Setswana 1970/1987 (TSW70)
29

Polelo ya bofelo ya ga Jobe

291Jobe a tswelela pele, a ntsha diane tsa gagwe a re:

2“Ao! E kete nka bo ke ntse

jaaka mo kgweding tsa pele!

Jaaka ka malatsi ale

fa Modimo o ne o ntse o ntisitse!

3Fa lobone lwa ona lo okame

tlhogo ya me;

ka ralala lefifi ke le mo leseding

la ona.

29:3
Pes. 18:29

4Nka bo ke ntse jaaka ke ne ke le

mo malatsing a nonofo ya me;

fa tsalano ya Modimo

e okame lapa la me

29:4
Pes. 25:14

5fa Mong-wa-thata-yotlhe a sa

ntse a na le nna

fa bana ba me

ba ne ba ntikanyeditse

6fa dinao tsa me

ke di tshasa ka lobebe,

fa lekgwarana le ntswelela

dinokana tsa lookwane.

7E ne ya re fa ke tswela

kwa kgorong ya motse,

ke baakanya senno sa me

mo dipatlelong,

8basimane ba iphitlhe,

fa ba mpona;

banna ba bagolo ba nanoge

ba eme ka dinao,

9dikgosana di khutle go bua,

di itshware melomo;

10mantswe a ba ba tlotlegang

a didimale,

diteme tsa bone

di kgomarele magalapa.

11Ya re fa tsebe e nkutlwa,

e ntshegofatse;

e re fa leitlho le mpona,

le supe ka ga me,

12fa ke ne ke pholosa mmogisegi

yo o goelang dithuso

le lesiela

le yo o se nang mothusi.

29:12
Lef. 19:18
Ekes. 22:20,21

13Ka bona tshegofatso

ka yo o latlhegileng

ka thabisa pelo ya motlholagadi.

14Ka apara tshiamo;

tiro tse di siameng tsa me tsa

nkapesa jaaka kobo le serwalo.

15Ke ne ke le matlho a sefofu

le maoto a segole.

16Ke ne ke le rra-bahumanegi;

ka lotolotsa kgang ya tsheko

ya yo ke sa mo itseng.

29:16
Jobe 31:18

17Mosiamolodi ka mo roba

metlhagare;

ka phamola thopo

mo menong a gagwe.

18Ka re:

‘Ke tla swa le sentlhaga sa me,

ke ntsifatsa malatsi

jaaka motlhaba.’

19Ka re: ‘Modi wa me

o nametse kwa metsing;

go lala monyo

mo dikaleng tsa me.’

20Ka re: ‘Tlotlo ya me

e ntse e le e ntšhwa mo go nna;

bora jwa me

bo ntšhwafala mo seatleng sa me.’

21Ba ne ba tle ba ntheetse

ba ntebelele;

kgakololo ba e utlwe

ka go didimala.

22Ya re fa ke sena go bua,

ba se ke ba bue;

mafoko a me a ne a rothegela

mo go bone.

23Ba ne ba tle ba ntebelele

jaaka go lebelelwa pula;

ba bule melomo jaaka e kete

ba kgalegetse tlhakola-modula.

24Ke ne ke tle ke tshege nabo

ka tsalano, fa ba solofologile;

ba ne ba sa itse go fifatsa lesedi

la sefatlhego sa me.

25Ka itumela go ya kwa go bone,

ka nna nabo ke le tlhogo,

ka dula jaaka kgosi

mo gare ga batlhabani,

ke le yo o gomotsang

ba ba pelo-di-botlhoko.