Setswana 1970/1987 (TSW70)
32

Elihu o simolola go bua

(Jobe 32:1 – 37:24)

321Jaanong banna ba bararo bao ba khutla go fetola Jobe; gonne o ne a ikaya yo o siameng.

32:1
Gen. 22:21
Jobe 9:20
13:18
19:6,7
23:7
27:2,6
31:35
2Ke fa go galefa Elihu morwa Baragele wa kwa Busi wa losika lwa ga Rame; a tukela Jobe bogale ka a itshiamisa fa pele ga Modimo. 3Le gona a galefela ditsala tse tharo tsa gagwe, ka gonne ba palelwa ke go fetola Jobe, mme ba mmona molato fela.
32:3
Jobe 15:5
18:21
20:29
22:5
4Ene Elihu o ne a iketlile bone ba ntse ba bua le Jobe; gonne ba ne ba le bagolo mo go ene, ba mo feta ka dinyaga. 5Jaanong e rile Elihu a bona, fa go se na karabo mo melomong ya banna ba bararo bao, a tuka bogale.

6Elihu morwa Baragele wa kwa Busi a fetola a re:

“Nna ke sa le mošwa,

lona lo ba bagolo

lo mpheta ka dinyaga;

ka moo ke ne ke itshwere,

ka boifa go lo bolelela

tse ke di itseng.

7Ka re: ‘A go bolele banna bagolo

ba ba nang le malatsi!

A ba bontsi jwa dinyaga

ba itsise botlhale!’

32:7
Jobe 12:12

8Fela ke mowa o o mo bathong,

ke Mowa

wa Mong-wa-thata-yotlhe

o o ba tlhalefisang.

9Ba bagolo ga se bone

ba ba botlhale;

ba ba tsofetseng

ga ba tlhaloganye tse di siameng.

10Ke ka moo ke reng: Ntheetseng!

Le nna ke bolele se ke se itseng.

11Bonang,

ke emetse mafoko a lona,

ka utlwelela dipuo

tse di botlhale tsa lona,

go fitlhelela lo bone

mafoko a a siameng;

12ka nna ka lo ela tlhoko,

ka fitlhela

go se na yo o fenyang Jobe;

go se na ope mo go lona

yo o fetolang mafoko a gagwe.

13Lo se ka lwa re:

‘Re fitlhetse botlhale mo go ene!

Modimo o tla mo kgona,

e seng motho.’

14Ga a ka a bolela mafoko

go lwa le nna;

le gona ga nka ke ka mo fetola

jaaka go buile lona.

15Ba nyemile moko;

ga ba tlhole ba araba.

Ba feletswe ke mafoko.

16A nka leta,

fa ba sa bue ba eme fela,

ba sa tlhole ba araba?

17Nnyaya! Le nna ke tla araba

tse ke di abetsweng;

le nna ke tla bolela

tse ke di itseng.

18Gonne ke tletse mafoko;

mowa o o mo teng ga me

o a ntlhotlheletsa.

19Bonang, mafatlha a me

a tshwana

le weine e e belang

e e sa thibololwang;

a phanyega jaaka makuka

a mašwa.

20Ke na le go bua,

gore ke hupologe mowa.

Ke na le go bula molomo

le go araba.

21Ga nka ke ka goga le ope

le e seng go kgatlha motho

ka loleme.

22Gonne ga ke itse go kgatlha

motho ka loleme;

Modiri wa me o ne a ka ntlosa

ka bonako.