo laetseng. 3Ga lo a ka lwa tlogela ba ga lona mo malatsing a mantsi go fitlha letsatsing la kajeno; lo dirile ka tshwanelo ka fa taolong ya Morena, Modimo wa lona. 4Mme jaanong Morena, Modimo wa lona, o ikhutsisitse ba ga lona jaaka a ne a ba solofeditse. Ka moo he sokologang lo boele kwa malapeng a lona kwa lefatsheng la boswa jwa lona jo Moše, motlhanka wa Morena, o bo lo neileng kwa moseja ga Joretane. 5Fela lo ele tlhoko thata go dira ka fa taolong le ka fa molaong tse Moše, motlhanka wa Morena, a di o laetseng, gore lo rate Morena, Modimo wa lona, lo sepele mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe, lo tshegetse ditaolo tsa gagwe, lo mo ineele, lo mo direle ka bojotlhe jwa dipelo tsa lona le jwa mewa ya lona.” 6Jošua a ba tshegofatsa jalo, a ba naya tsela, mme ba boela kwa malapeng a bone. 7Moše o ne a neile ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase boswa kwa Basane; mme Jošua ene a naya ba bontlhanngwe jo bongwe jwa lone boswa mmogo le ba ga bone ka kwano ga Joretane mo ntlheng ya bophirimatsatsi. Le gona ya re Jošua a ba naya tsela gore ba boele kwa malapeng a bone, a ba tshegofatsa, 8a ba raya a re: “Boelang kwa malapeng a lona ka dikhumo tse dikgolo le ka diruiwa tse dintsi thata le ka selefera le ka gouta le ka kgotlho le ka tshipi le ka diaparo tse dintsi gagolo, lo kgaogane tse lo di thopileng mo babeng ba lona le ba ga lona.”

9Ke fa Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase ba tlogela Baiseraele kwa Silo yo o mo lefatsheng la Kanana, ba boela kwa lefatsheng la Gileate kwa lefatsheng la boswa jwa bone le ba agileng mo go lone ka fa taelong ya Morena ka Moše.

Aletare fa Joretane

10Jaanong ya re ba fitlha kwa marakeng a dithako fa Joretane a a mo lefatsheng la Kanana, Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase ba aga aletare teng fa thoko ga Joretane, ya nna aletare e kgolo e e bonalang kwa kgakala. 11Mme Baiseraele ba utlwa go twe: “Bonang, Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase ba agile aletare mo lefatsheng la Kanana kwa marakeng a dithako fa Joretane ka kwano mo ntlheng ya Baiseraele.” 12Ya re Baiseraele ba utlwa jalo, phuthego yotlhe ya bone ya phuthegela kwa Silo gore ba ba bololele ka mephato.

13Mme Baiseraele ba roma moperesiti Phinehase morwa Eleasare kwa go Barubene le Bagate le bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase kwa lefatsheng la Gileate.

