Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

311“Matlho a me

ke ne ke utlwanye nao

gore a se ka a leba lekgarebe.

31:1
Math. 5:28,29

2Fa nka bo ke dirile jalo,

kabelo ya Modimo

e e tswang kwa godimo

e ka bo e le efe?

Boswa jwa Mong-wa-thata-yotlhe

jo bo tswang legodimong

e ka nna bofe?

3A ga se tatlhego ya mosiamolodi

le go tlhoka tlhogonolo

ga baleofi?

4A ga se ene

yo o bonang ditsela tsa me,

yo o balang dikgato tsa me

tsotlhe?

5Fa ke dirile ka bolotsana,

fa dinao tsa me

di akofetse go tsietsa

6foo a Modimo o ntekanye

mo selekanyetsong se se siameng

gore o itse bosenamolato jwa me!

7Fa dikgato tsa me

di fapogile mo tseleng,

fa pelo ya me e setse

keletso ya matlho a me morago,

fa sebala se kgomaretse

diatla tsa me,

31:7
Pes. 7:4-6

8foo a ke jwale,

mme go je yo mongwe;

tse di ntlhogelang mo tshimong

a di kumowe!

9Fa pelo ya me e raelesegile

ka mosadi,

fa ke laletse mojako

wa mongwe-ka-nna,

10foo a mosadi wa me

a silele monna yo mongwe!

A ba bangwe ba nne nae!

31:10
Doit. 28:30
2 Sam. 12:11

11Gonne go dira jalo

ke tshenyo e e nyatsegang;

ke molato o o tshwanetseng

petso ya baatlhodi.

12Ee, ke molelo o o nyeletsang

go fitlha kwa felong ga tatlhego

o o fisang mahumo a me otlhe.

13Fa ke nyaditse tshiamelo

ya motlhanka wa me

le ya lelata la me

mogang ba sekang le nna,

14foo ke tla dira eng,

fa Modimo o ka tsoga?

Nka fetola ka reng, fa o nkotla?

15A ga ke re,

yo o ntirileng mo popelong,

le ene o mo dirile?

A ga se Modimo o le mongwe

fela o o re bopileng

ka bobedi jwa rona?

31:15
Baef. 6:9

16Fa ke ganne ka se se kopiwang

ke ba babotlana,

fa ke swabisitse matlho

a motlholagadi,

31:16
Jobe 29:12

17gongwe fa ke jele thathana ya me

ke le nosi,

mme ke se ka ka nathela lesiela –

18kana go tloga bonyaneng jwa me

le goletse mo go nna ke le rraalo;

go tloga botsalong ke ne ke le

mogogi wa motlholagadi!

19Fa ke bonye motho a latlhega

ka go tlhoka diaparo

le mohumanegi

yo o se nang kobo;

31:19
Jes. 58:7

20fa dirope tsa gagwe

di sa nteboga,

fa a sa ikomosa ka boboa

jwa dinku tsa me

21fa ke tsholeleditse lesiela letsogo

go le otla,

ka ke bona ba ba nkemelang

kwa lekgotleng;

31:21
Jobe 29:7

22foo a legetla la me le kgaoge

mo thamong!

A letsogo la me le robege

le tlosiwe mo mmeleng!

23Gonne go boifa Modimo

go ne go nthibela;

ke ne ke sa kgone go dira jalo

ka ntlha ya bogolo jwa ona.

31:23
Jobe 32:22

24Fa ke ikantse gouta, fa ke reile

gouta e e itshekileng ka re:

‘Ke wena ke ikaegang ka wena;’

31:24
Pes. 52:9

25fa ke itumeletse khumo ya me

e kgolo

le papalo e kgolo ya seatla sa me,

26fa ke bonye lesedi la letsatsi

le phatsima

gongwe ngwedi o o tsamayang

o le montle

31:26
Doit. 4:19

27fa pelo ya me e itsieditse

mo sephiring,

fa molomo wa me o atlile seatla

sa me

e le go di tlotla jaaka medimo:

31:27
1 Dikg. 19:18

28le go dira jalo ke molato

o o atlholelwang petso

gonne nka bo ke itatotse

Modimo o o kwa legodimong.

29Fa ke itumeletse tatlhego

ya yo o ntlhoileng

fa ke ne ke duduetsa,

fa bosula bo mo wela

31:29
Pes. 35:13
Diane 24:17

30mme ga ke a leofisa

magalapa a me;

ga ke a mo kopela loso

ka go mo hutsa!

31:30
1 Pet. 3:9

31Ruri,

ba lapa la me ba buile ba re:

‘Ke ofe yo o se kang a kgora

nama tsa gagwe?’

32Moeng ga a ise a ke a lale

kwa ntle;

ka bulela moeti ditswalo tsa me.

31:32
Gen. 19:2
Baheb. 13:2

33Fa ke lobile dibe tsa me

jaaka batho,

fa ke fitlhile molato wa me

mo teng ga me,

34ka ke ne ke boifa bontsi

jo bogolo,

ka nyatso ya ditshika tsa ga etsho

e ntshosa,

fa ke ne ke didimala,

ke sa tswele kwa ntle ga ntlo –

foo a Modimo o nkotle!

35Ao! Nka bo ke na le

yo o nkutlwang!

Go ikwala ga me ke moo.

A Mong-wa-thata-yotlhe

a nkarabe!

Nka bo ke tshotse lokwalo

lo moganetsi wa me

o lo kwadileng!

31:35
Jobe 23:3-7

36Ruri, ke ne ke tla lo sikara

ka legetla la me,

ke lo ithathelela mo tlhogong

jaaka serwalo.

37Nka bo ke mo ikarabela

dikgato tsa me,

ke mo atamela jaaka kgosana.

38Fa tshimo ya me e goa ka ga me,

fa mesele ya yona e lela mmogo;

39fa ke jele dijo tsa yona

ke sa e reka,

fa ke bolaile beng ba yona,

31:39
Jobe 24:11

40foo a go tlhoge mitlwa

boemong jwa mabele

le mefero

boemong jwa mmopo!”

Mafoko a ga Jobe a felela fa.