Setswana 1970/1987 (TSW70)
28

Ka ga botlhale jo bo sa bonweng ke motho

281“Kana go na le felo

kwa selefera e bonwang teng;

gouta e na le felo

fa e tlhatswiwang gona.

2Tshipi e ntshiwa mo mmung;

kgotlho e gakolosiwa

e tswa mo mafikeng.

3Batho ba fedisa lefifi,

mo ntlheng tsotlhe

ba fukutsa mafika

a a mo bontshong

le mo lefifing le legolo.

4Ba epa moepo, ba tloga mo go

ba ba agileng mo lefatsheng;

ba lebalwa ba le kgakala

le kwa dinao di gatang teng,

ba lepeletse

ba le kgakala le batho,

ba akgaakgegela kwa le kwa.

5Lefatshe le dijo

di tswang mo go lone

ka kwa tlase ga lone

go epololwa ka molelo.

6Matlapa a lone

ke lone legae la safire;28:6 Ke lentswana la botlhokwa.

le dithole tsa gouta

di teng gona moo.

7Lenong ga le itse tselana ya teng;

leitlho la segodi ga le a e bona.

8Dibata tse di kokorogang

ga di ise di e gate;

le tau ga e ise e tsamae

mo go yona.

9Mme motho o isa seatla

kwa mafikeng a legakwa;

a epolola dithaba ka kwa meding.

10O phunya ditsela

mo teng ga mafika;

leitlho la gagwe le bona tse

di tlhwatlhwa e kgolo

tsa mefutafuta.

11O thiba dikelelo tsa metsi kwa

tlase gore di se ka tsa rotha;

tse di fitlhegileng o di ntshetsa

kwa leseding.

12Mme botlhale jona

bo bonwa kae?

Felo ga tlhaloganyo ke kwa kae?

13Motho ga a itse

tlhwatlhwa ya jona;

ga bo bonwe mo lefatsheng

la ba ba phelang.

14Bodiba bo a re:

‘Ga bo yo mo go nna!’

Lewatle le a re:

‘Ga ke na najo!’

15Ga bo rekwe ka gouta

e e itshekileng;

ga bo lekanyediwe selefera

go nna tlhwatlhwa ya jona.

28:15
Diane 3:14,15
8:10,11

16Gouta ya Ofire

le yona ga e bo lekane,

le fa e le šohama28:16 Ke lentswana la botlhokwa. e e tlhwatlhwa

e kgolo gongwe safire.

17Gouta le galase

ga di tshwane najo;

ga bo ananngwe ka dijana

tsa gouta.

18Dikorala28:18 Ke mofuta wa dibaga. le legakwa

ga di umakiwe;

go nna botlhale

go gaisa ditalama.

19Le topase28:19 Ke lentswana la botlhokwa. ya Ethiopia

ga e tshwane najo;

gouta e ntlentle ga e bo lekane.

20Jaanong ge,

bo tswa kae botlhale?

Tlhaloganyo e agile kae?

21Bo fitlhegetse matlho

a tsotlhe tse di phelang;

le dinonyane tsa loapi

bo di subegetse.

22Felo ga tatlhego le loso tsa re:

‘Re utlwile magatwe a jona

fela ka ditsebe tsa rona.’

23Tsela e e yang kwa go jona

Modimo o e lemogile;

ona o itse felo ga jona.

24Gonne o bona go fitlha

kwa dikhutlong tsa lefatshe;

o leba tsotlhe

tse di fa tlase ga legodimo.

25E rile o direla phefo thata,

o lekanya metsi ka seelo;

28:25
Jobe 26:10

26ya re o baya molao wa pula,

o direla logadima tsela:

27wa bo bona, wa bo rulaganya,

wa bo emisa, wa bo tlhotlhomisa.

28Mme wa raya motho wa re:

‘Bona, go boifa Morena

ke botlhale

le go tlogela bosula

ke tlhaloganyo.’ ”

28:28
Pes. 111:10
Diane 1:7