Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

11Lefoko la Morena le le tsileng kwa go Joele, morwa Phethuele, la re:

Letshwenyo la tsie le tshwantsha letsatsi la Morena la katlholo

2Utlwang, lona banna bagolo!

Sekegang ditsebe,

lona baagi botlhe ba lefatshe!

A selo se, se kile sa dirafala

mo metlheng ya lona,

gongwe mo sebakeng

sa borraeno?

3Se boleleleng bana ba lona!

Bana ba lona ba se bolelele

bana ba bone!

Bana ba bone ba se bolelele

losika lo lo ba latelang!

4Se se tlogetsweng ke boijane

se jewa ke segongwane;

se se tlogetsweng ke segongwane

sa jewa ke molome;

se se tlogetsweng ke molome

sa jewa ke tsie.

5Tsogang, lona matagwa, lo lele!

Gwetlang lotlhe

ba lo nwang weine

ka ntlha ya matute a moweine,

gonne a tlositswe

mo melomong ya lona.

6Gonne setšhaba se se thata

se se se nang palo

se tlile mo lefatsheng la me;

meno a sona a tshwana le a tau;

se na le meno a ditlhaa

jaaka tau e namagadi.

1:6
Joele 2:2,25

7Se sentse setlhare sa moweine

sa me,

se robile setlhare sa feie sa me,

se se obotse makwati go gotlhe,

sa a latlha.

Dikala tsa sona di ditshweu.

8Hutsafala jaaka lekgarebe

le le apereng diaparo

tsa khutsafalo,

le le hutsafalelang monyadi

wa lone.

9Ditshupelo tsa dijo le dino

di khutlisitswe

mo Ntlong ya Morena;

baperesiti, badiredi ba Morena,

ba hutsafetse.

1:9
Joele 1:13
2:14

10Naga e fetotswe sekaka,

masimo a tlhomola pelo,

gonne mabele a sentswe,

matute a moweine a kgadile,

lookwane lo fedile.

11Balemi ba swabile,

balemi ba meweine ba lela

ka ntlha ya mabele le garase,

gonne ga go na kotulo

mo masimong.

12Setlhare sa moweine se omeletse,

sa feie se swabile;

le sa garanata le sa mokolane

le sa apole le ditlhare tsotlhe

tsa naga di omeletse;

boitumelo bo tlogile jalo

mo bathong.

13Itlameng, lo lele, lona baperesiti,

lona badiredi ba aletare!

Tlaang lo lale lo apere

diaparo tsa khutsafalo,

lona ba lo direlang

Modimo wa me;

gonne Ntlo ya Modimo wa lona

e timiwa ditshupelo

tsa dijo le dino.

1:13
Joele 1:9

14Bayang sebaka sa go itima go ja,

bitsang phuthego,

lo phuthele banna bagolo

le baagi botlhe ba lefatshe

kwa Ntlong ya Morena,

Modimo wa lona,

lo goeleng kwa Moreneng.

15Joo, letsatsi le, wee!

Gonne letsatsi la Morena

le gaufi;

le tla tla jaaka kgatelelo

e e tswang

mo go Mong-wa-thata-yotlhe.

1:15
Joele 2:1
Jes. 13:6

16A dijo ga di a tlosiwa

fa pele ga matlho a rona?

A boitumelo le meduduetso

ga di a tlosiwa

mo Ntlong ya Modimo wa rona?

1:16
Joele 1:12
Doit. 16:11

17Dipeo di boletse mo mmung,

difala ga di na sepe,

matlo a mabele a rutlilwe;

gonne mabele a swabile.

18Diruiwa di lela jang!

Matlhape a dikgomo a a kaila,

ka a tlhoka mafulo;

matsomane le ona a a bogisega.

19Morena, ke kuela kwa go wena,

gonne molelo o jele

mafulo a naga;

dikgabo tsa molelo di fisitse

ditlhare tsotlhe tsa naga.

1:19
Joele 2:3

20Diphologolo tsa naga

le tsona di go nyoretswe;

gonne dinoka tsa metsi

di kgadile,

mme molelo o jele

mafulo a naga.

1:20
Pes. 104:11