22:13
Num. 25:7
14A ya a na le dikgosana di le some, lotso longwe le longwe lwa Baiseraele lo ntshitse kgosana e le nngwe ya malapa a lone. Nngwe le nngwe ya tsona e ne e le tlhogo ya dikgoro tsa bone mo ditsong tsa Iseraele. 15Jaanong ya re ba fitlha kwa go Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase kwa lefatsheng la Gileate, ba bua nabo ba re: 16“Phuthego yotlhe ya Morena e buile jaana ya re: ‘Boikanyologo jo ke jo bo ntseng jang jo lo tlhanogetseng Modimo wa Iseraele ka jona mo lo bileng lwa ikepa mo Moreneng kajeno ka go ikagela aletare le ka go tsogela Morena kajeno?
22:16
Doit. 12:13,14
Lef. 17:8,9
17A molato wa Pheore ga o ise o re lekane, o re iseng re o tlhape go fitlha letsatsing la kajeno, le fa petso e wetse phuthego ya Morena?
22:17
Num. 25
18Mme a lona lo rata go ikepa mo Moreneng kajeno? Ruri, fa lo tsogela Morena kajeno, kamoso o tla tukela phuthego yotlhe ya Iseraele bogale! 19Fa lo bona gore lefatshe la boswa jwa lona le itshekologile, tshelelang kwano lefatsheng le e leng la Morena le Tempelana ya Morena e leng mo go lone, lo age mo gare ga rona, mme lo se ka lwa tsogela Morena, le e seng go tsogela rona ka go ikagela aletare kwa ntle ga aletare ya Morena, Modimo wa rona. 20A ga ke re, e rile Agane morwa Sera a dirile ka boikanyologo ka go utswa tse di hutseditsweng go fisiwa, bogale jwa Morena jwa wela phuthego yotlhe ya Iseraele? Le gona ga a ka a swa a le esi ka ntlha ya molato wa gagwe.’ ” 21Ke fa Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase ba fetola ba raya ditlhogo tsa ditso tsa Iseraele ba re:
22:21
Num. 1:16
10:4
22“Modimo o o thata, Morena Modimo o o thata, Morena ene o a itse; Baiseraele le bone ba tla itse: Fa re dirile jalo ka go tsogela Morena le ka go mo tlogela, foo a a se ka a re thusa ka letsatsi le! 23Fa re ikagetse aletare go ikepa mo Moreneng fa e le go baya ditlhabelo tsa phiso le ditshupelo tsa dijo mo go yona fa e le go baya ditlhabelo tsa tebogo mo go yona foo a Morena ka esi a re beletse molato oo! 24Nnyaya! Re dirile jalo ka go boifa selo se le sengwe fela ra re: Ka metlha e e tlang bana ba lona ba ka botsa bana ba rona ba re: ‘Lo kopanelang le Morena, Modimo wa Iseraele? 25Kana Morena o beile molelwane wa Joretane fa gare ga rona le lona Barubene le lona Bagate! Lona ga lo na kabelo mo Moreneng!’ Mme bana ba lona ba ka timetsa bana ba rona jalo gore ba se ka ba tlhola ba boifa Morena. 26Ke ka moo re rileng: ‘A re ke re itireleng sesupo ka go aga aletare. Ga se ya ditlhabelo tse di fisiwang ga se ya ditlhabelo tsa tebogo! 27Ke bosupi fa gare ga rona le lona le fa gare ga ditshika tsa rona sehularong sa rona jwa go re, re tla tlhoafalela tirelo ya Morena fa pele ga gagwe ka ditlhabelo tsa phiso tsa rona le ka ditlhabelo tsa boitumelo tsa rona le ka ditlhabelo tsa tebogo tsa rona le bosupi jwa go re, bana ba lona ba se ka ba raya bana ba rona ka metlha e e tlang ba re: Ga lo ba Morena!’
22:27
Još. 24:27
28Rona ra re: E tle e re ka metlha e e tlang, fa ba ka bua jalo le rona gongwe le bana ba rona, re tle re re: ‘Lebang moago wa aletare ya Morena e borraetsho ba e dirileng: Ga se ya ditlhabelo tsa phiso ga se ya ditlhabelo tsa tebogo ke bosupi fela fa gare ga rona le lona.’ 29A go nne kgakala le rona go ka tsogela Morena le go ka ikepa mo Moreneng kajeno ka go aga aletare ya ditlhabelo tsa phiso le ya ditshupelo tsa dijo le ya ditlhabelo tsa tebogo kwa ntle ga aletare ya Morena, Modimo wa rona, e e fa pele ga Tempelana ya ona.”

30Ya re Phinehase moperesiti le bagolo ba phuthego, e bong ditlhogo tsa ditso tsa Iseraele tse di nang nae ba utlwa mafoko a a builweng ke Barubene le Bagate le Bamanase, a ba kgatlha. 31Mme moperesiti Phinehase morwa Eleasare a raya Barubene le Bagate le Bamanase a re: “Kajeno re a lemoga gore Morena o na le rona. Gonne tse lo di dirileng e ne e se tsa go tlogela Morena ka boikanyologo. Jaanong lo pholositse Baiseraele mo diatleng tsa Morena.”

32Ke fa moperesiti Phinehase morwa Eleasare le dikgosana ba tlogela Barubene le Bagate ba boa kwa lefatsheng la Gileate, ba boela kwa lefatsheng la Kanana kwa Baiseraeleng, ba ba begela mafoko ao. 33A kgatlha Baiseraele, mme Baiseraele ba leboga Modimo; ba se ka ba tlhola ba re, ba ba bololela ka mephato go senya lefatshe le Barubene le Bagate ba agileng mo go lone.

34Mme Barubene le Bagate ba bitsa aletare e “Sesupo”. Gonne ba re: “Ke bosupi fa gare ga rona jwa go re: Morena ke ene Modimo.”