Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

361Elihu a tswelela pele a re:

2“Iketle go le gonnye,

ke tla go ruta;

gonne mafoko a sa ntse a le teng

a go emela Modimo.

3Kitso ya me ke rata go e tsaya

kwa kgakala

le go supa gore Mmopi wa me

ke yo o mo nneteng.

4Gonne ruri,

mafoko a me ga se a maaka;

monna wa kitso e e tletseng

o bua nao.

5Bona, Modimo o mogolo,

mme ga o tlhokomologe sepe;

ke ona senatla ka thata

le ka tlhaloganyo.

6Ga o boloke maphelo a baikepi,

mme o siamisetsa

ba ba bogisegang.

36:6
Pes. 72:4,12

7Ga o fapose matlho a ona

mo basiaming,

mme o ba nnisa le dikgosi

mo ditulong tsa tsona ka metlha;

ba godisiwa jalo.

8Mme fa ba bofilwe ka dikeetane,

fa ba tshwerwe ka dikgole

tsa matlhoko,

9foo o ba supetsa ditiro tsa bone

le maleo a bone,

fa ba ne ba ikgodisa,

10foo o bulela kgalemelo

ditsebe tsa bone,

o ba laola

gore ba boe mo boikepong.

36:10
Jobe 33:16

11Jaanong fa ba o utlwa

le go o ineela,

ba tla tlhola malatsi a bone

ba le tlhogonolo;

ba dika dinyaga tsa bone

di le monate.

12Mme fa ba sa utlwe,

ba tla nyelela ka lerumo

ba tla swa ba se na kitso.

13Ba ba pelo-di-bolotsana

ba ngala fela;

ga ba goele thuso,

fa Modimo o ba golegile.

14Mewa ya bone e tshwanetse

go swa ba sa le bašwa;

maphelo a bone

a na le go fela jaaka

a banna ba medimo ya boaka.

15Mme o tla pholosa mmogisegi

ka tlalelo ya gagwe;

o mo thibolola ditsebe

ka pitlaganyo.

36:15
Jobe 36:10

16Le wena o go bitsa gore

o tswe mo leganong la tlalelo;

o go biletsa felong

fa go atlhameng,

fa go se nang pitlaganyo,

le mo monateng wa dijo

tse di mafura tsa lojelo lwa gago.

17Mme katlholo

e e welang moikepi

e go wetse ka botlalo;

tshekiso le katlholo

di go tshwere.

18A bogale bo se ka jwa go raela

go ka kgala Modimo!

A bogolo jwa serekololo

bo se ka jwa go timetsa!

19A Modimo o ka ruta motho

go goela thuso kwa ntle ga tlalelo

le kwa ntle ga tsotlhe

tse di rapedisang motho thata?

20Se tlhologelelwe bosigo

jwa tshekiso,

jo bo tlosang merafe

mo mannong a yona!

21Itise, o se fapogele boikepong;

gonne o bo rata bogolo

go boitshoko.

22Bona, Modimo o itshupa

o le mogolo ka thata ya ona.

Ke mang yo e leng moruti

jaaka ona?

23Ke mang yo o ka o laelang

tsela ya ona;

ke mang yo o ka o rayang a re:

‘O dirile tshiamololo’?

24Se lebale go godisa tiro ya ona

e batho ba e tumisitseng

ka difela.

25Batho botlhe ba e bona

ba itumetse;

motho o e leba a le kgakala.

26Bona, Modimo o mogolo,

mme ga re o itse;

palo ya dinyaga tsa ona

ga e tlhotlhomisiwe.

27Gonne o atametsa

marothodi a metsi,

o a rothisa e le pula

e e tswang

mo mouwaneng wa ona.

36:27
Jobe 5:10

28Maru a a e rothisa,

a e nesetsa batho ba bantsi.

29Jaanong e ka nna mang

yo o ka tlhaloganyang

go thiba ga maru

le tumo ya boago jwa ona?

36:29
Pes. 104:3

30Bonang,

o phutholola lesedi la ona

mo tikologong ya ona,

o khurumetsa mateng a lewatle.

36:30
Pes. 18:15,16

31Ee, o atlhola merafe ka dilo tseo,

e bile o e naya letlotlo la dijo

ka tsona.

32Ditladi o di tshwere ka diatla,

o di romela go lwa le motlhasedi.

33Tumo ya ona e a o bega;

ee, le letsomane

le supa ka ga yo o tlang.