Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

71“Bophelo jwa motho fatsheng

a ga se go tlhabana?

Malatsi a gagwe

a ga a tshwane le a motlhanka

yo o sebeletsang tuelo ya letsatsi?

7:1
Jobe 14:6

2Molala o lelela moriti;

yo o sebeletsang tuelo

o emela tuelo ya gagwe:

3Ke ruile jalo dikgwedi

tse di swabisang,

ka abelwa masigo a a lapisang.

4E re fa ke ya go robala, ke re:

‘Ke tla tsoga leng?’

Mme bosigo e nne jo boleele;

ke lapisiwe ke go tlhobaela

go ya bo be bo se.

5Mmele wa me

o apere dibokwana

le logogo lwa lorole;

letlalo la me le thibala,

le be le phanyega gape.

6Malatsi a me a potlaka

bogolo go morutse wa mologi;

a feta fela,

ke sa bone se ke se solofetseng.

7:6
Jes. 38:12

7Gopola, fa bophelo jwa me

e le phefo fela;

fa matlho a me a se kitla

a bona tlhogonolo gape.

8Matlho a yo o mponang

ga a nke a nteba;

matlho a gago a tla mpatla,

mme ke tla bo ke se yo.

9Leru le a tle le nyelele,

le tsamae:

Yo o fologetseng

kwa felong ga baswi

le ene o ntse jalo;

ga a nke a tlhatloga gape.

10Ga a tlhole a boela

mo lapeng la gagwe;

felo ga gagwe

ga go tlhole go mo itse.

7:10
Jobe 10:21
14:10-12
16:22
Pes. 103:16

11Le fa go ntse jalo

ga nkitla ke ithiba molomo;

fa mowa wa me o le tlalelong,

ke tla bua;

fa ke le botlhokong

jo bo galakang

ke tla lela.

12A ke lewatle gongwe leruarua

la lewatle,

fa o mpeela balebeledi

ba ba ntisang?

13Fa ke re: ‘Bolao jwa me

bo tla nkgomotsa,

marobalo a me a tla nthusa

go itshoka tlalelong ya me,’

14foo o ntshose ka ditoro

o ntheregise ka dipono,

15mo ke bileng ka rata go betwa

le go swa bogolo

go pogisego ya me.

16Ke nyatsa bophelo jwa me!

A nke ke se phele jalo

ka bosakhutleng!

Ntese!

Kana malatsi a me ke phefo fela.

7:16
1 Dikg. 19:4

17Motho ke eng,

fa o mo kaya yo mogolo,

fa pelo ya gago e mo ela tlhoko?

7:17
Jobe 14:1-5
Pes. 8:5

18Fa o mo tlhola mo mosong

mongwe le mongwe,

fa o mo leka ka nako le nako?

19Ke sebaka se se kana kang

o sa mphapose matlho,

o sa mphe boikhutso

go ka metsa mathe?

20Fa ke leofile,

wena modisa wa batho,

ke go senyeditseng?

Ke ka ntlha ya eng,

fa o mpeile gore o ntlhasele,

fa ke le morwalo o o ikimelang?

21Ke ka ntlha ya eng,

fa o sa itshwarele boleo jwa me,

fa o sa phimole molato wa me?

Gonne jaanong

ke tla robala loroleng;

o tla mpatla,

mme ke tla bo ke se teng.”