Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Go bua Biletate

81Ga fetola Biletate wa Sua a re:

2“O tla khutla leng

go bua tse di ntseng jalo,

mafoko a molomo wa gago

e ntse e le phefo e kgolo fela?

3A Modimo o ka kgopamisa

katlholo?

Gongwe a Mong-wa-thata-yotlhe

o ka sokamisa tshiamo?

8:3
Jobe 34:10

4Fa bana ba gago

ba ne ba mo leofetse,

a ba neela mo petsong

ya boleo jwa bone.

8:4
Jobe 1:18,19

5Mme fa wena o batla Modimo,

o kopa bopelotlhomogi

mo go Mong-wa-thata-yotlhe

6fa o se na molato,

o le yo o siameng:

Ee, foo o tla go ngoka gape,

a go busetsa tlhogonolo

ya lapa la gago.

8:6
Pes. 35:23

7Foo tlhogonolo ya ntlha ya gago

e tla bonala, e ne e le nnyane,

mme tlhogonolo ya morago

e tla nna e kgolo thata.

8Ee, a ko o botse batho ba kgale,

o ele tlhoko se borraabo

ba se tlhotlhomisitseng!

9Gonne rona re ba maabane,

ga re itse sepe;

malatsi a rona fatsheng

ke moriti fela.

8:9
Pes. 102:12

10A ga ke re, bone ba tla go ruta,

ba go bolelela,

ba go ntshetsa mafoko

ka fa kitsong ya dipelo tsa bone?

11Ba re: A lotlhaka lo ka gola

fa go se nang bokgola?

A motlhatlha o ka gola,

o se na metsi?

12Fa e le gona lo tlhogang,

lo ise lo butswe go ka segwa,

lo tla swaba

pele ga bojang jotlhe.

13Ke yona tsela ya botlhe

ba ba lebalang Modimo,

mme tsholofelo ya moikepi

e a nyelela.

8:13
Jobe 11:20
18:14
Diane 10:28

14O ikgantsha ka tse di nyelelang;

tse a di ikanyang

ke bobi jwa segokgo fela.

15O ikaega ka ntlo ya gagwe,

mme ga e nke e ema;

o itshwarelela mo go yona,

mme ga se e e tlhomameng.

16O gola sentle a tletse matute,

le fa go le letsatsi;

matlhogela a gagwe

a farafara tshimo ya gagwe.

17Medi ya gagwe e raraana

mo mokoeng wa matlapa;

e itshwarelela mo gare ga mafika.

18Mme fa a kumolwa

mo felong ga gagwe,

gona go tla mo latola go re:

‘Ga ke ise nke ke go bone.’

19Bona, ke jona boitumelo

jwa bophelo jwa gagwe,

mme yo mongwe

o tla tlhoga loroleng.

20Bona, Jobe!

Modimo ga o latlhe

yo o o boifang,

mme ga o eme basenyi nokeng.

21Molomo wa gago

o tla o tlatsa setshego gape

le legano la gago tuduetso.

22Ba ba go tlhoileng

ba tla apara tsa ditlhong;

lelapa la baikepi

ga le nke le tlhola le nna teng.”