Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Thero ya ga Jona le tlhabologo ya batho ba Ninife

31Jaanong Lefoko la Morena la tla kwa go Jona la bobedi la re: 2“Tloga o ye kwa motseng o mogolo wa Ninife, o rere thero teng e ke tla e go bolelelang.”

3:2
Jona 1:2

3Ke fa Jona a nanoga, a ya kwa Ninife ka fa Lefokong la Morena. Mme Ninife e ne e le motse o mogolo fa pele ga Modimo, o o boatlhamo jwa tsamao ya malatsi a mararo.

3:3
Jona 4:11
4Ya re Jona a simolola go tsena mo motseng, a tsamaya leeto la letsatsi le le lengwe, a tlhaba mokgosi a re: “Ninife o tla ribegediwa, malatsi a 40 a sena go feta!”

5Mme banna ba Ninife ba dumela mo Modimong, ba opa mokgosi o o reng: “Itimeng dijo!” Ba apara diaparo tsa boikwatlhao, ba bagolo le ba bannye.

3:5
Math. 12:41

6E rile mafoko a, a fitlha kwa kgosing ya Ninife, ya nanoga mo sedulong sa yona sa bogosi, ya apola kobo ya yona ya bogosi, ya apara masela a boikwatlhao, ya nna mo moloreng, 7ya tlhaba mokgosi mo Ninife o o reng: “Ka taolo ya kgosi le dikgosana tsa yona, utlwang: ‘A batho ba se ka ba ja sepe, le fa e le diphedi, e leng dikgomo le difutshane; a di se ka tsa fula, le e seng go nwa metsi! 8A batho ba apare diaparo tsa boikwatlhao, diphedi le tsona di apesiwe jalo, mme a ba rapele Modimo thata, mme mongwe le mongwe a boe mo tseleng ya gagwe e e bosula le mo tshenyong ya diatla tsa gagwe! 9Go itse mang? Ka gongwe Modimo o ka busa pelo, wa boa mo bogaleng jwa ona jo bo tukang gore re se ka ra nyelela.’ ”

3:9
Joele 2:14

10Jaanong ya re Modimo o bona ditiro tsa bona tsa go boa mo ditseleng tse di bosula tsa bone, Modimo wa ithibela mo petsong e o neng o ikaeletse go e ba direla mme wa se ka wa e dirafatsa.

3:10
Jer. 18:7,8

4

Ngongorego ya ga Jona. Kutlwelo-botlhoko ya Modimo

41Mme Jona a kgopisega thata, a ngala, 2a rapela Morena a re: “Ao, Morena, a ga ke a re jalo ke sa le mo lefatsheng la ga etsho? Ke ka moo ke neng ke itlhaganela go tshabela kwa Tharesise. Kana ke ne ke itse gore ò Modimo o o boitshwarelo le kutlwelo-botlhoko, o o bopelotelele le bopelotlhomogi jo bogolo, o o busang pelo mo bogaleng.

4:2
Hes. 34:6
3Jaanong Morena, a ko o tlose mowa wa me mo go nna; gonne mo go nna go swa go molemo bogolo go go phela.”
4:3
1 Dikg. 19:4

4Ke fa Morena a re: “A ò a re ò tuka bogale ka tshwanelo?”

4:4
Jona 4:9

5Mme Jona a tswela kwa ntle ga motse, a nna fa fatshe mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya motse; a itirela leobo gona, a nna fa tlase ga lone mo moriting go ya go fitlhelela a bone se se tla dirafalelang motse. 6Ke fa Morena a tlhogisa mokhure gore o okame Jona, o mo direle moriti mo tlhogong, o mo tlose mo ngalong ya gagwe. Mme Jona a itumelela mokhure oo thata thata. 7Jaanong ya re mahube a tlhatloga mo letsatsing la ka moso, Modimo wa laela seboko; sona sa fetlha mokhure oo, wa ba wa swaba. 8Ya re letsatsi le tswa, Modimo wa fokisa phefo e e bolelo ya botlhabatsatsi; ke fa letsatsi le tlhaba Jona mo tlhogong, a ba a nyema moko, a kopela mowa wa gagwe go swa a re: “Mo go nna go swa go molemo bogolo go go phela.”

9Mme Modimo wa raya Jona wa re: “A ò a re ò tuka bogale ka tshwanelo ka ntlha ya mokhure?”

A araba a re: “Ke tla tuka bogale ka tshwanelo go fitlha losong.”

10La bofelo Morena a re: “Wena ò tlhomogela mokhure pelo o ò sa itapisang ka ntlha ya ona, o ò sa o godisang. O godile mo bosigong bo le bongwe, wa ba wa nyelela mo bosigong bo le bongwe. 11Mme nna a ga ke a tshwanela go tlhomogela Ninife pelo, yo e leng motse o mogolo, o o nang le batho ba ba fetang 120 000 ba ba sa itseng go farologanya letsogo le le jang le la molema, le diphedi di le dintsi?”

4:11
Jona 3:3